Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Supervizní víkend pro muzikoterapeuty s Matějem Lipským a Tomášem Procházkou

Supervizní seminář je určený nejen pro členy CZMTA, ale i pro další zájemce, kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci. Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Matěj Lipský.

  • Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma).
  • Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (prochazka@czmta.cz).
  • Cena semináře je 2.500,- Kč. Lektoři odvádí 20% odměny za supervizi ve prospěch CZMTA .
  • Zájemce potvrdí svou avizovanou účast na supervizním semináři tím, že zaplatí zálohu 1.000,- Kč na účet 468 535 0297/0100 a to nejpozději do 1. dubna 2015. Při neúčasti tato záloha propadá (pokud si za sebe zájemce nenajde vhodnou náhradu).
  • Zbývající část platby za seminář zaplatí účastník na místě (individuální domluva ohledně platby je možná).
  • Supervize při méně než 8 přihlášených může být zrušena. Platba se v tomto případě vrací zájemcům v plném rozsahu.
  • Supervizní seminář se uskuteční v Centru sociálních služeb Tloskov (bližší informace o místě kde seminář probíhá, získáte na adrese www.tloskov.cz).
  • Supervize probíhá v sobotu od 09:00 - 20:00 hodin a v neděli od 8:30 - 14:00 hodin. V sobotu večer (po supervizním programu) je možné domluvit relaxační či diskusní blok (bazén, film, volné téma).
  • Ubytování si platí účastníci na místě (200,- Kč/noc).
  • Za absolvování semináře bude účastníkům uznáno 15 hodin supervize v rámci naplňování profesních standardů CZMTA (počet hodin bude potvrzen do indexu supervize).

Srdečně vás zvou Matěj Lipský a Tomáš Procházka

Místo konání: Tloskov u Neveklova, datum akce: 11. -12. 4. 2015

Mgr. Matěj Lipský, Ph.D. – vystudoval speciální pedagogiku oborovou se státní zkouškou z muzikoterapie a psychologii se speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě UK, kde dokončil také doktorské studium v oboru speciální pedagogika. Je absolventem psychoterapeutického výcviku SUR se zaměřením na arteterapii (Pfeiffer, Strnadlová) a frekventantem výcviku v integrované supervizi ČIS. V současné době pracuje jako ředitel Centra sociálních služeb Tloskov, www.tloskov.eu. Přednášel o muzikoterapii nejen na tuzemských, ale i zahraničních univerzitách a konferencích (Japonsko, Jižní Korea, Ukrajina atd.). Absolvoval zahraniční stáže v oblasti muzikoterapie (Portugalsko, Velká Británie) a v letech 2011 – 2014 byl jednatelem ve Světové federaci muzikoterapie. Je jedním ze zakladatelů Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA), kde působil jako předseda (2009 – 2013). V současné době zde působí jako místopředseda. Je spoluautorem několika knižních publikací a autorem mnoha odborných statí.

Matěj Lipský

 

Mgr. Tomáš Procházka - (předseda CZMTA) muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v nestátním zdravotnickém zařízení Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (Praha 4), na Psychosomatické klinice (Praha 6) a dále v soukromé praxi. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod.Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA).

Tomáš Procházka