Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 25.–26. května 2013

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci.  Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Markéta Gerlichová. Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma). Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz). Více informací: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/muzikoterapeuticky-supervizni-seminar-v-tloskove-25-–26-kvetna-2013