Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový běh dlouhodobého kurzu muzikoterapie Matěje Lipského

Kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Další lektoři: Wolfgang Mastnak, Jiří Kantor, Jana Weber, Jiří Pazour

 

Témata kurzu:

Muzikoterapeutické systémy

Model podpůrné vývojové muzikoterapie

Muzikoterapie u lidí se zdravotním postižením

Rehabilitační a klinická muzikoterapie

Muzikoterapeutický proces (příprava, realizace, dokumentace, ukončení, evaluace)

Hudba jako informační médium – hudební komunikace, analogie, projekce

Muzikoterapeutické metody (improvizace, interpretace, kompozice, poslech hudby)

Muzikoterapie jako součást expresivních terapií

Muzikoterapeutická supervize

Sound Work

 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení s počtem absolvovaných hodin, které budou započítány do oddílu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesní garance Muzikoterapeutické asociace České republiky.

 

Kurz bude rozdělen do období dvou let celkem bude obsahovat 200 vyučovacích hodin dovedností a teorie muzikoterapie prostřednictvím prožitkově vedených seminářů. První setkání se uskuteční 27. – 29. 11. 2015 v Praze. Na tomto kurzu budou dohodnuty termíny dalších setkání.

 

Počet míst v kurzu je omezen.

 

Zájemci piště o další informace na muzikoterapeut@gmail.com