Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Víkendový kurz muzikoterapie a arteterapie v Teplicích

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE ARTETERAPIE A MUZIKOTERAPIE NA DVOUDENNÍ KURZPROPOJENÍ ARTETERAPIE S MUZIKOTERAPIÍ

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého krajea Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Lektora: PhDr. Matěje LIPSKÉHO, PhD.Dvoudenní víkendový kurz známého muzikoterapeuta a arteterapeuta, psychologa, speciálního pedagoga, v současné době ředitele CSS Tloskov.


Termín: 7.11. – 8.11.2015 vždy od 9:00 – 16:00 hodinMísto konání: PPP, Lípová 651, TEPLICECena za celý kurz: 1800,- Kč (v ceně káva, občerstvení)

Přihlášky viz.na www.e-vaclav.eu nebo telefonicky na 606 794 469