Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. s Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. na Slovensku

Dlhodobý kurz muzikoterapie - 200 hod. s Mgr. Matějem Lipským, Ph.D. na Slovensku! Kurz bude zameraný na praktickú muzikoterapiu ako samostatnú odborovú disciplínu. Bude sa opierať o skúsenosti hlavného lektora a bude vedený predovšetkým zážitkovou formou doplnenou o praktické i teoretické bloky. Absolventi a absolventky si osvoja metódu Podpornej vývojovej muzikoterapie (SDMT), ktorú budú môcť využívať pod supervíziou vo svojej praxi. Více informací naleznete zde: http://www.i-psychologia.sk/view-3050.php

Matěj Lipský