Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový dlouhodobý kurz Zdeňka Šimanovského

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK

V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

již pátý běh,

Praha, od 14. 10. 2016 do 17. 6. 2018

Zažijete a osvojíte si mnoho hudebně dramatických her a metod, které léčí a podporují sebepojetí jednotlivců i skupiny. Zažijete i konstelace s hudbou a systemický přístup v praxi, včetně teorie, objevíte nové pohledy na výchovu, terapii, na sebe sama.

Kurz zaručuje bezpečí, dialog, otevřenost a vzájemný respekt ve skupině. Vhodné pro lidi z pomáhajících profesí, pro učitele, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, lékaře i pro zájemce o osobní rozvoj z jiných oblastí. Hudební dovednosti jsou výhodou, nejsou však nutné.

Výcvik je respektovanou součástí vzdělání v muzikoterapii. Má garanci Muzikoterapeutické asociace ČR /CZMTA/, Společnosti pro systemickou muzikoterapii a akreditaci MŠMT. Podrobnosti najdete na www.simanovsky.cz

Hlavní lektor: Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, člen WFMT Externí lektoři: Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, PhDr. Matěj Lipský Ph.D. a Dis Barbara Procházková.

Supervize : MUDr. Marcela Litovová.

Pracujete s dětmi, mládeží nebo s dospělými a chcete si rozšířit zásobu her a technik? Prohloubit svoje umění reflexe a sebereflexe,  znovu objevit smysl své práce? Chcete něco udělat pro svůj osobní rozvoj a zažít skvělou dynamiku a podporu skupiny? Přihlaste se k nám! Neváhejte, skupina je početně omezena a začíná se nám plnit.

Přihlášku a CV se stručnou motivací zašlete na: sekcesmt@seznam.cz Tereza Salajková, asistentka výcviků, tel. +420 721 032 051

Účastníci mají k dispozici za symbolickou cenu nocleh v Praze, nedaleko místa konání.

Můžete se taky předem seznámit se způsobem práce Zdeňka Šimanovského na některé z jeho akcí / viz. www.simanovsky.cz např. Sebepoznávací soboty na Kampě /.