Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový dlouhodobý (160 hodin) kurz Matěje Lipského 2023 - 2024

 

Nový dlouhodobý kurz Matěje Lipského
Kurz 2023 - 2024 (160 hodin) je zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky.
Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii a bude probíhat prezenční formou.
Další lektoři: Jana Weber, Jiří Kantor a Jiří Pazour
Více infomrací: klikni zde