Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Alikvoty v mém hlase a hlas ve mně - 21. 3. 2015 v Praze

Alikvoty v mém hlase a hlas ve mně

Pozvánka na dílnu alikvotního zpěvu 21.3.2015

Lektorka: Anna Neuwirthová, Ph.D.


Jednodenní workshop nabízí jedinečnou zkušenost s vlastním hlasem. Je určený všem, kteří chtějí objevovat svůj hlas a poprvé se setkat s technikou alikvotního zpěvu vhodného také pro využití v muzikoterapii nebo hlasové pedagogice. Setkání je pro každého, kdo se chce hlasem vyjadřovat - jde o zkušenost s hlasem, ne o umělecký výkon.

Použité hlasové techniky se odvíjejí od západní podoby alikvotního zpěvu, které se od východní podoby zpěvu liší - také zvukově. Nejedná se tedy o workshop hrdelního zpěvu.

V průběhu našeho setkání se účastníci naučí, jak začít s alikvotním zpěvem, vyzkouší si základní techniky a pokusí se rozeznít alikvoty ve svém hlase.

Součástí workshopu jsou zvukové ukázky, společný zpěv a aktivity využitelné v hlasové a hudební výchově nebo při skupinové muzikoterapii.

Termín: 21.3.2015, 9:00 -16:00 hodin, Praha-Háje
Kontakt, info: muzikoterapeutka@gmail.com
Cena: 890,-
Kapacita je omezena na 8 - 10 účastníků.


Lektorka Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. absolvovala magisterské a postgraduální studium na Ostravské univerzitě v Ostravě. Ve své práci se zabývá alikvotním zpěvem a jeho využitím v praxi. V praxi se zaměřuje rovněž na oblast muzikoterapie - techniky muzikoterapie uplatňovala nejdříve jako pedagog u dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku, později v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze. Pracuje jako muzikoterapeutka v Dětském centru Thomayerovy nemocnice v Praze, v DC Paprsek a provozuje svou praxi v Integrační MŠ Sulanského. Průběžně spolupracuje také s dalšími institucemi nebo organizacemi - mj. s Mateřským centrem Balónek a občanským sdružením Willík. Je členkou rady Muzikoterapeutické asociace České republiky CZMTA a jednatelkou za CZMTA ve Světové federaci muzikoterapie WFMT.