Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. na Slovensku

Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi.

Hlavný lektor kurzu:

PhDr. Matěj Lipský PhD. – psychológ, muzikoterapeut a špeciálny pedagóg. Pracoval ako muzikoterapeut v Detskom centre Thomayerovej nemocnice, v integračnej materskej škole Sulanského, v súkromnej praxi. Externe vyučoval muzikoterapiu na Karlovej Univerzite v Prahe. Je spoluautorom knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009) a autorom mnohých odborných článkov a publikácií. V súčasnej dobe je riaditeľom CSS Tloskov a supervízorom pre oblasť manažérskej supervízie, muzikoterapie a sociálnej práce.

Je zakladateľom Muzikoterapeutickej asociácie Českej republiky (CZMTA).

 

Matej Lipský si bude k sebe do kurzu pozývať aj hostí, ktorí dotvárajú koncept metódy Podpornej vývinovej muzikoterapie.
Např. Jiří Pazour (ČR) Jana Weber (Švajčiarsko), Wolfgang Mastnak (Čína) a Jiří Kantor (ČR).

více informací zde: http://www.i-psychologia.sk/view-3620.php