Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

aktuality

Magisterské studium muzikoterapie v Olomouci

06. 02. 2019

Víte, že v Olomouci otevírají první magisterské studium muzikoterapie? Přihlášky se posílají do konce února. Info zde: Magisterské studium muzikoterapie info

Zobrazit celý článek

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v březnu 2019 v Praze

31. 01. 2019

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 23. 3. 2019– Praha-Háje, 9 – 17 hod. (8 výukových hodin)

Zobrazit celý článek

Nový běh dlouhodobého kurzu muzikoterapie (200 hod./2 roky)

21. 01. 2019

Kurz (200 hodin/ 2 roky) je zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Lektor kurzu:

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.

Další lektoři:

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.
Mgr. Jiří Pazour
PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT, MA
Prof., Dr., Dr., Dr., Dr,. Dr. Wolfgang Mastnak

Zobrazit celý článek

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem v Bratislavě

02. 01. 2019

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 23. 2. 2019– Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19,  9 – 17 hod. (8 výukových hodin)


Zobrazit celý článek

Muzikoterapeut Zdeněk Šimanovský představuje novinky

24. 05. 2018

DVOULETÝ VÝCVIK V KONSTELACÍCH S HUDBOU A V EXPRESÍVNÍCH TERAPIÍCH pod názvem HUDBA JAKO PRAVDA SRDCE Praha, od 5. října 2018 do 14. června 2020

Osvojíte si základy konstelací s hudbou, hry a hudebně - dramatické terapie v praxi. Zažijete podporující skupinu, nové a překvapivé možnosti užití hudby a pokrok v osobním rozvoji a sebepoznání. Vede : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský psycholog, terapeut, autor úspěšných knih nakl. Portál. Info na : www.simanovsky.cz Zde si můžete poslechnout lektorovu relaxaci : Setkání s vnitřním dítětem  https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

**

JEDNODENNÍ KONSTELACE S HUDBOU V DIVADLE KAMPA

Přijďte si užít podporující síly skupiny a hudby, poznat a odložit staré nefunkční vzorce, které nám předali nejbližší a někdy taky učitelé, nebo jsme si je osvojili sami.  Lektor: Zdeněk Šimanovský – aktuální termín : sobota 9. června 2018 od 10:00 - 17:00 (poslední před létem) a od září opět jednou měsíčně v příjemném podkroví divadla. Info: http://www.simanovsky.cz/Kampa-96-sobotni-konstelace-plni-se.html

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem v Bratislavě

19. 02. 2018

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 28. 4. 2018Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19,  9 – 17 hod. (8 výukových hodin)

Cena kurzu: 60,- EUR.  Hudební nástroje vezměte s sebou!

Zájemci pište na email: jiri@jiripazour.cz

Zobrazit celý článek

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v březnu 2018 v Praze

14. 01. 2018

Kurz hudební improvizace v březnu 2018 v Praze

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Zobrazit celý článek

Evropský den muzikoterapie v CSS Tloskov

07. 11. 2017

V sobotu 18. 11. 2017 od 9:30 do 15:00 budete mít možnost zdarma navštívit muzikoterapeutické workshopy, semináře a koncerty v CSS Tloskov.

workshop povedou

Wolfgang Mastnak (Německo, Čína) - Sound Work
Teresa Tièschky (Německo) - terapie zpěvem
Ivo Sedláček - speciální relaxační koncert
Matěj Lipský a Jiří Pazour - vývojová muzikoterapie
Petr Šušor - bubenický workshop

dále budete moc navštívit muzikoterapie, které povedou zaměstnanci CSS Tloskov podle modelu Tomáše Procházky


V neděli 19. 11. 2017, vás zveme na koncert japonské flétnistky Momo Yasukawa. Koncert je rovněž zdarma a uskuteční se od 16:00 hod. v klubu na zámku Tloskov

http://www.mocca-web.net

pro další informace využijte email muzikoterapeut@gmail.com

18. 05. 2017

Zajímavý článek připravil muzikoterapeut Radek Harvánek o využití saxofonu v muzikoterapeutické praxi.

Celý článek najdete zde: http://www.muzikoterapie.cz/clanky/harvanek-r-(2017):-saxofon-v-muzikoterapii

Zobrazit celý článek

Nový článek od Jany Weber: Jistota a svoboda v muzikoterapii

20. 02. 2017

Proč právě jistota?

Když jsem před mnoha lety začínala pracovat jako muzikoterapeutka na forenzní psychiatrické klinice v New Yorku, jedním z prvotních principů naši práce bylo vytváření bězpečného prostředí pro klienty. Ti, přicházející z různých koutů světa s odlišnými kulturními zvyklostmi a zkušenostmi, evidentně potřebovali místo, kde se budou cítit dobře. Bylo to pro mne tedy jedno z prvních pravidel, které jsem na pozadí všech životních příběhů našich klientů (většinou s kriminální historií) tehdy jako začínající muzikoterapeutka velmi intenzivně vnímala.

Více naleznete zde

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. na Slovensku

28. 01. 2017

Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi.

Hlavný lektor kurzu:

PhDr. Matěj Lipský PhD. – psychológ, muzikoterapeut a špeciálny pedagóg. Pracoval ako muzikoterapeut v Detskom centre Thomayerovej nemocnice, v integračnej materskej škole Sulanského, v súkromnej praxi. Externe vyučoval muzikoterapiu na Karlovej Univerzite v Prahe. Je spoluautorom knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009) a autorom mnohých odborných článkov a publikácií. V súčasnej dobe je riaditeľom CSS Tloskov a supervízorom pre oblasť manažérskej supervízie, muzikoterapie a sociálnej práce.

Je zakladateľom Muzikoterapeutickej asociácie Českej republiky (CZMTA).

 

Matej Lipský si bude k sebe do kurzu pozývať aj hostí, ktorí dotvárajú koncept metódy Podpornej vývinovej muzikoterapie.
Např. Jiří Pazour (ČR) Jana Weber (Švajčiarsko), Wolfgang Mastnak (Čína) a Jiří Kantor (ČR).

více informací zde: http://www.i-psychologia.sk/view-3620.php

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v březnu 2017 v Praze

12. 01. 2017

Kurz hudební improvizace v březnu 2017 v Praze KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Zobrazit celý článek

Výcvik v integrativní muzikoterapii

14. 12. 2016

Tříletý výcvik se skládá z 300 hodin teoretické a dovednostní průpravy a 35 hodin supervize. Celý výcvikový program je zaměřený především na získání praktických muzikoterapeutických dovedností využitelných v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a dalších pomáhajících profesích s širokou škálou klientů včetně práce s klienty s těžkým a kombinovaným postižením.

Tento program frekventanti absolvují na pravidelných třídenních setkáních, které se uskuteční 4 x ročně. V posledním roce kurzu bude součástí těchto setkání skupinová supervize v malých skupinách a 5 hodin individuální supervize. K tomu navíc účastníci absolvují závěrečné kolokvium se závěrečnou zkouškou.

Zobrazit celý článek

Nový kurz Zdeňka Šimanovského

23. 11. 2016

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v říjnu 2016 v Praze

20. 07. 2016

Jednodenní kurz (8. 10. 2016) klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Zobrazit celý článek

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

15. 04. 2016

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

SEV Švagrov Vernířovice - Jeseníky

http://svagrov.doris.cz


Středisko ekologické výchovy Švagrov Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny GPS: 50°2'58.717"N, 17°8'17.684"E

Dialogy v české muzikoterapii a v CZMTA

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, milí mladí přátelé, členové CZMTA. Jak možná již víte z neoficiální komunikace, v udaném termínu se koná letošní jarní sympozium CZMTA, které nyní organizuje z pověření Rady asociace Lubomír Holzer se svým týmem.

Místo: Středisko ekologické výchovy SEV Švagrov

Rámcový program:

pátek 6. 5. 19:00 - 22:00 večerní program Improvizace v muzikoterapii – živé skupinové improvizace účastníků na lidové a etnické nástroje, neformální zábava a rozhovory

sobota 7. 5. 09:00 -12:00 dopolední dialogy - prezentace 14:00 -18:00 odpolední dialogy 19:00 - 22:00 společenská část a diskuzní panel s hudebními muzikoterapeutickými vstupy účastníků – Co mne zajímá o činnosti CZMTA, jak vnímám asociaci, naplňuje mé představy a očekávání? Co bych si přál/přála od asociace a podobná společná tvůrčí témata.
Již od počátku svého členství v asociaci neustále volám po zahájení oborového dialogu na půdě asociace. Nyní máme konečně skvělou příležitost dialog otevřít. K tomu je zaměřeno květnové sympozium asociace. V sobotu proběhne ve 40 minutových blocích první část dialogu, ve kterém přihlášení lektoři představí svou metodu, systém či postupy, které praktikují ve své práci muzikoterapeuta.

Přednášející: Tomáš Procházka, Jana Weber, Jana Fojtíčková, Lubomír Holzer.

 

Jedná se o členy Rady asociace, členy orgánů asociace a její profesní členy. Každý z přednášejících bude mít prostor 40 minut k představení svého muzikoterapeutického přístupu a své praxe. Tento blok proběhne dopoledne a jeho součástí nebude diskuze ani
otázky. Dopolední část je společná pro všechny. Po obědě a odpolední pauze budou dělené
skupiny pro otevření dialogu a zodpovězení otázek dle jednotlivých přednášejících. Každý z
účastníků si může vybrat, ke komu chce jít dle svého zájmu. Během odpoledne může každý
vystřídat dva lektory. Každý přednášející bude mít k dispozici vlastní místnost. Tzn.,
odpoledne bude rozděleno na dvě části s přestávkou. V 18 h bude konec a večeře. Po večeři
následuje společenská volná část, ve které je možné pokračovat v dialozích, či zúčastnit se
společného volného muzicírování. Sekce celostní muzikoterapie zajistí nástroje pro
společné hraní a zpívání. SEV Švagrov je skvěle situované zařízení v nádherné krajině
Jeseníků a rovněž pro naše účely ideálně vybavené prostorově.

neděle 8. 5. 9:00 – 12:00 dopolední workshopy
V neděli budou workshopy členů asociace pro účastníky sympozia. Relaxace - Eva
Motyčková
, použití lidových a etnických nástrojů v muzikoterapii – Veronika Faltusová a
workshop Jany Fojtíčkové. Sympozia se zúčastní psychoterapeut a supervizor Mgr.
Lubomír Smékal
, který povede nedělní dopolední supervizní seminář. Možná ještě něco
přidáme. Tolik v kostce. Jde o rozvoj, podporu komunikace a zahájení oborového dialogu
v rámci asociace.

Termín a časy: 6. - 8. 5. 2016


Zahájení: pátek 6.5.
17:00 - 18:00 příjezd, ubytování a prezence
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 úvodní program
sobota 7.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – oborový dialog – přednášky
12:00 - 14:00 oběd a osobní volno
14:00 - 15:50 první diskuzní blok
16:10 - 18:00 druhý diskuzní blok
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 večerní volný program
neděle 8.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – workshopy
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 společný závěr a reflexe sympozia
14:00 společné foto, konec a odjezd


Cena pro účastníky sympozia za celý pobyt – lektoři, ubytování + stravování: 1700,- Kč

 


Podrobné informace obdržíte na vyžádání od Evy Motyčkové:
mladaeva@centrum.cz,
tel.:604 726 490

Nový dlouhodobý kurz Zdeňka Šimanovského

15. 04. 2016

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK

V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

již pátý běh,

Praha, od 14. 10. 2016 do 17. 6. 2018

Zažijete a osvojíte si mnoho hudebně dramatických her a metod, které léčí a podporují sebepojetí jednotlivců i skupiny. Zažijete i konstelace s hudbou a systemický přístup v praxi, včetně teorie, objevíte nové pohledy na výchovu, terapii, na sebe sama.

Kurz zaručuje bezpečí, dialog, otevřenost a vzájemný respekt ve skupině. Vhodné pro lidi z pomáhajících profesí, pro učitele, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, lékaře i pro zájemce o osobní rozvoj z jiných oblastí. Hudební dovednosti jsou výhodou, nejsou však nutné.

Výcvik je respektovanou součástí vzdělání v muzikoterapii. Má garanci Muzikoterapeutické asociace ČR /CZMTA/, Společnosti pro systemickou muzikoterapii a akreditaci MŠMT. Podrobnosti najdete na www.simanovsky.cz

Hlavní lektor: Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT Externí lektoři: Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, PhDr. Matěj Lipský Ph.D. a Dis Barbara Procházková.

Supervize : MUDr. Marcela Litovová.

Pracujete s dětmi, mládeží nebo s dospělými a chcete si rozšířit zásobu her a technik? Prohloubit svoje umění reflexe a sebereflexe,  znovu objevit smysl své práce? Chcete něco udělat pro svůj osobní rozvoj a zažít skvělou dynamiku a podporu skupiny? Přihlaste se k nám! Neváhejte, skupina je početně omezena a začíná se nám plnit.

Přihlášku a CV se stručnou motivací zašlete na: sekcesmt@seznam.cz Tereza Salajková, asistentka výcviků, tel. +420 721 032 051

Účastníci mají k dispozici za symbolickou cenu nocleh v Praze, nedaleko místa konání.

Můžete se taky předem seznámit se způsobem práce Zdeňka Šimanovského na některé z jeho akcí / viz. www.simanovsky.cz např. Sebepoznávací soboty na Kampě /.

III. konference Space for Art Therapies již v červnu

09. 03. 2016

POZOR! POZOR! Dámy a pánové, právě startuje další kolo příprav třetího ročníku Mezinárodí konference kreativních terapií Spaces for Art Therapies III.

Nepřehlédněte datum 24.- 25.6. 2016, místo konání Praha.
Naše téma je tentokrát ČAS A ZMĚNA.

Konference je již tradičně pořádána ve spolupráci čtyř profesních asociací, soustředících se na odbornost, etiku a rozvoj kreativních terapií – České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA) a České asociace taneční a pohybové terapie TANTER.

Pro více sledujte  www.arttherapies.cz Facebook: expresivni terapie
Informace budou zvěřejňovány postupně, stejně jako v předchozích ročnících se máte na co těšit!

Přihlásit se můžete na: konference16@gmail.com

Cena konference 2600,- Kč (pro členy pořádajících asociací 2400,- Kč)

Těšíme se na vás

Zobrazit celý článek

Kurz hudební improvizace v únoru 2016 v Praze

16. 11. 2015

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem


Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: 
- seznámení s oborem klasické hudební improvizace- metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 13 . 2. 2016 – Praha-Háje.
9 – 17 hod.  (8 výukových hodin)

Cena kurzu: 950,- Kč

Hudební nástroje vezměte s sebou!

Zájemci pište na email: jiri@jiripazour.cz

Kdo je Jiří Pazour: 
Absolvoval v roce 1991 Konzervatoř v Praze, obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vladimír Topinka). Poté pokračoval ve studiu skladby na Akademii múzických umění u prof.Václava Riedlbaucha.Jeho činnost je možno shrnout do tří oblastí - kompoziční, koncertní a pedagogické. Jako skladatel ze věnuje tvorbě orchestrálních, komorních i sólových skladeb. Jeho kompozice jsou pravidelně vysílány Českým rozhlasem, vydávány na zvukových nosičích a jsou na pravidelném repertoáru špičkových českých i zahraničních sólistů a souborů. Vznikla řada komorních skladeb na objednávku sólistů např. Petra Bernáška, Jany Bouškové, Jaroslava Svěceného, Ladislava Horáka, souborů In modo camerale, Ensemble Martinů, Brahms Trio Prague atd. V roce 2011 získal 1. cenu ve skladatelské soutěži Tribuna komorní písně Plzeň 2011 za písňový cyklus pro soprán a klavír na texty lidové poezie „Zatmělo se mně slunečko“. Věnuje se značnou měrou také tvorbě pro děti. Vznikla řada dětských písní např. na texty Jiřího Žáčka, Josefa Kainara, Jiřího Suchého, Robina Krále. Jeho písně pro děti jsou pravidelně vysílány v České televizi v pořadech Kouzelná školka a Muzicírování. Mají je na svém repertoáru např. Jitka Molavcová, Magdalena Reifová, Petr Vacek atd.  Vedle toho se Jiří Pazour též věnuje tvorbě hudby scénické a užitkové zasahující do různých žánrů. Spolupracuje s významnými divadelními a rozhlasovými režiséry např. Tomášem Vondrovicem, Lídou Engelovou, Karlem Weinlichem, s vydavatelstvími SUPRAPHON MUSIC a.s., Portál, Tympanum, ARSCI, atd.Sólová koncertní činnost Jiřího Pazoura je zaměřena převážně na klavírní improvizaci."Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura" si získávají svojí dynamikou, spontánností a rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i v zahraničí. Hudební improvizaci často při svých veřejných vystoupeních propojuje také s výtvarným uměním (v projektu Koncert tónů a barev s malířkou Olgou Volfovou). Vedle České republiky vystupoval v Německu, Polsku, na Slovensku, ve Francii, v Anglii, v Holandsku, na Maltě a v Západní Austrálii.Od roku 1995 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři. Na této škole v současnosti vyučuje předmět Hra z listu a klavírní improvizace na klavírním oddělení.Kompoziční činnost Jiřího Pazoura zasahuje do oblasti komorní i orchestrální. Věnuje se též komponování hudby scénické a užitkové. Jeho tvorba v artificiální oblasti je z největší části zastoupena programními skladbami, které však obvykle nemívají konkrétní mimohudební program, často vycházejí z osobních prožitků a autorova pohledu na svět. Jedná se většinou o lyrické obrazy - básně mající vlastní posluchačům často skrytý děj.Vedle toho je zde řada skladeb odlehčeného charakteru, které jsou většinou určeny pro radost ze spontánního muzicírování pro posluchače i interprety. V kompozičním stylu Jiřího Pazoura můžeme pozorovat návaznost na tradičnější hudební směry XX. století. Převažuje sklon k rozšířené tonalitě, k tématickému myšlení, kontrapunktu ve smyslu hudebních ploch; často využívá vrstvení hudebních ploch nad sebe. Tyto hudební prostředky se autor snaží vždy obohatit novými; ve své melodice preferuje určité intervalové postupy, má též své oblíbené harmonické kombinace atd. Jmenované složky se snaží vždy dát do služeb hudební i myšlenkové náplně svých skladeb. Jiří Pazour zaznamenal také významný úspěch na mezinárodní úrovni jakožto hudební skladatel, a to v USA, když dne 4. ledna 2015 zazněla na koncertu pořádaném agenturou Chamber Soloist of Detroit ve First Presbyterian Church of Farmington v americké premiéře jeho skladba "Probuzení perel" zkomponovaná pro housle, lesní roh a klavír v interpretaci amerického tria - sólistky na lesní roh Rachel Childers, která působí v žesťové sekci Boston Symphony Orchestra, houslistky Adrienne Rönmark - sólistky z Detroit Symhony Orchestra a výjimečné pianistky Pauline Martin z Detroitu.

Evropský den muzikoterapie opět v CSS Tloskov

06. 11. 2015

Workshop CZMTA již v prosinci 2015!

28. 10. 2015

Rádi bychom Vás pozvali na workshop, který se bude konat již v prosinci v Praze.

Lektoři:
Lubomír Holzer *Zuzana Ouředníčková *Miroslava Veselá * Zuzana Vlčinská * Jana Procházková 

Anotace:
Přinášíme vám workshop, který vám prožitkovou formou umožní nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Workshop je vhodný pro pedagogy, hudebníky, psychology, studenty humanitních oborů, ale též pro běžné zájemce. Absolvent workshopu obdrží na konci certifikát o absolvování. Těšíme se na vás!

Garance kurzu:
Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA).

Místo a čas konání:
V prostorách Integrační mateřské školy Sulanského (Sulanského 693, Praha - Háje,  cca 3 minuty od stanice metra Háje). V sobotu od 9.00 do 19:00 hodin, v neděli od 8:30 do 14:30 hodin. 
Cena kurzu: 2400,- (cena pro členy CZMTA 2200,-)

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu office@czmta.cz. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 1.000,- Kč na účet: 2840119329 kód banky: 0800, variabilní symbol: 2015111. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a slovo kurz. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno, zbytek platby se bude provádět na místě (individuální domluva ohledně způsobu platby a fakturace je možná). 
Kapacita účastníků kurzu je omezena!

Budeme rádi, pokud tuto nabídku zašlete i svým kolegům.

za CZMTA

Tomáš Procházka
předseda

Workshop CZMTA již v prosinci 2015!

28. 10. 2015

Rádi bychom Vás pozvali na workshop, který se bude konat již v prosinci v Praze.

Lektoři:
Lubomír Holzer *Zuzana Ouředníčková *Miroslava Veselá * Zuzana Vlčinská * Jana Procházková 

Anotace:
Přinášíme vám workshop, který vám prožitkovou formou umožní nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Workshop je vhodný pro pedagogy, hudebníky, psychology, studenty humanitních oborů, ale též pro běžné zájemce. Absolvent workshopu obdrží na konci certifikát o absolvování. Těšíme se na vás!

Garance kurzu:
Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA).

Místo a čas konání:
V prostorách Integrační mateřské školy Sulanského (Sulanského 693, Praha - Háje,  cca 3 minuty od stanice metra Háje). V sobotu od 9.00 do 19:00 hodin, v neděli od 8:30 do 14:30 hodin. 
Cena kurzu: 2400,- (cena pro členy CZMTA 2200,-)

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu office@czmta.cz. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 1.000,- Kč na účet: 2840119329 kód banky: 0800, variabilní symbol: 2015111. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a slovo kurz. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno, zbytek platby se bude provádět na místě (individuální domluva ohledně způsobu platby a fakturace je možná). 
Kapacita účastníků kurzu je omezena!

Budeme rádi, pokud tuto nabídku zašlete i svým kolegům.

za CZMTA

Tomáš Procházka
předseda

Víkendový kurz muzikoterapie a arteterapie v Teplicích

24. 10. 2015

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE ARTETERAPIE A MUZIKOTERAPIE NA DVOUDENNÍ KURZPROPOJENÍ ARTETERAPIE S MUZIKOTERAPIÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého krajea Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Lektora: PhDr. Matěje LIPSKÉHO, PhD.Dvoudenní víkendový kurz známého muzikoterapeuta a arteterapeuta, psychologa, speciálního pedagoga, v současné době ředitele CSS Tloskov.


Termín: 7.11. – 8.11.2015 vždy od 9:00 – 16:00 hodinMísto konání: PPP, Lípová 651, TEPLICECena za celý kurz: 1800,- Kč (v ceně káva, občerstvení)

Přihlášky viz.na www.e-vaclav.eu nebo telefonicky na 606 794 469

Již zítra zajímavá přednáška

11. 08. 2015

Matěj Lipský

Nový běh dlouhodobého kurzu muzikoterapie Matěje Lipského

07. 07. 2015

Kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Další lektoři: Wolfgang Mastnak, Jiří Kantor, Jana Weber, Jiří Pazour

 

Témata kurzu:

Muzikoterapeutické systémy

Model podpůrné vývojové muzikoterapie

Muzikoterapie u lidí se zdravotním postižením

Rehabilitační a klinická muzikoterapie

Muzikoterapeutický proces (příprava, realizace, dokumentace, ukončení, evaluace)

Hudba jako informační médium – hudební komunikace, analogie, projekce

Muzikoterapeutické metody (improvizace, interpretace, kompozice, poslech hudby)

Muzikoterapie jako součást expresivních terapií

Muzikoterapeutická supervize

Sound Work

 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení s počtem absolvovaných hodin, které budou započítány do oddílu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesní garance Muzikoterapeutické asociace České republiky.

 

Kurz bude rozdělen do období dvou let celkem bude obsahovat 200 vyučovacích hodin dovedností a teorie muzikoterapie prostřednictvím prožitkově vedených seminářů. První setkání se uskuteční 27. – 29. 11. 2015 v Praze. Na tomto kurzu budou dohodnuty termíny dalších setkání.

 

Počet míst v kurzu je omezen.

 

Zájemci piště o další informace na muzikoterapeut@gmail.com

Letní kurz muzikoterapie

24. 06. 2015

V létě k nám zavítá australský muzikoterapeut Matthew Breaden, který zde v ČR bude mít jediný kurz na téma "Kreativní muzikoterapie" podle přístupu Nordoff-Robbins. Druhá polovina kurzu je věnována navazujícímu tématu "Hlas v muzikoterapii", který povede Anna Neuwirthová, Ph.D. Kurz je garantovaný CZMTA, proběhne v Praze v sobotu 1.8.2015 a účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování. Pro více informací pište prosím na: muzikoterapeutka@gmail.com.

Zobrazit celý článek

Zajímavá konference tanečně-pohybové terapie Moving Self in Psychotherapy v říjnu v Praze

22. 03. 2015

Srdečně zveme na konferenci Moving Self in Psychotherapy, která se koná ve spolupráci s ČSGT 9.-10.10.2015 v prostorách HAMU na Malostranském náměstí v Praze.
Kromě vynikajících zahraničních i českých přednášejících se můžete těšit na workshopy a připravili jsme pro Vás i bohatý pre- a postworkshopový program.
Více na http://konference.tanter.cz

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. s Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. na Slovensku

22. 03. 2015

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. s Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. na Slovensku! Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi. Více informací naleznete zde: http://www.i-psychologia.sk/view-3050.php

Matěj Lipský

Nov kurz Tomáše Procházky již v květnu

22. 03. 2015

V termínu 13. - 16. května 2015 bude otevřen kurz muzikoterapie psychoterapeuta, speciálního pedagoga a muzikoterapeuta Mgr. Tomáše Procházky. Bližší informace na www.tomprochazka.cz

Tomáš Procházka

Nov kurz a CD Zdeňka Šimanovského

22. 03. 2015

Vážené kolegyně a kolegové ! V říjnu 2015 otevíráme Roční kurz hudebních konstelací 2015 - 2016. Dále vyšla zajímavá CD. Čtěte prosíme dále...

Zdeněk Šimanovský

Zobrazit celý článek

Supervizní víkend pro muzikoterapeuty s Matějem Lipským a Tomášem Procházkou

11. 03. 2015

Supervizní seminář je určený nejen pro členy CZMTA, ale i pro další zájemce, kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci. Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Matěj Lipský.

Místo konání: Tloskov u Neveklova, datum akce: 11. -12. 4. 2015

Zobrazit celý článek

Alikvoty v mém hlase a hlas ve mně - 21. 3. 2015 v Praze

11. 03. 2015

Jednodenní workshop s Mgr. Annou Neuwirthovou, Ph.D. nabízí jedinečnou zkušenost s vlastním hlasem. Je určený všem, kteří chtějí objevovat svůj hlas a poprvé se setkat s technikou alikvotního zpěvu vhodného také pro využití v muzikoterapii nebo hlasové pedagogice. Setkání je pro každého, kdo se chce hlasem vyjadřovat - jde o zkušenost s hlasem, ne o umělecký výkon.

Zobrazit celý článek

CZMTA pořádá víkendový workshop již v dubnu!

08. 03. 2015

Doporučujeme vám víkendový workshop pořádaný Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA) 25. – 26. 4. 2015 v Praze. Tento ochutnávkový prožitkový workshop na němž se představí známí muzikoterapeuti: Matěj Lipský, Tomáš Procházka, Jiří Kantor, Veronika Flatusová, Alena Vlková a Jiří Pazour, vás nechá nahlédnout do muzikoterapeutické kuchyně jako žádný jiný :). Více informací naleznete zde:  http://czmta.cz/akce/100-ochutnavkovy-workshop-poradany-muzikoterapeutickou-asociaci-cr

Evorpský den muzikoterapie

01. 12. 2014

I. Evropský den muzikoterapie se uskutečnil pro oblast sociální v Centru sociálních služeb Tloskov pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a pro oblast zdravotnictví na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty UK pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa.

European Day of Music Therapy

Zobrazit celý článek

Program Evropského dne muzikoterapie v CSS Tloskov 15. 11. 2014

13. 11. 2014

Program Evropského dne muzikoterapie v CSS Tloskov 15. 11. 2014

Pro všechny příchozí:

13:00 zahájení, hudební vstup starosty města Neveklov Ing. Jana Slabého (objekt Fontána - Kavárna)
13:20 – 15:00 hudební vystoupení talentovaného klavíristy s Aspergerovým syndromem  Denise Szalbota (objekt Fontána – naproti kavárně)
15:00 – 16:00 společná hudební improvizace s PaedDr. Lubomírem Holzerem (objekt Fontána – tělocvična)
16:00 ukončení Evropského muzikoterapeutického dne s Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. (objekt Fontána – tělocvična)

 

Pro předem přihlášené (přihlášky jsou již uzavřeny)

Objekt U Stromu:
13:00 – 13:30 muzikoterapie s Hanou Čejkovou

13.45 – 14:15 muzikoterapie s Hanou Čejkovou

14:30 – 15:00 muzikoterapie s Hanou Bačíkovou

15:15 – 15:45 muzikoterapie s Annou Kovaříkovou

Objekt Na Prádle:
12:45 – 13:15 muzikoterapie s Ivo Sedláčkem

13:40 – 14:20 muzikoterapie s Lubomírem Holzerem

14:30 – 15:00 muzikoterapie s Matějem Lipským

15:20 – 15:50 muzikoterapie s Jiřím Kantorem

 

Pro imobilní klienty zahraje 13:45 – 15:00 Ivo Sedláček

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ, SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

13. 11. 2014

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
a Muzikoterapeutická asociace České republiky

pořádá v pátek 14. 11. 2014


u příležitosti Evropského dne muzikoterapie 15. 11. 2014
konferenci s mezinárodní účastí 

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ,
SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

Místo konání: Albertov 7, 128 00 Praha 2, velká posluchárna KRL v 1. patře 

9.00 – 9.20 slavnostní zahájení 
náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK. 
- Doc. Olga Švestková, Ph. D, 
zástupci - Muzikoterapeutické asociace České republiky 

zástupci Evropské konfederace muzikoterapie EMTC, 

9.20 - 9.35 prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., KRL 1. LF UK a VFN, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství – neurolog, rehabilitační lékař 
Muzikoterapie očima neurologa

9.35 – 9.50 prof. Dr. Wofgang Mastnak, PhD., (muzikoterapeut, psycholog, fyzik, hudebník,…) München, New York, Shanghai 
Music Therapy in Cardiology: Underlying Brain Mechanisms & Therapeutic Functions. (Výsledky mezinárodního výzkumu) 

9.50 –10.05 MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., (internista, geriatr,), Clinicum, a.s. Cesta domů, Praha, 
Muzikoterapie očima geriatra

10.05 – 10.20 MUDr. Marcela Litovová, ( pediatr, muzikoterapeut) Dětské centrum, Thomayerova nemocnice, Praha 

10.20 – 10.35 Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (speciální pedagog, muzikoterapeut, , fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie v neurorehabilitaci, - praxe a výzkum

10.35 – 10.50 Mgr. Jana Fojtíčková, (sociální pracovnice muzikoterapeutka,), 
Ledovec, nezisková organizace, Plzeň 
Využití muzikoterapie v psychiatrii,
Praktické zkušenosti využití muzikoterapie u osob s Alzheimerovou nemocí


10.50 – 11.05 MUDr. Markéta Janatová,(lékařka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
a BMI ČVUT 
Výzkum zaměřený na trénink stability motorických a kognitivních funkcí s využitím poznatků z muzikoterapie,


11.05 – 11.30 Rytmus – v životě, rytmus v terapii - téma spojující muzikoterapii v Evropě v roce 2014 (hudebníci…) 

11.30 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 13.15 Mgr. Lucie Suchá, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (vedoucí fyzioterapeutka) 
Využití prvků muzikoterapie v praxi fyzioterapeuta

13 15 – 13 30 Mgr. Miroslava Uhlířová,(ergoterapeutka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
Využití prvků muzikoterapie v praxi ergoterapeuta

13. 30 – 13.45 Mgr. Petra Zdenková,(klinická logopedka, muzikoterapeutka) 
Muzikoterapie v praxi klinického logopeda, Odborný léčebný ústav Kladruby 

13.45 – 14.00 PhDr. Jana Procházková,(klinická psycholožka, psychoterapeutka, muzikoterapeutka) Nemocnice Na Homolce 
Muzikoterapie očima klinického psychologa a psychoterapeuta


14.00 – 14 15 MUDr. Ivan Vondřich (anesteziolog, akupunkturista) 
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (muzikoterapeut, speciální pedagog, fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie u psychosomatických onemocnění

14.15 – 14.45 Hudební nástroje a muzikoterapie, praktické ukázky – Josef Krček (muzikoterapeut a hudebník) 

14.45 – 15.00 diskuse 

15.00 zakončení konference

Evropský den muzikoterapie

10. 11. 2014

Případní zájemci o účast z řad veřejnosti, ať se objednají do workshopů na muzikoterapeut@gmail.com (počet míst je omezen)

 

Evropský den muzikoterapie

Zobrazit celý článek

Arteterapie – úvod do muzikoterapie a imaginativních technik

07. 11. 2014

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Muzikoterapie – součást prožitkové terapie.

B. Imaginativní techniky, jejich výklad  a  práce s nimi.


Vyučující: PhDr. Bc.Mariana Štefančíková, Ph.D.,Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský


Anotace:

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím muzikoterapie a techniky imaginace jak ve vzdělávacím procesu, tak v sociálních službách.

Zobrazit celý článek

Nový zážitkový kurz muzikoterapie s Tomášem Procházkou

06. 10. 2014

V termínu 5. - 8. listopadu bude otevřen kurz muzikoterapie psychoterapeuta, speciálního pedagoga a muzikoterapeuta Tomáše Procházky. Bližší informace na www.tomprochazka.cz

Zcela nový kurz Tanečně pohybová terapie s Klárou Čížkovou - SYMBOL, METAFORA A IMAGINACE

29. 09. 2014

Lektorka: Mgr. Klára Čížková (taneční terapeutka a psycholožka)

Sebezkušenostní kurz bude zaměřen na práci s pohybovou metaforou a využití aktivní imaginace v taneční pohybové terapii. Pohybovou metaforou rozumíme symbol, který je obsažený v pohybu nebo postoji, a který zprostředkovává propojení mezi „říší symbolů“ a „říší vědění“. Umožnuje propojení mezi senzomotorickou zkušeností, emočním prožíváním a kognitivním zpracováním a představuje bezpečný způsob, jak v terapeutickém vztahu vyjádřit vnitřní prožitek. Workshop bude zaměřen také na vnímání těla a aktivní imaginaci v pohybu, která pracuje s improvizovaným pohybem jako s volnými asociacemi, a často bývá označována jako „autentický pohyb“. Autentický pohyb bývá používán zejména v individuální práci. Jedná se o specifický, samostatný přístup k terapeutické práci s tancem, jehož vývoj ovlivnila zejména práce C. G. Junga. Workshop nabídne sebezkušenostní část, teoretické zarámování, reflexi sebezkušenosti, a kazuistiky.

Zobrazit celý článek

Kurz zaměřený na využití muzikoterapie a muzikofiletiky

25. 09. 2014

Využití muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami/při práci s klienty s kombinovaným postižením.

Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., Mgr. Bc. Svatava Drlíčková

Kurz je pojat především sebezkušenostně .V prvním bloku bude pozornost zaměřena na možnosti využití muzikoterapie a muzikofiletiky jak ve  vzdělávacím procesu u cílových skupin, tak v sociálních službách. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik muzikoterapie u vybraných skupin (např. osob s mentálním postižením, osob s postižením motoriky apod.). Budou obeznámeni s muzikoterapeutickou metodou Ikapus a jejím vhodným využitím v praxi. Budou mít možnost nahlédnout do kazuistik vybraných případových studií.

Druhý blok je zacílen na  používání hlasu, využívání hudby a prvků muzikoterapie, která podněcuje tvořivou práci s jednoduchými a netradičními nástroji v profesní činnosti i v osobním životě. Nabídne činnosti věnované dechu, hlasu a tělu. Seznámí účastníky s netradičními hudebními nástroji, improvizací a také možností jak relaxovat s hudbou. Blok je veden převážně prožitkově s využíváním velkého množství hudebních nástrojů. Je veden tak, aby se mohli účastni všichni zájemci bez nutné předchozí hudební znalosti.

Zobrazit celý článek

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie

25. 09. 2014

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT).

Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr. Katarína Grochalová

 

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek. Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u  děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie  u vybraných skupin.

Druhý blok  účastníkům předloží  základní vhled do  teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT.

FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT.
Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského   programu  MUISK –  Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

Zobrazit celý článek

Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku

24. 09. 2014

Od októbra sa opäť v Bratislave otvára ročný kurz MUZIKOTERAPIE - 200 hod. Jedinečná lektorská zostava: Matěj Lipský, Wolfgang Mastnak, Jana Weber, Jiří Kantor, Markéta Gerlichová, Tomáš Procházka, Zdeněk Šimanovský, Iva Vostárková a Anton Gúth.

Info: http://www.i-psychologia.sk/view-2897.php

Nový kurz Tomáše Procházky v listopadu 2014

01. 09. 2014

V termínu 5. – 8. listopadu bude otevřen kurz "Celostní muzikoterapie" Mgr. Tomáše Procházky, v jehož průběhu máte možnost se seznámit s pojetím a filozofií jeho muzikoterapeutického přístupu. Součástí je přímá práce s klienty prostřednictvím muzikoterapie a metod propojujících muzikoterapeutické postupy s dalšími formami terapeutické podpory (bazální stimulace, relaxační techniky, prvky expresivních terapeutických metod, hydroterapie v bazénu s teplotou vody 36° C apod.). Účastníci se seznámí se základním teoretickým kontextem a prožitkovou sebezkušenostní formou i s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz je vhodný pro pracovníky pomáhajících profesí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, ale i další zájemce. Předchozí hudební dovednosti a muzikoterapeutická průprava nejsou podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem.

Zobrazit celý článek

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH se ZDEŃKEM ŠIMANOVSKÝM

02. 07. 2014

Praha, od září 2014 do června 2016 čtvrtý běh

* Filosofie : náš intenzívní výcvik vyvažuje metody expresivních terapií, teorii a sebezkušenost, tedy osobní rozvoj pomocí systemických konstelací.

* Témata : systém v teorii a praxi, jeho zákonitosti, techniky receptivní a aktivní muzikoterapie, drama a dramatická improvizace, dramaterapie, komediálnost, masky, psychodrama, sny a intuice, cesty ke zdrojům, rituály a další témata.

* Co získáte: absolvování výcviku a získání certifikátu představuje rozšíření repertoáru technik a her, posílení kompetencí pro práci se skupinami dětí i dospělých a významný krok v osobním rozvoji. Vedle informací v rovině slovní se vám dostane během dvou let i mnoho obohacujících prožitků.

* Cílová skupina : profesionálové v pomáhajících profesích, zdravotníci, učitelé a psychologové, vychovatelé a další zájemci o osobní rozvoj. 

* Garance : Výcvik je respektovanou součástí profesního vzdělávání v muzikoterapii. Má akreditaci MŠMT, garanci Sekce systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS, i Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

* Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, psycholog, lektor UK

* Supervizor výcviku : MUDr. Marcela Litovová, pediatr a supervizor CZMTA

* Externí lektoři : Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, Mgr. Matěj Lipský, PhDr. Dita Slavíková Ph.D., Mgr. Barbora Procházková. (Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.)

* Zahájení v pátek 26. září 2014 v 17.00 hod. v KC Riaps, Praha 3.

Skupina je už z větší části naplněna, neváhejte !

Aktuálně : Pro zájemce z řad mužů sleva 2000,- Kč. Lze uplatnit už u zálohy!

* Podrobné informace a přihlášky pí. Slavíková tel. 608 917 330 * Přihlášku se životopisem a stručnou motivací zasílejte na : sekcesmt@seznam.cz
* Informativní video o současném, třetím běhu je na Youtube pod názvem: Procházka systemickým výcvikem v hudebně dramatických terapiích. ttps://www.youtube.com/watch?v=4dR8qX5e8Ic

Konference expresivních terapií Společný prostor v březnu v Olomouci

05. 03. 2014

Informaci o přednášejících na spřízněné konferenci SPOLEČNÝ PROSTOR najdete zde (20. - 22. 3. 2014)

http://www.spolecnyprostor.cz/muzikoterapie

Partnerem konference je Muzikoterapeutická asociace ČR (CZMTA)

Nový předseda Muzikoterapeutické asociace ČR

21. 11. 2013

Novým předsedou Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) byl zvolen Mgr. Tomáš Procházka. Více informací o asociaci najdete na www.musictherapy.cz

Individuální muzikoterapie s Ivo Sedláčkem

05. 09. 2013

"V inspirujícím prostoru najdete nejen stovky hudebních nástrojů všeho druhu (od nejmenších až po monumentální) - v rozsahu, který u nás nemá obdoby, ale zároveň zde vstoupíte do světa, kde se můžete naplno otevřít hudbě, tónům a vibracím, které budou vznikat jen pro vás ... Můžete se jimi nechat unášet, nechat aby naplnily a prozářily váš vnitřní prostor, aby opět vyladily a harmonizovaly vaše tělo i mysl a zároveň vám otevřely vhled do hlubších úrovní vašeho vlastního já ...

To vše prostřednictvím plynoucí hudby, kterou bude pro vás osobně rozeznívat Ivo Sedláček - hudebník, jehož hudba je v této oblasti už mnoho let považována za jednu z nejkrásnějších a nejvíce inspirujících (www.savitamusic.com , www.hudebni-terapie.cz www.savitayoga.com

Zároveň se budete moci nechat prostoupit hlubokými léčivými vibracemi mistrovského rezonančního terapeutického lůžka (se dvěma osmdesátistrunnými monochordy) - jediného svého druhu u nás a též můžete sami rozeznít mnohé z přítomných hudebních nástrojů v rámci sebevyjádření a hudebního dialogu, případně i vstoupit do jemnějších úrovní vaší mysli prostřednictvím některé z mentálních technik propojených s hudbou.

Muzikoterapie je v obecném povědomí často spojena spíše s představou práce s lidmi s různými druhy postižení, psychoterapií apod. V našem pojetí je však hudební terapie a léčivá hudba něčím, co se vrací k oné prapůvodní roli a poslání hudby jako jednoho z nejhlubších, nejúčinnějších a nejvíce povnášejících prostředků pro každého člověka. A hlavním a zásadním prvkem hudební terapie v tomto pojetí je skutečná plynoucí inspirovaná HUDBA, vznikající v hlubokém propojení toho kdo hraje a toho kdo naslouchá, nikoliv jen sled neosobních zvuků a vibrací.

Proto je tato hudebně harmonizující terapie vhodná pro každého - jako ono tolik žádané a potřebné zastavení v našem hektickém toku dnů, pročištění a prozáření našeho vnitřního prostoru v jeho různých úrovních, nabití novou tvůrčí energií a též jako otevření se tomu, co je v náš nejhlubší a co nás přesahuje.

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 25.–26. května 2013

27. 03. 2013

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci.  Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Markéta Gerlichová. Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma). Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz). Více informací: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/muzikoterapeuticky-supervizni-seminar-v-tloskove-25-–26-kvetna-2013

Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky

01. 01. 2013

V současné době se Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA podílí již třetím rokem na projektu: "Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky". Tyto koncerty připravuje Česká filharmonie ve spolupráci s CZMTA a Sekcí systemické muzikoterapie ČPS při LSP. Více informací naleznete zde: http://www.ceskafilharmonie.cz/hudba-jako-pohlazeni-pro-budouci-maminky-p63.html