Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Zcela nový kurz Tanečně pohybová terapie s Klárou Čížkovou - SYMBOL, METAFORA A IMAGINACE

SYMBOL, METAFORA A IMAGINACE V TANECNI TERAPII

Lektorka: Mgr. Klára Čížková (taneční terapeutka a psycholožka)

Termín: 7. - 9. 11. 2014
Místo konání: MŠ Sulanského, Praha 4 (u stanice metra Háje)

Cena: 2 400,-Kč (pro členy CZMTA a TANTER je cena 2300,-), počet míst je omezen!

Anotace

Sebezkušenostní kurz bude zaměřen na práci s pohybovou metaforou a využití aktivní imaginace v taneční pohybové terapii. Pohybovou metaforou rozumíme symbol, který je obsažený v pohybu nebo postoji, a který zprostředkovává propojení mezi „říší symbolů“ a „říší vědění“. Umožnuje propojení mezi senzomotorickou zkušeností, emočním prožíváním a kognitivním zpracováním a představuje bezpečný způsob, jak v terapeutickém vztahu vyjádřit vnitřní prožitek. Workshop bude zaměřen také na vnímání těla a aktivní imaginaci v pohybu, která pracuje s improvizovaným pohybem jako s volnými asociacemi, a často bývá označována jako „autentický pohyb“. Autentický pohyb bývá používán zejména v individuální práci. Jedná se o specifický, samostatný přístup k terapeutické práci s tancem, jehož vývoj ovlivnila zejména práce C. G. Junga. Workshop nabídne sebezkušenostní část, teoretické zarámování, reflexi sebezkušenosti, a kazuistiky.

Určeno pro všechny zájemce. Předchozí zkušenosti s pohybem a tancem nejsou podmínkou.

Absolvent kurzu obdrží na konci certifikát o absolvování kurzu

Časový rozpis kurzu:

 

Mgr. Klára Čížková je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta) a s lidmi po poranění mozku (Cerebrum o.s.). Zabývá se antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na pražské HAMU, a FF UP v Olomouci. Je bývalou předsedkyní TANTER - České asociace taneční a pohybové terapie (2007 – 2011). V současnosti je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

 

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu. Potvrďte svůj zájem na muzikoterapeut@gmail.com. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 600,- Kč na účet: 1056443163 kód banky: 0800, variabilní symbol: 2. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno. Kapacita účastníků kurzu je omezena.

Zbytek platby se bude provádět na místě. Samozřejmě na tento účet můžete uhradit částku celou. V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu, prosíme zálohu neposílejte a informujte nás o tom. Je zde totiž odlišný variabilní symbol. Obratem vám ji pak zašleme. Děkujeme za pochopení.


Informace o storno poplatcích: v případě odhlášení z kurzu týden před konáním kurzu je stornována zálohová částka 600,- Kč. Dřívější odhlášení z kurzu není zpoplatněno a peníze se vrací.