Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Komunitní muzikoterapie v CSS Tloskov

Fenoménem dnešní doby se stává komunitní uzikoterapie. Jakým způsobem ji rozvíjí v Centru sociálních služeb Tloskov (formou rozhlasové stanice, hudebního klubu a kapely lidí s mentálním a kombinovaným postižením) se můžete podívat v záznamu pořadu Klíč