Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Archiv

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem v Bratislavě

02. 01. 2019

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 23. 2. 2019– Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19,  9 – 17 hod. (8 výukových hodin)


Zobrazit celý článek

Muzikoterapeut Zdeněk Šimanovský představuje novinky

24. 05. 2018

DVOULETÝ VÝCVIK V KONSTELACÍCH S HUDBOU A V EXPRESÍVNÍCH TERAPIÍCH pod názvem HUDBA JAKO PRAVDA SRDCE Praha, od 5. října 2018 do 14. června 2020

Osvojíte si základy konstelací s hudbou, hry a hudebně - dramatické terapie v praxi. Zažijete podporující skupinu, nové a překvapivé možnosti užití hudby a pokrok v osobním rozvoji a sebepoznání. Vede : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský psycholog, terapeut, autor úspěšných knih nakl. Portál. Info na : www.simanovsky.cz Zde si můžete poslechnout lektorovu relaxaci : Setkání s vnitřním dítětem  https://www.youtube.com/watch?v=oAVHWCazCK8&t=529s

**

JEDNODENNÍ KONSTELACE S HUDBOU V DIVADLE KAMPA

Přijďte si užít podporující síly skupiny a hudby, poznat a odložit staré nefunkční vzorce, které nám předali nejbližší a někdy taky učitelé, nebo jsme si je osvojili sami.  Lektor: Zdeněk Šimanovský – aktuální termín : sobota 9. června 2018 od 10:00 - 17:00 (poslední před létem) a od září opět jednou měsíčně v příjemném podkroví divadla. Info: http://www.simanovsky.cz/Kampa-96-sobotni-konstelace-plni-se.html

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v březnu 2018 v Praze

14. 01. 2018

Kurz hudební improvizace v březnu 2018 v Praze

KURZ KLASICKÉ HUDEBNÍ IMPROVIZACE s Jiřím Pazourem

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Zobrazit celý článek

Evropský den muzikoterapie v CSS Tloskov

07. 11. 2017

 

V sobotu 18. 11. 2017 od 9:30 do 15:00 budete mít možnost zdarma navštívit muzikoterapeutické workshopy, semináře a koncerty v CSS Tloskov.

workshop povedou

Wolfgang Mastnak (Německo, Čína) - Sound Work
Teresa Tièschky (Německo) - terapie zpěvem
Ivo Sedláček - speciální relaxační koncert
Matěj Lipský a Jiří Pazour - vývojová muzikoterapie
Petr Šušor - bubenický workshop

dále budete moc navštívit muzikoterapie, které povedou zaměstnanci CSS Tloskov podle modelu Tomáše Procházky


V neděli 19. 11. 2017, vás zveme na koncert japonské flétnistky Momo Yasukawa. Koncert je rovněž zdarma a uskuteční se od 16:00 hod. v klubu na zámku Tloskov

http://www.mocca-web.net

pro další informace využijte email muzikoterapeut@gmail.com

 

Nový článek - využití saxofonu v muzikoterapeutické praxi

18. 05. 2017

Zajímavý článek připravil muzikoterapeut Radek Harvánek o využití saxofonu v muzikoterapeutické praxi.

Celý článek najdete zde: http://www.muzikoterapie.cz/clanky/harvanek-r-(2017):-saxofon-v-muzikoterapii

Zobrazit celý článek

Nový článek od Jany Weber: Jistota a svoboda v muzikoterapii

20. 02. 2017

Proč právě jistota?

Když jsem před mnoha lety začínala pracovat jako muzikoterapeutka na forenzní psychiatrické klinice v New Yorku, jedním z prvotních principů naši práce bylo vytváření bězpečného prostředí pro klienty. Ti, přicházející z různých koutů světa s odlišnými kulturními zvyklostmi a zkušenostmi, evidentně potřebovali místo, kde se budou cítit dobře. Bylo to pro mne tedy jedno z prvních pravidel, které jsem na pozadí všech životních příběhů našich klientů (většinou s kriminální historií) tehdy jako začínající muzikoterapeutka velmi intenzivně vnímala.

Více naleznete zde

Výcvik v integrativní muzikoterapii

14. 12. 2016

Tříletý výcvik se skládá z 300 hodin teoretické a dovednostní průpravy a 35 hodin supervize. Celý výcvikový program je zaměřený především na získání praktických muzikoterapeutických dovedností využitelných v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a dalších pomáhajících profesích s širokou škálou klientů včetně práce s klienty s těžkým a kombinovaným postižením.

Tento program frekventanti absolvují na pravidelných třídenních setkáních, které se uskuteční 4 x ročně. V posledním roce kurzu bude součástí těchto setkání skupinová supervize v malých skupinách a 5 hodin individuální supervize. K tomu navíc účastníci absolvují závěrečné kolokvium se závěrečnou zkouškou.

Zobrazit celý článek

Nový kurz Zdeňka Šimanovského

23. 11. 2016

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

15. 04. 2016

Sympozium CZMTA 6. – 8. 5. 2016

SEV Švagrov Vernířovice - Jeseníky

http://svagrov.doris.cz


Středisko ekologické výchovy Švagrov Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny GPS: 50°2'58.717"N, 17°8'17.684"E

Dialogy v české muzikoterapii a v CZMTA

Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, milí mladí přátelé, členové CZMTA. Jak možná již víte z neoficiální komunikace, v udaném termínu se koná letošní jarní sympozium CZMTA, které nyní organizuje z pověření Rady asociace Lubomír Holzer se svým týmem.

Místo: Středisko ekologické výchovy SEV Švagrov

Rámcový program:

pátek 6. 5. 19:00 - 22:00 večerní program Improvizace v muzikoterapii – živé skupinové improvizace účastníků na lidové a etnické nástroje, neformální zábava a rozhovory

sobota 7. 5. 09:00 -12:00 dopolední dialogy - prezentace 14:00 -18:00 odpolední dialogy 19:00 - 22:00 společenská část a diskuzní panel s hudebními muzikoterapeutickými vstupy účastníků – Co mne zajímá o činnosti CZMTA, jak vnímám asociaci, naplňuje mé představy a očekávání? Co bych si přál/přála od asociace a podobná společná tvůrčí témata.
Již od počátku svého členství v asociaci neustále volám po zahájení oborového dialogu na půdě asociace. Nyní máme konečně skvělou příležitost dialog otevřít. K tomu je zaměřeno květnové sympozium asociace. V sobotu proběhne ve 40 minutových blocích první část dialogu, ve kterém přihlášení lektoři představí svou metodu, systém či postupy, které praktikují ve své práci muzikoterapeuta.

Přednášející: Tomáš Procházka, Jana Weber, Jana Fojtíčková, Lubomír Holzer.

 

Jedná se o členy Rady asociace, členy orgánů asociace a její profesní členy. Každý z přednášejících bude mít prostor 40 minut k představení svého muzikoterapeutického přístupu a své praxe. Tento blok proběhne dopoledne a jeho součástí nebude diskuze ani
otázky. Dopolední část je společná pro všechny. Po obědě a odpolední pauze budou dělené
skupiny pro otevření dialogu a zodpovězení otázek dle jednotlivých přednášejících. Každý z
účastníků si může vybrat, ke komu chce jít dle svého zájmu. Během odpoledne může každý
vystřídat dva lektory. Každý přednášející bude mít k dispozici vlastní místnost. Tzn.,
odpoledne bude rozděleno na dvě části s přestávkou. V 18 h bude konec a večeře. Po večeři
následuje společenská volná část, ve které je možné pokračovat v dialozích, či zúčastnit se
společného volného muzicírování. Sekce celostní muzikoterapie zajistí nástroje pro
společné hraní a zpívání. SEV Švagrov je skvěle situované zařízení v nádherné krajině
Jeseníků a rovněž pro naše účely ideálně vybavené prostorově.

neděle 8. 5. 9:00 – 12:00 dopolední workshopy
V neděli budou workshopy členů asociace pro účastníky sympozia. Relaxace - Eva
Motyčková
, použití lidových a etnických nástrojů v muzikoterapii – Veronika Faltusová a
workshop Jany Fojtíčkové. Sympozia se zúčastní psychoterapeut a supervizor Mgr.
Lubomír Smékal
, který povede nedělní dopolední supervizní seminář. Možná ještě něco
přidáme. Tolik v kostce. Jde o rozvoj, podporu komunikace a zahájení oborového dialogu
v rámci asociace.

Termín a časy: 6. - 8. 5. 2016


Zahájení: pátek 6.5.
17:00 - 18:00 příjezd, ubytování a prezence
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 úvodní program
sobota 7.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – oborový dialog – přednášky
12:00 - 14:00 oběd a osobní volno
14:00 - 15:50 první diskuzní blok
16:10 - 18:00 druhý diskuzní blok
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - 22:00 večerní volný program
neděle 8.5.
08:30 - 09:00 snídaně
09:00 - 12:00 dopolední program – workshopy
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 společný závěr a reflexe sympozia
14:00 společné foto, konec a odjezd


Cena pro účastníky sympozia za celý pobyt – lektoři, ubytování + stravování: 1700,- Kč

 


Podrobné informace obdržíte na vyžádání od Evy Motyčkové:
mladaeva@centrum.cz,
tel.:604 726 490

III. konference Space for Art Therapies již v červnu

09. 03. 2016

POZOR! POZOR! Dámy a pánové, právě startuje další kolo příprav třetího ročníku Mezinárodí konference kreativních terapií Spaces for Art Therapies III.

Nepřehlédněte datum 24.- 25.6. 2016, místo konání Praha.
Naše téma je tentokrát ČAS A ZMĚNA.

Konference je již tradičně pořádána ve spolupráci čtyř profesních asociací, soustředících se na odbornost, etiku a rozvoj kreativních terapií – České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA) a České asociace taneční a pohybové terapie TANTER.

Pro více sledujte  www.arttherapies.cz Facebook: expresivni terapie
Informace budou zvěřejňovány postupně, stejně jako v předchozích ročnících se máte na co těšit!

Přihlásit se můžete na: konference16@gmail.com

Cena konference 2600,- Kč (pro členy pořádajících asociací 2400,- Kč)

Těšíme se na vás

Zobrazit celý článek

Evropský den muzikoterapie opět v CSS Tloskov

06. 11. 2015

Workshop CZMTA již v prosinci 2015!

28. 10. 2015

Rádi bychom Vás pozvali na workshop, který se bude konat již v prosinci v Praze.

Lektoři:
Lubomír Holzer *Zuzana Ouředníčková *Miroslava Veselá * Zuzana Vlčinská * Jana Procházková 

Anotace:
Přinášíme vám workshop, který vám prožitkovou formou umožní nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Workshop je vhodný pro pedagogy, hudebníky, psychology, studenty humanitních oborů, ale též pro běžné zájemce. Absolvent workshopu obdrží na konci certifikát o absolvování. Těšíme se na vás!

Garance kurzu:
Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republiky (CZMTA).

Místo a čas konání:
V prostorách Integrační mateřské školy Sulanského (Sulanského 693, Praha - Háje,  cca 3 minuty od stanice metra Háje). V sobotu od 9.00 do 19:00 hodin, v neděli od 8:30 do 14:30 hodin. 
Cena kurzu: 2400,- (cena pro členy CZMTA 2200,-)

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu office@czmta.cz. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 1.000,- Kč na účet: 2840119329 kód banky: 0800, variabilní symbol: 2015111. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a slovo kurz. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno, zbytek platby se bude provádět na místě (individuální domluva ohledně způsobu platby a fakturace je možná). 
Kapacita účastníků kurzu je omezena!

Budeme rádi, pokud tuto nabídku zašlete i svým kolegům.

za CZMTA

Tomáš Procházka
předseda

Letní kurz muzikoterapie

24. 06. 2015

V létě k nám zavítá australský muzikoterapeut Matthew Breaden, který zde v ČR bude mít jediný kurz na téma "Kreativní muzikoterapie" podle přístupu Nordoff-Robbins. Druhá polovina kurzu je věnována navazujícímu tématu "Hlas v muzikoterapii", který povede Anna Neuwirthová, Ph.D. Kurz je garantovaný CZMTA, proběhne v Praze v sobotu 1.8.2015 a účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování. Pro více informací pište prosím na: muzikoterapeutka@gmail.com.

Zobrazit celý článek

Zajímavá konference tanečně-pohybové terapie Moving Self in Psychotherapy v říjnu v Praze

22. 03. 2015

Srdečně zveme na konferenci Moving Self in Psychotherapy, která se koná ve spolupráci s ČSGT 9.-10.10.2015 v prostorách HAMU na Malostranském náměstí v Praze.
Kromě vynikajících zahraničních i českých přednášejících se můžete těšit na workshopy a připravili jsme pro Vás i bohatý pre- a postworkshopový program.
Více na http://konference.tanter.cz

Nový kurz a CD Zdeňka Šimanovského

22. 03. 2015

Vážené kolegyně a kolegové ! V říjnu 2015 otevíráme Roční kurz hudebních konstelací 2015 - 2016. Dále vyšla zajímavá CD. Čtěte prosíme dále...

Zdeněk Šimanovský

Zobrazit celý článek

Evorpský den muzikoterapie

01. 12. 2014

I. Evropský den muzikoterapie se uskutečnil pro oblast sociální v Centru sociálních služeb Tloskov pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a pro oblast zdravotnictví na Klinice rehabilitačního lékařství I. Lékařské fakulty UK pod záštitou náměstka ministra zdravotnictví Toma Philippa.

European Day of Music Therapy

Zobrazit celý článek

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ, SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

13. 11. 2014

KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE A VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
a Muzikoterapeutická asociace České republiky

pořádá v pátek 14. 11. 2014


u příležitosti Evropského dne muzikoterapie 15. 11. 2014
konferenci s mezinárodní účastí 

MUZIKOTERAPIE VE ZDRAVOTNICTVÍ,
SOUČASNÝ VÝZKUM A PRAXE

Místo konání: Albertov 7, 128 00 Praha 2, velká posluchárna KRL v 1. patře 

9.00 – 9.20 slavnostní zahájení 
náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA 
přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK. 
- Doc. Olga Švestková, Ph. D, 
zástupci - Muzikoterapeutické asociace České republiky 

zástupci Evropské konfederace muzikoterapie EMTC, 

9.20 - 9.35 prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc., KRL 1. LF UK a VFN, emeritní přednosta Kliniky rehabilitačního lékařství – neurolog, rehabilitační lékař 
Muzikoterapie očima neurologa

9.35 – 9.50 prof. Dr. Wofgang Mastnak, PhD., (muzikoterapeut, psycholog, fyzik, hudebník,…) München, New York, Shanghai 
Music Therapy in Cardiology: Underlying Brain Mechanisms & Therapeutic Functions. (Výsledky mezinárodního výzkumu) 

9.50 –10.05 MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., (internista, geriatr,), Clinicum, a.s. Cesta domů, Praha, 
Muzikoterapie očima geriatra

10.05 – 10.20 MUDr. Marcela Litovová, ( pediatr, muzikoterapeut) Dětské centrum, Thomayerova nemocnice, Praha 

10.20 – 10.35 Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (speciální pedagog, muzikoterapeut, , fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie v neurorehabilitaci, - praxe a výzkum

10.35 – 10.50 Mgr. Jana Fojtíčková, (sociální pracovnice muzikoterapeutka,), 
Ledovec, nezisková organizace, Plzeň 
Využití muzikoterapie v psychiatrii,
Praktické zkušenosti využití muzikoterapie u osob s Alzheimerovou nemocí


10.50 – 11.05 MUDr. Markéta Janatová,(lékařka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
a BMI ČVUT 
Výzkum zaměřený na trénink stability motorických a kognitivních funkcí s využitím poznatků z muzikoterapie,


11.05 – 11.30 Rytmus – v životě, rytmus v terapii - téma spojující muzikoterapii v Evropě v roce 2014 (hudebníci…) 

11.30 – 13.00 přestávka na oběd 

13.00 – 13.15 Mgr. Lucie Suchá, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN (vedoucí fyzioterapeutka) 
Využití prvků muzikoterapie v praxi fyzioterapeuta

13 15 – 13 30 Mgr. Miroslava Uhlířová,(ergoterapeutka, hudebnice), KRL 1. LF UK a VFN 
Využití prvků muzikoterapie v praxi ergoterapeuta

13. 30 – 13.45 Mgr. Petra Zdenková,(klinická logopedka, muzikoterapeutka) 
Muzikoterapie v praxi klinického logopeda, Odborný léčebný ústav Kladruby 

13.45 – 14.00 PhDr. Jana Procházková,(klinická psycholožka, psychoterapeutka, muzikoterapeutka) Nemocnice Na Homolce 
Muzikoterapie očima klinického psychologa a psychoterapeuta


14.00 – 14 15 MUDr. Ivan Vondřich (anesteziolog, akupunkturista) 
Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., (muzikoterapeut, speciální pedagog, fyzioterapeut) KRL 1. LF UK a VFN 
Muzikoterapie u psychosomatických onemocnění

14.15 – 14.45 Hudební nástroje a muzikoterapie, praktické ukázky – Josef Krček (muzikoterapeut a hudebník) 

14.45 – 15.00 diskuse 

15.00 zakončení konference

Evropský den muzikoterapie

10. 11. 2014

Případní zájemci o účast z řad veřejnosti, ať se objednají do workshopů na muzikoterapeut@gmail.com (počet míst je omezen)

 

Evropský den muzikoterapie

Zobrazit celý článek

Arteterapie – úvod do muzikoterapie a imaginativních technik

07. 11. 2014

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Muzikoterapie – součást prožitkové terapie.

B. Imaginativní techniky, jejich výklad  a  práce s nimi.


Vyučující: PhDr. Bc.Mariana Štefančíková, Ph.D.,Ph.D.

Mgr.Mg.A. Zdeněk Šimanovský


Anotace:

Kurz účastníky seznamuje se základním využitím muzikoterapie a techniky imaginace jak ve vzdělávacím procesu, tak v sociálních službách.

Zobrazit celý článek

Nový zážitkový kurz muzikoterapie s Tomášem Procházkou

06. 10. 2014

V termínu 5. - 8. listopadu bude otevřen kurz muzikoterapie psychoterapeuta, speciálního pedagoga a muzikoterapeuta Tomáše Procházky. Bližší informace na www.tomprochazka.cz

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie FMT

25. 09. 2014

Úvod do tanečně pohybové terapie a švédské metody muzikoterapie, zaměřené na stimulaci funkcí lidského těla (FMT).

Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková M.A., R-DMT, PhDr. Katarína Grochalová

 

Anotace

První blok je věnován tanečně pohybové terapii s konkrétním zacílením na vybrané skupiny . Tato část kurzu je pojata jak odborně, tak především sebezkušenostně s důrazem na vlastní prožitek. Pozornost bude zaměřena na možnosti využití tanečně pohybové terapie u  děti se spec. potřebami, psychiatrických klientů, duševně nemocných, seniorů (ať s demencí, omezením hybnosti či zdravějších), připadně mentálně postižených. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik tanečně pohybové terapie  u vybraných skupin.

Druhý blok  účastníkům předloží  základní vhled do  teorie a praxe pojetí muzikoterapie. Důraz bude kladen na představení a využití Švédské metody FMT. FMT metoda je muzikoterapie zaměřená na stimulaci funkcí lidského těla. Účastníci si prostřednictvím prožitkové formy, vyzkoušejí základní principy a styčné body FMT. Dále se seznámí s pojetím Kreativní kognitivně-behaviour orientovaná muzikoterapie, která vychází ze švédského   programu  MUISK –  Musik inför skolan – tj. hudba u dětí předškolního věku.

 

Cena: 2700 Kč   (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hod.ve 2 blocích)

 

Termín: 22.-23.11.2014

 

Omezený počet účastníků!

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona), pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

Nově garance CZMTA  - tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání

Informace a přihlášky na www.creatis.cz

Kurz využití muzikoterapie a muzikofiletiky

25. 09. 2014

Využití muzikoterapie a muzikofiletiky při práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami/při práci s klienty s kombinovaným postižením.

 

Vyučující: Mgr. Markéta Gerlichová, Ph.D., Mgr. Bc. Svatava Drlíčková

Anotace

Kurz je pojat především sebezkušenostně .V prvním bloku bude pozornost zaměřena na možnosti využití muzikoterapie a muzikofiletiky jak ve  vzdělávacím procesu u cílových skupin, tak v sociálních službách. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky v oboru a se specifiky v přístupu a využití konkrétních metod a technik muzikoterapie u vybraných skupin (např. osob s mentálním postižením, osob s postižením motoriky apod.). Budou obeznámeni s muzikoterapeutickou metodou Ikapus a jejím vhodným využitím v praxi. Budou mít možnost nahlédnout do kazuistik vybraných případových studií.

Druhý blok je zacílen na  používání hlasu, využívání hudby a prvků muzikoterapie, která podněcuje tvořivou práci s jednoduchými a netradičními nástroji v profesní činnosti i v osobním životě. Nabídne činnosti věnované dechu, hlasu a tělu. Seznámí účastníky s netradičními hudebními nástroji, improvizací a také možností jak relaxovat s hudbou. Blok je veden převážně prožitkově s využíváním velkého množství hudebních nástrojů. Je veden tak, aby se mohli účastni všichni zájemci bez nutné předchozí hudební znalosti.

Termín : 1.- 2.11. 2014

 

Cena: 2 650 Kč  (od 10:00 hod.-18:00 hod. vč.přestávek/16 vyuč.hodin ve 2 blocích)

 

Omezený počet účastníků!

 

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV . V rámci akreditace MŠMT je kurz určen především pro speciální pedagogy a psychology  a v rámci MPSV  pro vedoucí pracovníky sociálních služeb (dle § 117a Zákona), pracovníky v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona) a sociální pracovníky (dle § 111 Zákona ).

 

Nově garance CZMTA (tj.hodinovou dotaci kurzu si můžete započítat do muzikoterapeutického vzdělání)

Informace a přihlášky na www.creatis.cz

Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku

24. 09. 2014

Od októbra sa opäť v Bratislave otvára ročný kurz MUZIKOTERAPIE - 200 hod. Jedinečná lektorská zostava: Matěj Lipský, Wolfgang Mastnak, Jana Weber, Jiří Kantor, Markéta Gerlichová, Tomáš Procházka, Zdeněk Šimanovský, Iva Vostárková a Anton Gúth.

Info: http://www.i-psychologia.sk/view-2897.php

Nový kurz Tomáše Procházky v listopadu 2014

01. 09. 2014

V termínu 5. – 8. listopadu bude otevřen kurz "Celostní muzikoterapie" Mgr. Tomáše Procházky, v jehož průběhu máte možnost se seznámit s pojetím a filozofií jeho muzikoterapeutického přístupu. Součástí je přímá práce s klienty prostřednictvím muzikoterapie a metod propojujících muzikoterapeutické postupy s dalšími formami terapeutické podpory (bazální stimulace, relaxační techniky, prvky expresivních terapeutických metod, hydroterapie v bazénu s teplotou vody 36° C apod.). Účastníci se seznámí se základním teoretickým kontextem a prožitkovou sebezkušenostní formou i s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz je vhodný pro pracovníky pomáhajících profesí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, ale i další zájemce. Předchozí hudební dovednosti a muzikoterapeutická průprava nejsou podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem.

Zobrazit celý článek

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH se ZDEŃKEM ŠIMANOVSKÝM

02. 07. 2014

Praha, od září 2014 do června 2016 čtvrtý běh

* Filosofie : náš intenzívní výcvik vyvažuje metody expresivních terapií, teorii a sebezkušenost, tedy osobní rozvoj pomocí systemických konstelací.

* Témata : systém v teorii a praxi, jeho zákonitosti, techniky receptivní a aktivní muzikoterapie, drama a dramatická improvizace, dramaterapie, komediálnost, masky, psychodrama, sny a intuice, cesty ke zdrojům, rituály a další témata.

* Co získáte: absolvování výcviku a získání certifikátu představuje rozšíření repertoáru technik a her, posílení kompetencí pro práci se skupinami dětí i dospělých a významný krok v osobním rozvoji. Vedle informací v rovině slovní se vám dostane během dvou let i mnoho obohacujících prožitků.

* Cílová skupina : profesionálové v pomáhajících profesích, zdravotníci, učitelé a psychologové, vychovatelé a další zájemci o osobní rozvoj. 

* Garance : Výcvik je respektovanou součástí profesního vzdělávání v muzikoterapii. Má akreditaci MŠMT, garanci Sekce systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS, i Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

* Hlavní lektor : Mgr., MgA Zdeněk Šimanovský, psycholog, lektor UK

* Supervizor výcviku : MUDr. Marcela Litovová, pediatr a supervizor CZMTA

* Externí lektoři : Ing. Petr Piňos, MUDr. Marcela Litovová, Mgr. Matěj Lipský, PhDr. Dita Slavíková Ph.D., Mgr. Barbora Procházková. (Většinu času tráví skupina s hlavním lektorem.)

* Zahájení v pátek 26. září 2014 v 17.00 hod. v KC Riaps, Praha 3.

Skupina je už z větší části naplněna, neváhejte !

Aktuálně : Pro zájemce z řad mužů sleva 2000,- Kč. Lze uplatnit už u zálohy!

* Podrobné informace a přihlášky pí. Slavíková tel. 608 917 330 * Přihlášku se životopisem a stručnou motivací zasílejte na : sekcesmt@seznam.cz
* Informativní video o současném, třetím běhu je na Youtube pod názvem: Procházka systemickým výcvikem v hudebně dramatických terapiích. ttps://www.youtube.com/watch?v=4dR8qX5e8Ic

Jediný společný kurz Jany Weber a Jiřího Kantora (30. 5. - 1.6. 2014) v Praze

03. 04. 2014

Název: Tělo, srdce a mysl v hudbě a pohybu aneb muzikoterapie ve vztazích

Jana Weber a Jiří Kantor

Anotace:

  1. Začátek – procesy adaptace a interakce (role rituálů, vytváření bezpečné interakce a vzájemné poznávání, mapování a navázání terapie na různé způsoby vztahování klienta k okolí).

  2. Zápletka – funkční trénink a fáze stability vztahů (využití hudby v léčebné rehabilitaci při tréninku tělesných a psychických funkcí a podpoře důležitých aktivit klienta, role muzikoterapeuta v rámci týmu a interdisciplinární přesahy, rozšiřování spektra interakcí s klientem, hudba a podpora vzájemných pozitivních vztahů a „spolubytí“, základní improvizační techniky pro práci v muzikoterapii prezentované na kazuistikách a video a audioukázkách).

  3. Rozuzlení – osobnost klienta z pohledu terapeuta a osobnost terapeuta z pohledu klienta (ocenění a růst klienta i terapeuta v  kontextu muzikoterapie, hledání potenciálu klienta a možnosti jeho rozvoje, spirituální a etické přesahy terapeutického procesu, zisky, odpovědnosti a relativita rolí terapeuta i klienta, evaluace muzikoterapie a sdílení našeho poznání osobnosti klienta v týmu, práce se sociálními systémy a okolím klienta v kontextu Komunitní muzikoterapie, možnosti muzicírování mimo terapeutickou místnost).

  4. A co na závěr? – účastníci si odnesou závěry výzkumů, zkušenosti a základy vlastní metodiky lektorů, zážitky ze sebezkušenostní práce, která nás bude doprovázet v průběhu celého kurzu, možnost terapeutické intervence v případě potřeby, nabídku jednoho bloku dle specifických zakázek účastníků a podněty pro přemýšlení.


Zobrazit celý článek

Hlasový workshop Ivany Vostárkové v Bratislavě

17. 03. 2014

ZOBUĎ SVOJ HLAS (objav-spoznaj-zdokonaluj)

Hlas hrá dôležitú rolu pri komunikácii s okolitým svetom. Hlavný dôraz kladieme na voľbu slov, ale málokto vníma, že podstatou oznamu je kvalita hlasu. Hlas najpravdivejšie zobrazuje aktuálny stav našej psychiky. Hlasom nemožno klamať - slovom to dokážeme veľmi obratne.

Hlasový workshop vám umožní nájsť vyváženie medzi duševnou a fyzickou stránkou vašej osobnosti. Spoločne budeme hľadať svoj pôvodný hlas, aby sme sa mohli stretnúť s tým, kým skutočne sme, a tým lepšie spoznať sám/samu seba. To je cesta, ako nájsť svoju cenu, jedinečnosť a sebadôveru.

Viac info o lektorke Mgr. Ivane Vostárkovej nájdete TU

Workshop prebieha v dňoch 16.-18.5.2014, MIesto: Na barine 16, Bratislava-Lamač

Bližší informace: http://www.rytmika.sk/16-1852014-zobu-svoj-hlas-hlasov-workshop

 

Ochutnávkový workshop pořádaný Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA) 26. - 27. 4. 2014 v Praze.

10. 03. 2014

Lektoři: Zdeněk Šimanovský, Svatava Drlíčková, Petr a Hana Bronišovi, Luboš Holzer a Tomáš Procházka

Anotace: Přinášíme vám workshop, který pro vás připravuje přímo Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA). V průběhu dvou dnů budete mít možnost prožitkovou formou nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti předních českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Těšíme se na vás.

bližší informace najdete na: http://www.musictherapy.cz/

Konference expresivních terapií Společný prostor v březnu v Olomouci

05. 03. 2014

Informaci o přednášejících na spřízněné konferenci SPOLEČNÝ PROSTOR najdete zde (20. - 22. 3. 2014)

http://www.spolecnyprostor.cz/muzikoterapie

Partnerem konference je Muzikoterapeutická asociace ČR (CZMTA)

Nový předseda Muzikoterapeutické asociace ČR

21. 11. 2013

Novým předsedou Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) byl zvolen Mgr. Tomáš Procházka. Více informací o asociaci najdete na www.czmta.cz

Seminář skupinové supervize muzikoterapie - pro velký zájem přidán termín v lednu 2014

18. 11. 2013

Supervize muzikoterapie – 18. - 19. 1. 2014 Tloskov u Neveklova, Mgr. Matěj Lipský (supervizor CZMTA, tč. ve výcviku ČIS) spolu s Mgr. Tomášem Procházkou (supervizor CZMTA a ČIS) pořádádají již potřetí společný supervizní víkend, kdy nabízí skupinovou supervizi vašich kasuistik a témat souvisejících s muzikoterapeutickou praxí. Supervizní víkend je určen pouze těm, kdo muzikoterapii provozujete. Za víkend získáte 15 supervizních hodin (uznatelných v rámci naplňování standardů psychoterapie i muzikoterapie).

Zobrazit celý článek

V termínu 27.-30. listopadu otevírá Tomáš Procházka ve spolupráci s CSS Tloskov kurz muzikoterapie

20. 10. 2013

Kurz proběhne formou čtyřdenního setkání, v jehož náplni se bude prolínat a doplňovat rovina sebezkušenostní, praktická a teoretická. Výcvik je zaměřen na praktické využití muzikoterapie, základním cílem je neexpertním způsobem inspirovat a obohatit účastníky v pracovním i osobním životě. Kurz je vhodný pro zájemce z pomáhajích profesí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a školství. Předchozí hudební a muzikoterapeutická průprava není podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem.

Zobrazit celý článek

TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR pořádá workshop Kláry Čížkové

02. 10. 2013

Náš pohyb odráží naši duši v celé její hloubce. Je to tanec, který vypráví…. Umíme naslouchat?

Sebezkušenostní workshop vám umožní prožít a poznat, jak je propojeno vnímání těla a pohyb s emocemi, vnitřním prožíváním a myšlením. Zaměříme se na pohyb/tanec jako prostředek sebevyjádření a budeme mapovat tělo v pohybu jako zdroj podpory a tvořivosti („být pro sebe“, abychom mohli „být pro druhé“, vnímání vlastních potřeb, hranic, energie….)

Zobrazit celý článek

Zajímavý workshop v Bratislavě s Tono Gúthem již tento víkend

07. 09. 2013

RYTMIKA Etnobubnová škola Vás pozýva na intenzívny rytmicko-bubenícky workshop v priestoroch Základnej školy Drotárska cesta 48 v Bratislave, ktorý sa uskutoční cez víkend 13. - 15.9. 2013.

Cieľ workshopu: Tvorivé stretnutie ľudí, ktorí majú chuť objavovať prirodzené, často skryté možnosti hudobného a pohyboveho prejavu svojho tela. Jednoduchými hrami a cvičeniami rozpohybovať rytmiku tela (nohy, ruky, hlas) a prepojiť ich v jeden rytmický celok (počuť-vnímať-hovoriť-hýbať sa-bubnovať).
Každý človek má rytmické základy (dych, kroky, tep srdca), ktoré môže postupným tréningom upevňovať a rozvíjať. Budeme prepájať rôzne sa doplňujúce rytmy a vďaka tomu tvoriť živú komunikáciu medzi jednotlivými hráčmi. Vedľajším efektom rozvoja rytmiky je podpora nehudobných zručností ako sponntánosť, tvorivosť, komunikácia, kooperácia, sociálne cítenie, relax a aktívna zábava.
Rytmy s ktorými sa budeme hrať: africké 6/8, arabské, samba, hip-hop, balkánske 7/8, funky, cigánske
Rytmické nástroje, ktoré budeme používať: ruky, nohy, hlas, djembe, cajon, veľké samba drums, malé perkusie

PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP

Workshop je vhodný pre ľudí, ktorí:

Workshop vedie Tono Gúth (zakladateľ Etnobubnovej školy RYTMIKA, perkusionista z La3no Cubano a muzikoterapeut OZ Zvuky cez ruky).
Cena:(vrátane nástrojov)
70 €
50 € (zľava študenti, dôchodcovia a žiaci Ebš Rytmika z kurzov zima 2012 a leto 2013)
Ubytovanie možné priamo na škole 10 €/noc/osoba
Maximálny počet ľudí je 20.
Prosíme posielať na číslo účtu: 2623475722/1100 so správou pre prijímateľa: VAŠE MENO a PRIEZVISKO; Drotárska
Program:
Piatok: od 17.00 príchod
18:00 – 20:00 – kurz
Sobota: 09:30 – 13:00
pauza 13:00 – 15:00
15:00 – 18:00
večer – bubnovačka
Nedeľa: 09:00 – 12:00
Adresa: Zši Drotárska cesta 48, Bratislava
http://www.rytmika.sk/13-159-2013-sila-rytmu-perkus-vny-workshop

Muzikoterapeutické kurzy v listopadu 2013 s Tomášem Procházkou v CSS Tloskov

05. 09. 2013

Muzikoterapeutický kurz: více zde -

http://www.muzikoterapie.cz/download/20130905134923kurz-mzt-listopad-2013.pdf

Muzikoterapeutický kurz pro speciální pedagogy: více zde -

http://www.muzikoterapie.cz/download/20130905134917seminar-mzt-pro-specialni-pedagogy-2013.pdf

Individuální muzikoterapie s Ivo Sedláčkem

05. 09. 2013

"V inspirujícím prostoru najdete nejen stovky hudebních nástrojů všeho druhu (od nejmenších až po monumentální) - v rozsahu, který u nás nemá obdoby, ale zároveň zde vstoupíte do světa, kde se můžete naplno otevřít hudbě, tónům a vibracím, které budou vznikat jen pro vás ... Můžete se jimi nechat unášet, nechat aby naplnily a prozářily váš vnitřní prostor, aby opět vyladily a harmonizovaly vaše tělo i mysl a zároveň vám otevřely vhled do hlubších úrovní vašeho vlastního já ...

To vše prostřednictvím plynoucí hudby, kterou bude pro vás osobně rozeznívat Ivo Sedláček - hudebník, jehož hudba je v této oblasti už mnoho let považována za jednu z nejkrásnějších a nejvíce inspirujících (www.savitamusic.com , www.hudebni-terapie.cz www.savitayoga.com

Zároveň se budete moci nechat prostoupit hlubokými léčivými vibracemi mistrovského rezonančního terapeutického lůžka (se dvěma osmdesátistrunnými monochordy) - jediného svého druhu u nás a též můžete sami rozeznít mnohé z přítomných hudebních nástrojů v rámci sebevyjádření a hudebního dialogu, případně i vstoupit do jemnějších úrovní vaší mysli prostřednictvím některé z mentálních technik propojených s hudbou.

Muzikoterapie je v obecném povědomí často spojena spíše s představou práce s lidmi s různými druhy postižení, psychoterapií apod. V našem pojetí je však hudební terapie a léčivá hudba něčím, co se vrací k oné prapůvodní roli a poslání hudby jako jednoho z nejhlubších, nejúčinnějších a nejvíce povnášejících prostředků pro každého člověka. A hlavním a zásadním prvkem hudební terapie v tomto pojetí je skutečná plynoucí inspirovaná HUDBA, vznikající v hlubokém propojení toho kdo hraje a toho kdo naslouchá, nikoliv jen sled neosobních zvuků a vibrací.

Proto je tato hudebně harmonizující terapie vhodná pro každého - jako ono tolik žádané a potřebné zastavení v našem hektickém toku dnů, pročištění a prozáření našeho vnitřního prostoru v jeho různých úrovních, nabití novou tvůrčí energií a též jako otevření se tomu, co je v náš nejhlubší a co nás přesahuje.

Výcvik taneční pohybové terapie

10. 07. 2013

Čtyřletý mezinárodní výcvik, bude probíhat v ČJ a AJ.

Lektoři: Andrea Nundy Malá, Jana Špinarová Dusbábková a další evropští a američtí akreditovaní lektoři

Termíny: zahájení předpoklad – prosinec 2013, interview budou probíhat v září 2013

Zobrazit celý článek

Přihlášky na konferenci 21. - 22. 6. 2013 v Praze jsou v plném proudu...

29. 05. 2013

Konference červen 2013

I nadále se můžete hlásit na Mezinárodní konferenci expresivních terapií Space for Art Therapies, která se uskuteční od 21. 6. do 22. 6. 2013 v Praze. Více informací získáte na http://www.arttherapies.cz/

Za muzikoterapii na konferenci vystoupí tito zahraniční odborníci: Byungchuel Choi (Jižní Korea), Heidi Fausch (Švýcarsko), Wolfgang Mastnak (Německo, Čína), Tono Guth (Slovensko)

Za Českou republiku se pak můžete těšit na: Zdeňka Vilímka, Markétu Gerlichovou, Jiřího Kantora, Petra a Hanu Bronišovi

Muzikoterapeutický pobyt s Lubošem Holzerem v červenci 2013

13. 05. 2013

Veškeré informace o muzikoterapeutickém pobytu (kurzu) najdete zde: PDF

Mezinárodní konference Space for Art Therapies v červnu v Praze

25. 04. 2013

Jak kreativní terapie nejlépe pojmout... jaký z přístupů zvolit... na jakou metodu se zaměřit, jak a kam se specializovat? Diferencujeme, velebíme a kritizujeme pojetí jednotlivých škol. Naší výzvou pro konferenci “Space for Art Therapies II 2013” se však stávají otázky zcela základní, mnohokrát diskutované a přesto stále aktuální. Čím arte-, drama-, muziko- a taneční pohybová terapie vlastně léčí, kdy můžeme hovořit o terapii.., jak kontraktujeme, vedeme proces, pracujeme s introspekcí, intervenujeme, chytáme kontext, reflektujeme...? Kdo může kreativní terapie poskytovat a kde? Jsou kreativní terapie psychoterapie?

Soustředíme se na kořeny, řemeslnost a podstatu věci samotné. Přijďte se s námi rozdělit o své zkušenosti, vědomosti, odborné názory a postoje, případně si přijďte poslechnout, jak se k nastoleným otázkám staví naši i světoví odborníci. Těšíme se na Vás!

Mezinárodní konference Kreativních terapií „Space for Art Therapies II.“, která se uskuteční v Praze od 21.6. do 22.6. 2013, vzniká ve spolupráci profesních asociací - České arteterapeutické asociace, Asociace dramaterapeutů České republiky, Muzikoterapeutické asociace ČR a České asociace taneční a pohybové terapie TANTER. Navazuje tak na úspěšnou spolupráci z prvního ročníku této konfernce z roku 2010. Bližší informace budou postupně zveřejňovány na www.arttherapies.cz, případně nás kontaktujte na muzikoterapeut@gmail.com

Workshop taneční a pohybové terapie s Janou Špúinarovou Dusbábkovou a Andreou Malou v Praze

25. 04. 2013

Zážitkový, seberozvojový seminář pro pracovníky z pomáhajících profesí, studenty i širší veřejnost. Pomocí metod taneční terapie budou moci účastníci zkoumat téma změn, vývoje, přeměn a posunů v životě. Kolik přeměn v pohybu každý den zažíváme, přeměn v pocitech i myšlenkách, co pro nás znamenají a jak nás ovlivňují. Workshop nabízí prostor pro zastavení, zkoumání, sledovaní a snad následný další posun. Workshop je sebezkoušenostní, nabídneme prostor pro reflexi a sdílení

Zobrazit celý článek

Celostní muzikoterapie s Lubomírem Holzerem

17. 04. 2013

Kurz holistické muzikoterapie před vámi otevírá prostor další osobní transformace, prostor možné změny životních postojů a nové pochopení smyslu lidské existence a světa, ale také sdílení a předávání již nabytých zkušeností, prohlubování svých znalostí a dovedností. Kurs je prohlubováním poznávání úžasné krajiny celostní muzikoterapie a jejího nekonečného zdroje – Univerza a světového šamanství. Na začátku této cesty sebepoznání je nutná psychospirituální, energetická a tělesná očista celé vaší bytosti.

Zobrazit celý článek

Unikátní kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem

07. 04. 2013

Máte jedinečnou možnost začít nebo rozšířit vlastní schopnosti hudební improvizace s jedním z nejšikovnějších a vleice talentovaných hudebních pedagogů - Jiřím Pazourem. Kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům) i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor. Kurz se uskuteční 28. - 30. 6. 2013 v Praze. Více informací jezde: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/unikatni-kurz-hudebni-improvizace-s-jirim-pazourem

První víkendový kurz pořádaný Muzikoterapeutickou asociací ČR

29. 03. 2013

Lektoři: Markéta Gerlichová, Jiří Kantor, Ivo Sedláček, Tomáš Procházka a Zdeněk Šimanovský

Anotace: Přinášíme vám první kurz, který pro vás připravuje přímo Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA). V průběhu tří dnů budete moc prožitkovou formou nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti předních českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Těšíme se na vás.

Kurz je určen všem zájemcům (tedy i nečlenům CZMTA). Je vhodný pro pedagogy, hudebníky, psychology, studenty humanitních oborů, ale též pro běžné zájemce.

Zobrazit celý článek

Poslední volná místa na kurzu Lubomíra Holzera již tento víkend!

28. 03. 2013

29.3.– 31.3. 2013 - www.muzikoterapie.net

Motto: Máme nyní k dispozici tento život. Je na nás, čím ho naplníme. Budeme pouze něčí loutky? Utvářejme svůj život podle svých představ. Jednou z cest je holistická muzikoterapie a její součásti: vnitřní očista a transformace, hluboké celostní odpouštění, nalézání cesty života, pouť k dosahování životní harmonie, štěstí, radosti, pokory, vděčnosti, soucítění, lásky a zdraví cestou holistické muzikoterapie, šamanství, meditace, tance a zpěvu. Muzikoterapie, hudba, tanec, komunikace, relaxace, meditace, prožitek a poznání, získávání osobní duchovní cesty, nalézání vizí, světla, lásky a radosti v srdci – to je holistická muzikoterapie. Kurz holistické muzikoterapie před vámi otevírá prostor osobní transformace, prostor možné změny životních postojů a nové pochopení smyslu lidské existence a světa, ale také sdílení a předávání již nabytých zkušeností, prohlubování svých znalostí a dovedností.

Zobrazit celý článek

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 25.–26. května 2013

27. 03. 2013

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci.  Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Markéta Gerlichová.

Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma). Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz).

Zobrazit celý článek

POZVÁNKA NA KURZ „CELOSTNÍ POJETÍ MUZIKOTERAPIE“ Tomáše Procházky (květen + červen 2013)

27. 03. 2013

Muzikoterapeut Mgr. Tomáš Procházka ve spolupráci s DÚSP v Tloskově nabízí muzikoterapeutický kurz Celostní pojetí muzikoterapie. Kurz v rozsahu 60 hodin má akreditaci Muzikoterapeutické asociace ČR a Sekce muzikoterapie Psychoterapeutické společnosti LS JEP.
Kurz proběhne formou dvou čtyřdenních na sebe navazujících setkání, v jejichž náplni se bude prolínat a doplňovat rovina sebezkušenostní, praktická a teoretická. Předchozí hudební a muzikoterapeutická průprava není podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem. Kurz je zaměřen na praktické využití muzikoterapie, základním cílem je neexpertním způsobem inspirovat a obohatit účastníky v pracovním i osobním životě. Kurz je vhodný pro všechny zájemce z oblasti pomáhajících profesí, ale též běžné zájemce.

Zobrazit celý článek

Pozvánka na kurz muzikoterapie Markéty Gerlichová

13. 03. 2013

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…

Zobrazit celý článek

Čas v taneční a pohybové terapii

12. 03. 2013

Rádi bychom vás pozvali na velice zajímavý prožitkový kurz, který přináší vhled do tanečně pohybové terapie. Zkušené lektorky Jana Špinarová Dusbábková a Andrea Nundy Malá budou vašimi průvodkyněmi. Kurz je určen všem zájemcům. Je vhodný pro pedagogy, hudebníky, psychology, studenty humanitních oborů, ale též pro běžné zájemce. Pro tento kurz nepotřebujete předchozí odbornou zkušenost v tanečně pohybové terapii. Kurz se uskuteční 6. 4. - 7. 4. 2013 v Praze.

Zobrazit celý článek

PŘÍBĚHY VYPRÁVĚNÉ TĚLEM – kurz taneční a pohybové terapie

15. 01. 2013

Zážitkový kurz je určen všem, kdo se zajímají o možnosti využití tance a kreativního pohybu v terapii. Tanec je universálním jazykem, který člověku umožňuje naladit se na své prožívání a vyjádřit nepřebernou škálu emocí. Zároveň je prostředkem k navázání citlivé komunikace s druhými lidmi, a to i s těmi, kteří z různých důvodů nedokáží komunikovat na verbální rovině.

Během setkání se budeme snažit naslouchat impulsům vlastního těla, a zároveň vnímat, co nám pomocí výrazového pohybu a metafory sdělují ti druzí. Využijeme práci s rytmem, vědomí těla a možnosti, které nám nabízí pohyb a tanec při setkání s ostatními lidmi. V rámci semináře lze také zprostředkovat případným zájemcům informace o aktuálním dění na poli taneční a pohybové terapie v ČR.

Zobrazit celý článek

Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky

01. 01. 2013

V současné době se Muzikoterapeutická asociace České republiky CZMTA podílí již třetím rokem na projektu: "Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky". Tyto koncerty připravuje Česká filharmonie ve spolupráci s CZMTA a Sekcí systemické muzikoterapie ČPS při LSP. Více informací naleznete zde: http://www.ceskafilharmonie.cz/hudba-jako-pohlazeni-pro-budouci-maminky-p63.html

Koncert pro MOTÝLEK

12. 08. 2012

MOTYLEK

Předprodej zahájen přes Ticketstream a vstupenku si lze vytisknout i v pohodlí domova.

Přímý linkhttp://www.ticketstream.cz/pls/czech/dls.dls_by_event_tr?event_id=91550&code=TICKET&language=2

Další info na www.motylek.org

Zajímavý koncert v pražském Rudolfinu podporovaný Muzikoterapeutickou asociací ČR a Japonska

28. 07. 2012

V sobota 4. srpna, 19:30 hod. se uskuteční velice zajímavý koncert v pražském Rudolfinu v Dvořákově síni, který podporuje Česká muzikoterapeutická asociace (CZMTA) ve spolupráci s Japonskou muzikoterapeutickou asociací. Vystoupí zde běžní umělci i umělci s handicapem.

 

Zobrazit celý článek

Nové informace o vymezení povolání muzikoterapeut a arteterapeut

17. 07. 2012

Na základě jednání zúčastněných stran o pojetí vymezení povolání arteterapie a muzikoterapie byl zahájen společný dialog. Tvorba pracovních jednotek byla vzhledem k nutnosti vzájemného konsenzu zastavena. V případě že dojde ke konsenzu zúčastněných subjektů bude vytvořena nová pracovní skupina nebo expertní tým.

Třetí běh výcviku v hudebně - dramatických terapiích Zdeňka Šimanovského

14. 07. 2012

Brzy se otevře již třetí běh systemického výcviku v hudebně-dramatických terapiích pod záštitou Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSP a pod vedením Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského. Metody expresivních terapií pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem. Lze je využít v řadě profesí: při terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní naše hranice a zlepší celkovou kvalitu života. V případě tohoto výcviku jsou navíc umocněny užitím principů systemických konstelací. Více informací naleznete zde: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/systemicky-vycvik-v-hudebne-dramatickych-terapiich-zdenka-simanovskeho

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH ZDEŇKA ŠIMANOVSKÉHO

14. 07. 2012

Brzy se otevře již třetí běh systemického výcviku v hudebně-dramatických terapiích pod záštitou Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSP a pod vedením Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského. Metody expresivních terapií pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem. Lze je využít v řadě profesí: při terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní naše hranice a zlepší celkovou kvalitu života. V případě tohoto výcviku jsou navíc umocněny užitím principů systemických konstelací.

Zobrazit celý článek

Nové stránky Ivo Sedláčka

28. 05. 2012

Jste srdečně zváni na nové stránky hudebníka a muzikoterapeuta Ivo Sedláčka http://www.hudebni-terapie.cz a zde je verze v angličtině www.music-art-therapy.com

Rozhovor o muzikoterapii na rádiu Česko

17. 05. 2012

Zajímavý rozhovor s Prof. Wolfgangem Mastnakem a Mgr. Matějem Lipským si můžete poslechnout zde:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2625556

Muzikoterapie na radiu Česko

04. 05. 2012

Dnes (4. 5. 2012) se předtáčel pořad Meeting point Radia Česko, který bude odvysílán tuto neděli (6. 5. 2012) ve 14:10 a repríza bude příští sobotu (12.5. 2012) ve 12:10. Hosty mezigeneračního dialogu byli Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnak z Mnichova a předseda Muzikoterapeutické asociace České republiky Mgr. et Mgr. Matěj Lipský. Celý pořad je věnován muzikoterapii.

radio Cesko

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

17. 03. 2012

Praha 2012 / 2014 (Třetí běh) - metody a principy systemického pojetí expresivních terapií (tady těch, které pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem) lze použít v řadě profesí. V terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní hranice a zlepší celkovou kvalitu života. Některá témata : receptivní a aktivní muzikoterapie, základní potřeby psyché, léčivé frekvence, systemická práce s písní a příběhem, terapie a řecké divadlo, archetypy, commedia dell arte, Z – efekt, psychodrama J. L. Morena, absurdní drama a divadelní konstelace. Na závěr – muzikoterapie ve vodě a v přírodě. Při práci vyvažujeme přínos informativní a praktický. Účastníci tak poznají podstatné principy v teorii i v praxi.

Metody expresivních terapií a konstelací se umocňují navzájem. Výcvik je sebezkušenostní a představuje významný krok v osobním rozvoji každého z přítomných. Představuje i významný krok k naplnění standardů pro profesi „muzikoterapeut“. Certifikát o absolvování je garantován Sekcí systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS (Česká lékařská společnost). Hlavní lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, UK Praha, supervizor CZMTA. Více informací naleznete na: www.simanovsky.wbs.cz, Zahájení: 21. září 2012 v KC RIAPS Praha

Nový běh kurzu Muzikoterapie na cestě mezi myslí a srdcem

14. 03. 2012

Muzikoterapie na cestě mezi myslí a srdcem – je unikátní kurz předních českých muzikoterapeutů Ivo Sedláčka a Matěje Lipského, s hudební spoluprácí Marka Hlosty. V tomto roce se uskuteční v termínu 27. – 29. 4. 2012 v Praze 4. Zážitkový kurz, v němž se inovativním způsobem propojí metody klasické muzikoterapie s hlubokými prožitky živé inspirované hudby, působící na harmonizaci těla, mysli, emocí i systému vnitřních energií člověka. Cílená individuální terapie ve spojení s hudbou bez hranic. Budete mít též možnost seznámit se s řadou unikátních hudebních nástrojů, z nichž mnohé jsou jediným exemplářem u nás.  Bližší informace o kurzu jsou zde: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/muzikoterapie-na-ceste-mezi-mysli-a-srdcem

NÁVRAT KONCOVKY aneb ZDRAVÉ MUZICÍROVÁNÍ 18. - 20. května 2012

08. 03. 2012

Informace v PDF.

Nové kurzy Markéty Gerlichové

22. 02. 2012

Markéta Gerlichová Vás zve na  Muzikoterapeutický kurz Jaro 2012/I - který se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Hudba je krásná, tajemná i léčivá. A každý z nás, bez rozdílu, je hudební. Hledejme jak lépe vnímat a více slyšet. A jak se lze hudebně vyjádřit skrz hudbu.Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve vlastním seberozvoji, ale i ve zdravotnictví, školství, sociální práci a rodině. Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:1. 4. 2012 (neděle), 21. 4. 2012 (sobota) 20.5. 2012 (neděle), 9. 6. 2012 (sobota). Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků. Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování. Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena 1 200,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 4 800,-Kč., v případě platby jednotlivých seminářů 1500,- Kč. Kurz je garantován Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti  při České lékařské společnosti.Více informací na www.mg-muzikoterapie.cz, přihlašovat se můžete na marketa.gerlich@seznam.cz

 

Muzikoterapeutický kurz Jaro 2012/II - je navazující kurz Markéty Gerlichové, pro absolventy kurzu Muzikoterapie I. Rozšiřující kurz je zaměřen především na rozvíjení stávajících dovedností, konkrétní muzikoterapeutické techniky a improvizaci v muzikoterapii. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla před „vyhořením“. Jistě bude prostor i na případové studie a kasuistiky. Dále se budeme věnovat muzikoterapeutické metodě Ikapus. Může být prostor pro konkrétní požadavky frekventantů kurzu. Kurz je garantován Sekcí systemické muzikoterapie ČPS při ČLS. Více na www.mg-muzikoterapie.cz.

 

ČLOVĚK, HUDBA A BUDOUCNOST

10. 02. 2012

Sociální atelier Tilia
Vás zve na mezinárodní pracovní setkání pedagogů pro hudební výchovu, muzikoterapeutů, hudebníků a stavitelů hudebních nástrojů.

ČLOVĚK, HUDBA A BUDOUCNOST

31. 3. 2012 od 14 do 19 hodin

v prostorách  Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, Praha 2

Hlavním cílem setkání je rozhovor mezi všemi zúčastněnými. Obnovení pohledu na hudbu jako partnera v životě, který dokáže přinést život opět tam, kde se již začal vytrácet. Budou zde ukázány nové směry v přístupu k hudbě, k její výuce a možnostem jejího působení. Objeví se ukázky využití různých hudebních fenoménů při vývoji hudebních nástrojů. Součástí setkání bude ukázka hudebních nástrojů Choroi za přítomnosti všech vedoucích dílen Choroi z celé Evropy a ukázka nástrojů z dílny Sociální atelier Tilia.  Pozváni budou i jiní čeští výrobci hudebních nástrojů určených pro muzikoterapii či hudební výchovu. Do průběhu setkání očekáváme i zapojení několika hudebních vystoupení, proto s sebou vezměte své hudební nástroje, případně to, čím byste ostatní chtěli obohatit.

Na místě bude možnost zakoupit drobné občerstvení, které připraví studenti Akademie sociálního umění TABOR.

Zájemci o účast se mohou hlásit do 17. 3. 2012 na email:
vtrnka@seznam.cz
Info@atelier-tilia.cz
Tel.: +420607205710

Nová konference expresivních terapií již v březnu 2012 v Olomouci

06. 01. 2012

Rádi bychom vás upozornili na Mezinárodní konferenci pořádanou v březnu v Olomouci. Partnerem je i Česká muzikoterapeutická asociace a jedním z hlavních řečníků je zakladatel etno muzikoterapie Gerhard Tucek, který byl letos rovněž hlavním řečníkem na Světovém kongresu muzikoterapie v Seoulu. Místa na konferenci jsou již zcela zaplněna.
http://www.spolecnyprostor.cz/

Nové termíny setkání Sekce systemické muzikoterapie v Praze v roce 2012

01. 12. 2011

Setkání Sekce systemické muzikoterapie se v roce 2012 budou konat (zdarma) opět v Lékařském domě (Praha2, Sokolská 31) a to v úterý 12. dubna a v úterý 13. listopadu. Začátky od 18.00 hodin.

Spolupráce CZMTA a České filharmonie

26. 10. 2011

Česká muzikoterapeutická asociace (CZMTA) připravila ve spolupráci s filharmonií již druhý cyklus koncertů pro nastávající maminky. Více informací o tomto projektu naleznete v rozhovoru pro pořad Sama doma.

 

HUDBA JAKO POHLAZENÍ PRO BUDOUCÍ MAMINKY
Cyklus 16 komorních koncertů

Sukova síň, Rudolfinum, úterý v 17.30

Cyklus koncertů, kde hudba, obrazy a slovo směřují ke společnému cíli: k pohlazení po duši pro nastávající maminky a k něžnému doteku hudbou pro malé, dosud nenarozené účastníky těchto koncertů. Budou zde provedena vybraná díla předních světových skladatelů s tematikou přírody, lásky a spojení mezi matkou a dítětem. Některé programy jsou sestaveny zvukomalebně z klasické hudby meditativního, velmi melodického a celkově pozitivního charakteru. Koncerty s průvodním slovem zazní v příjemném barevném osvětlení laděném do tmavě modrého světla a s projekcí obrazů korespondujících s tématem mateřství a přírody.

Dítě už během prenatálního vývoje vnímá hudbu i vibrace a učí se rozlišovat jednotlivé zvuky okolního světa. Hudba podporuje i rodící se vztah mezi matkou a dítětem. Podle poznatků současné muzikoterapie vhodně vybraná hudba emočně sytí a pozitivně ovlivňuje zdraví budoucích maminek i nenarozených dětí. U těch má navíc pozitivní vliv na rozvoj intelektu a vztahu k dobré hudbě v celém jejich pozdějším životě. Cyklus Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky proto tvoří samotný základ koncepce edukativních programů České filharmonie.

Koncerty se tematicky zaměřují na úzký kontakt s maminkami, od kterých se děti v prvních letech života učí veškeré životně důležité dovednosti a vztahu ke světu. Jsou vhodné také pro tatínky, pro celou rodinu i pro všechny, kteří chtějí hudbou relaxovat. Vítány jsou nejmenší děti do 6 let, kterým je umožněn vstup zdarma.

Průvodce koncertů: Markéta Vejvodová

 

Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách Rudolfina
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty: 200, 180 Kč
V případě zakoupení vstupenek na 4 a více koncertů bude poskytnuta 20% sleva.
Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1
Tel.: 227 059 227, info@cfmail.cz, www.ceskafilharmonie.cz

BM 2011 - 12-letak.jpg
Klikněte pro zvětšení

Pozvánka na kurz muzikoterapie akreditovaný MŠMT

22. 10. 2011

Pozvánka na kurz muzikoterapie akreditovaný MŠMT. Jedná se o metodu Celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Stáhnout pozvánku ve formátu .doc

Kurzy skotského muzikoerapeuta Williama Longdena v ČR

22. 10. 2011

Přinášíme vám informace o kurzech skotského muzikoerapeuta Williama Longdena v ČR.

Zobrazit celý článek

Muzikoterapie v praxi

27. 09. 2011

19. 10. MUZIKOTERAPIE V PRAXI I
Hudba člověka provází po tisíciletí, vždy nás uměla léčit a utěšovat. Ovlivňuje fyzické tělo, působí na emocionální a mentální sféru, může nás duchovně posilovat. Dnes se odborně jejímu léčebnému působení věnuje muzikoterapie. Dozvíte se, jak a kde muzikoterapie funguje, jakým způsobem a ve kterých institucích muzikoterapeuti pracují. Přednáší PhDr. Jana Procházková, malý sál od 17 hod., vstupné 40,- 

1. 11. MUZIKOTERAPIE V PRAXI II
Dozvíte se, jaké techniky a metody používá muzikoterapie, kde je možné ji aplikovat. Muzikoterapie je využívána k upevnění stability u zdravých jedinců, s velkou úspěšností se používá na poli speciální pedagogiky (u mentálně a tělesně postižených), u psychických poruch i psychiatrických pacientů. Seznámíte se s konkrétními příklady z praxe. Přednáška se bude zabývat také pojetím muzikoterapie v České republice a ve světě. Přednáší Mgr. et Mgr. Matěj Lipský, klubovna od 17 do 20 hod., vstupné 60,-

12. 11. SEMINÁŘ – ÚVOD DO AKTIVNÍ A RECEPTIVNÍ MUZIKOTERAPIE
Aktivní muzikoterapie využívá nonverbální hudební komunikace nejčastěji formou improvizace, posiluje emoční prožívání, vede nás k sebeuvědomění, spontaneitě a tvořivosti, přináší radost a aktivní relaxaci. Seminář bude zaměřen na příležitost vyzkoušet si na sobě, jak muzikoterapie působí. Receptivní muzikoterapie je orientována převážně na poslech a následné sdílení prožitků a interpretaci. Nad klasickými hudebními díly se budeme zamýšlet, jak hudba rezonuje s našimi pocity a životními příběhy. Není nutné jakékoliv hudební vzdělání. Přednáší Mgr. Makréta Gerlichová a Mgr. Jana Honzíková, klubovna od 10 hodin do 16 hod., vstupné 180,- 

Pořady se konají v malém sále a klubovně Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. 

Leták v pdf.

Pozvánka na kurz muzikoterapie 2011/podzim

09. 09. 2011

Lektorkou bude Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog,  absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha... Pro více informací o tomto kurzu klikněte zde.

Hry s hudbou, pohybem a zpěvem

05. 09. 2011

Portál uvádí na trh novinku – multimediální projekt Zdeňka Šimanovského Hry s hudbou, pohybem a zpěvem. Dvě DVD s názornými ukázkami her pro mladší a starší děti pomohou učitelům, vychovatelům i rodičům, jak přirozeně pracovat s dětmi technikami muzikoterapie a pomoci jim tak překonávat problémy, uvolnit se, dodat kuráž či vyjádřit své emoce.

Zobrazit celý článek

Setkání pohybu, tance a terapie – úvod do taneční terapie

01. 09. 2011

Jedinečný víkendový sebezkušenostní kurz, který je zaměřený na úvod do taneční a pohybové terapie převážně prožitkovou formou bude otevřen 18. – 20. listopadu 2011 v Praze. Zcela výjimečně máte možnost nahlédnout do tajů využití tance a pohybu k terapeutickým účelům pod vedením velice zkušené taneční terapeutky Jany Špinarové Dusbábkové. Pro více informací klikněte zde.

Muzikoterapie na vlnách českého rozhlasu

01. 09. 2011

Milé krátké povídání o muzikoterapii v Dětském centru při Thomayerově nemocnici najdete zde: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/reportaze/_zprava/883042

Již starší povídání o muzikoterapii, přesto stojí za to si jej připomenout http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/sc/_zprava/404622

Zemřel významný muzikoterapeut Tony Wigram

01. 09. 2011

Máme pro vás smutnou zprávu. Zemřel Tony Wigram, jeden z nejvýznamnějších muzikoterapeutů naší doby. Zemřel po těžké nemoci v pátek v noci obklopen rodinou. Věnujte mu prosíme tichou vzpomínku. https://www.youtube.com/watch?v=jpPLsULmFGA

Konference expresivních terapií – tentokrát v New Yorku

01. 09. 2011

10. - 13.11. 2011 se bude v New Yorku (USA) konat konference Expresivních terapií, jejichž součástí je samozřejmě i muzikoterapie. Bližší informace naleznete zde: http://summit.expressivemedia.org/

On-line reportáž ze světového kongresu muzikoterapie v Seoulu

01. 09. 2011

On-line reportáž ze světového kongresu muzikoterapie v Seoulu jste mohli sledovat po dobu konference na stránce https://www.facebook.com/pages/Muzikoterapie/106928394045. Pokud jste tak neučinili, nevadí, můžete si zde i zpětně přečíst spoustu zajímavých informací.

Jednoletý systemický výcvik v hudebně dramatických terapiích

01. 09. 2011

Zdeněk Šimanovský chystá druhý běh sebezkušenostního výcviku zaměřeného na propojení systemických konstelací a muzikoterapie. Bližší informace naleznete na http://www.simanovsky.wbs.cz/Vycvik---druhy-beh-011--012-zacinajici-.html

Další setkání Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSJEP

01. 09. 2011

se uskuteční: 8. listopadu 2011 v Lékařském domě v Praze (blízko metra I. P. Pavlova), začátek v 18.00. Vstup je jako vždy zdarma!

Program : Uvítání, informace o činnosti Sekce a o přijetí nových členů - Zdeněk Šimanovský

Markéta Gerlichová promluví o Třetí mezinárodní konferenci o výzkumu muzikoterapie, jejímž tématem byla Improvizace v muzikoterapii - mezi uměním a vědou. Akci uspořádali na Wilfrid Laurier University Faculfy of Music, Waterloo, Ohio, Kanada a Conrad Institute for Music Therapy Research. Příspěvek M.Gerlichové měl název: "Music Therapy and Improvision with Persons after Traumatic Brain Injury" (Podrobnosti na www.musictherapyconference2011.org). Rovněž promluví také o Evropské konfederaci muzikoterapeutů EMTC, kde je v současné době jednatelkou. 

Matěj Lipský -  pohovoří o Mezinárodní konferenci muzikoterapie v jihokorejském Soulu viz: http://www.musictherapy2011.org , kterou letos navštívil a svoji prezentaci doplní projekcí. Bude informovat také o chystaných světových kongresech muzikoterapie (např. v Indii, Thajsku a USA). 

Nové kurzy Markéty Gerlichové

01. 09. 2011

Mgr. Markéta Garlichová zveřejnila na svých stránkách http://mg-muzikoterapie.cz/ podzimní termíny kurzů muzikoterapie. Jste srdečně zváni.

Cyklus přednášek o muzikoterapii v Městské knihovně hl. města Prahy

01. 09. 2011

Městská knihovna v Praze připravuje cyklus přednášek na téma muzikoterapie. První dvě se uskuteční v říjnu a v listopadu.

Vždy od 17:00 do 18:30. Mezi prvními přednášejícími máte možnost vidět 19.10.2011 Janu Procházkovou a 1. 11. 2011 Matěje Lipského. Více informací již brzy naleznete na: http://www.mlp.cz/

Rozhovor o muzikoterapii s Matějem Lipským

31. 07. 2011

Lipský Matěj, 2011 (rozhovor vedla Veronika Andělová)

Muzikoterapie jako cesta k člověku

29. 05. 2011

Nový kurz Matěje Lipského zaměřený na praktické využití muzikoterapie při práci s klienty. Informace zde.

Benefiční koncert pro Motýlek

06. 05. 2011

motylek

Pozvánka na muzikoterapeutický workshop 5.6.2011

04. 05. 2011

Dílna bude zaměřena především na pohyb, sebeuvědomění a relaxaci, dále na zážitkovou práci s vlastními emocemi, s muzikoterapeutickými nástroji, na práci s rytmem a na sebeuvědomění.

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka.

Bude se konat dne 5.6. 2011 od 10 00 – do 17 00 ( s větší přestávkou na oběd). Cena 1000,- Kč.

Akce proběhne v Praze, v MŠ Masná ul. Praha 1 (mapka je k dispozici na www.msmasna.cz)

Můžeme vytvořit prostor přihlédnout i k aktuálním tématům klientů, nebudou chybět cvičení dechová, rytmická, bude možné pracovat na sebevyjádření, rozvíjení pohybového projevu, hře na různé hudební muzikoterapeutické nástroje apod.

Dílna bude ukončena relaxací a zpětnou reflexí prožitku.

Lektorkou bude Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog , absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha - Dornach,Švýcarsko. V současné době se dále vzdělává v PBSP (Pesko Boyden Systém Psycho-motor)- sebezkušenostní (trénink vedený PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem).

Lektorka již 15 .rokem praktikuje muzikoterapii ve VFN Praha, je odborným asistentem při 1. LF UK. Dále studuje v doktorském studiu při Ped.f. UK. V roce 2009 byla zvolena jako zástupkyně ČR do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC).

Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V případě zájmu se přihlašujte na marketa.gerlich@seznam.cz

Rozhovor s muzikoterapeutkou Markétou Gerlichovou

17. 02. 2011

Rozhovor s muzikoterapeutkou Markétou Gerlichovou , která je jednatelkou za ČR v Evropské muzikoterapeutické konfederaci, přináší vhled do jejího modelu IKAPUS, poodkrývá její praxi i stávající místo současné muzikoterapie v Čechách a ve světě.

Rozhovor s Jiřím Kantorem nejen o základech muzikoterapie

09. 02. 2011

Nový rozhovor: Rozhovor s Jiřím Kantorem nejen o základech muzikoterapie

Rozhovor

01. 02. 2011

Nový rozhovor Jonáše Koukla se Zdeňkem Šimanovským: "Systemická muzikoterapie".

Anthroposofická muzikoterapie

11. 01. 2011

Nový článek - Krček, J. (2010): Anthroposofická muzikoterapie

Rozhovor s Tomášem Procházkou

11. 01. 2011

Rozhovor s Tomášem Procházkou "Muzikoterapie není monoterapií" - vedl Matěj Lipský. Uveřejněno v časopise Arteterapie, číslo: 20-21., 2010

Muzikoterapie s Akademií Tabor

02. 11. 2010

Antroposoficky orientovanou muzikoterapii můžete navštívit v jedinečném kurzu, který nabízí Akademie TABOR s Gunhild von Kries v Nové Vsi nad Popelkou v termínu: 7. 11. – 11. 11. 2010. Bližší informace naleznete zde: http://www.akademietabor.cz/studium/aktuality/plan-akci-kurzy-dilny-workshopy/gunhild-von-kries.

Muzikoterapie u nejmenších dětí

02. 11. 2010

Od pátku 3. 12. do neděle 5. 12., se uskuteční závěrečný kurz běhu expresivních terapií. Lektorem bude Matěj Lipský, který pracuje především jako dětský psycholog a muzikoterapeut u nejmenších dětí. Prožitkově koncipovaný seminář přinese vhled do metodiky Podpůrné vývojové muzikoterapie (bude opřen o spoustu videoukázek z praxe a nácviku aplikace muzikoterapie u nejmenších dětí). Cena kurzu 2100,- (1900,- studenti, důchodci, maminky na mateřské dovolené, absolventi kurzu expresivních terapií). Kurz se uskuteční v prostorách MŠ Sulanského na Praze 4 (u metra Háje). Zájemci se mohou hlásit na e-mail: muzikoterapeut@gmail.com, kde obdrží bližší informace. Kurz je garantován Sekcí muzikoterapie při ČPS při LSJEP.

Jednoletý systemický výcvik v hudebně-dramatických terapiích

09. 08. 2010

Uzavřená skupina účastníků z řad pedagogů, psychologů, zdravotníků a dalších profesí zažije na šesti víkendových setkáních mnoho metod, které využívají hudby, dramatu a literatury, tedy z oblastí muziko- drama- poeto- a dance-/- terapie). Jsou používány při podpůrné léčbě, ve výchově a při prevenci sociálně patologických jevů.

Vedle teorie klademe důraz na praktické využití metod, často v kontextu systemických konstelací. Účastníci se seznámí s některými novými metodami a přístupy. Výcvik je sebezkušenostní a skupina bude početně omezena. Certifikát o absolvování bude garantován Sekcí systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při LSJEP; akreditace MŠMT je v jednání. 

Hlavní lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, vyučující na UK Praha. Externí lektorky: Mgr., MgA.Vendula Kodetová (Bohnická divadelní společnost) a Lucie Horychová (ZŠ Integrál). Podrobnosti na www.simanovsky.wbs.cz nebo na tel.: 603750017

Zahájení již 17. září 2010 v Praze!

Letní nabídka MOŘE A KONSTELACE 7. - 14. 8. CHORVATSKO

18. 07. 2010

Chcete spojit příjemné s užitečným: rekreaci u moře v malé přátelské skupině a podporu zdravých aspektů svého prožívání metodami konstelací a muzikoterapie.?

Pojeďte s námi opět od 7. do 14. srpna do Chorvatska!

Lektor: Mgr. Zdeněk Šimanovský, psycholog, muzikoterapeut, www.simanovsky.wbs.cz

Apartmány, vlastní vaření, konstelace za poledne nebo dle dohody, koupání,rekreace, výlety lodí, přijatelná cena.

Info.: 603 750 017

Jedinečný kurz setkání arteterapie a muzikoterapie

16. 04. 2010

se uskuteční v termínu 29. – 31. 5. 2010 v rámci systematického modulu kurzu expresivních terapií. Přesto do něj mohou vstoupit i zájemci pouze o toto víkendové setkání. Na konci obdrží účastníci osvědčení o absolvování.

Půjde o koncepční kurz zaměřený především prožitkově a prakticky. Arteterapie bude kombinovaná s muzikoterapeuickými technikami a bude zde zastoupena i samostatně. Obsahem kurzu bude práce s archetypy na podkladě Tarotových karet. Půjde o hlubší hledání a nalézání informací o sobě samých.

lektor: Jiří Kokrda – zkušený psychoterapeut, absolvent psychodynamicky orientovaného výcviku SUR se zaměřením na Arteterapii. Dlouhá léta pracuje jako terapeut v Praze u Apolináře. Je lektorem Kurzu neverbálních technik u Jitky Vodňanské.

Zájemci o kurz se mohou přihlásit na e-mail: muzikoterapeu@gmail.com

Počet míst je omezen.

Časový rozpis:
Pátek od 18:00 – 21:00
Sobota od 9:00 – 19:30
Neděle od 9:00 – 12:00

Místo konání: v prostorách Integrační mateřské školy Sulanského na Praze 4 – u stanice metra Háje. Přespání na místě konání není možné, proto si prosíme zařiďte ubytování jinde. Mapa

Platba za víkendový kurz: 2300,- (pro studenty a pro účastníky celého modulu expresivních terapií je 2000,-)

Platba se provádí na místě. V případě potřeby Vám vytvoříme a zašleme předem fakturu a je možno provést platbu převodem. Jen prosíme o zaslání fakturačních údajů.

Víkendový kurz systemické muzikoterapie

07. 04. 2010

Víkendový kurz systemické muzikoterapie od disharmonie k harmonii vás seznámí s hrami a postupy muzikoterapie, využívajícími systemické principy a konstelace.

Víkend je informativní, prožitkový a sebezkušenostní.

Účinné praktické metody pro široké spektrum klientů : od dětí po seniory

V MŠ Na Děkance 2, 128 00, Praha 2 (nedaleko metra trasa B zast. Karlovo náměstí., nebo tram. č.16, 17, zast. Výtoň )

Možnost přespání ve spacáku (sprcha, kuchyňka).

Lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský (www.simanovsky.wbs.cz)

Vaše účast v kurzu je rezervována po uhrazení plné částky : 2000,- (studenti 1800,-) na účet: 975552163/ 0800 variabilní symbol VS : 603750017

Absolventi kurzu obdrží certifikát Sekce muzikoterapie ČPS při LSJEP.

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení a titul, bydliště, zaměstnání a váš kontaktní telefon! Zašlete ji na: zsimanovsky@volny.cz

Budeme pracovat v komorní skupině. Počet účastníků je omezen

Pozvánka na slavnostní představení u příležitosti 5. světového dne Downova syndromu

23. 02. 2010

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s. a Rock Café Praha, Vás srdečně zvou na slavnostní představení u příležitosti 5. světového dne Downova syndromu.

Chlapec z planety D. S., který je volným zpracováním příběhu Malý Princ. 

V hlavních rolích uvidíte Péťu Kratochvíla a Jana Zadražila, dále účinkují děti ze společnosti D. S. společně se svými sourozenci. Scénář a režie Olga Strusková, dramaturgie Vlasta Rydlová, produkce Jana Kobzová, hudba Swetja, hudební spolupráce Štěpánka Lišková, choreografie Jiří Horák, scénický design Irena Křivánková, fotografie Jiří V. Jaroch, manažerka projektu Lenka Kratochvílová. Představení vzniklo s podporou o. s. SUKUS.

Rock Café Praha, Národní 20, Praha 1-21. března v 15 hodin.

Vstupné 70 Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné si vstupenky rezervovat na: lenka_k@volny.cz nebo sms na tel.: 603 440 442

Kurz expresivních terapií 2010

17. 02. 2010

Od dubna 2010 bude otevřen kurz expresivních terapií, který bude zahrnovat sedm víkendových setkání a frekventanti se blíže seznámí s muzikoterapií, dramaterapií, arteterapií a taneční terapií. Kurz bude probíhat v Praze 4 - Háje. Cena víkendového kurzu je 2200,- (pro studenty 2000,- při platbě celého kurzu najednou je tato cena vztažena i na ostatní účastníky). Vzhledem k tomu, že je kurz určen pouze pro 15 účastníků, závazné přihlášení uskutečníte na e-mailu: muzikoterapeut@gmail.com

Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. Kurz bude uzavřený pro přihlášené frekventanty.

Rozpis termínů:

Časový rozpis:

Místo konání: v prostorách Integrační mateřské školy Sulanského na Praze 4 – u stanice metra Háje. Přespání na místě konání není možné, proto si prosíme zařiďte ubytování jinde. Mapa

Mezinárodní konference expresivních terapií Space for Art Therapies

29. 01. 2010

Rádi bychom vás informovali o chystané Mezinárodní konferenci expresivních terapií „Space for Art Therapies“, která se bude konat od 18. 6. do 19. 6. 2010 v Praze. Internetové stránky konference: http://www.expresivniterapie.org/

Výuka Sólo zpěvu technikou Hlas Dokořán

20. 01. 2010

Individuální výuka pod vedením Moniky Šramlové, dipl.um. - absolventka Konzervatoře J.Ježka, zpěvačka, hlasový pedagog. Informační leták zde

Kurz expresivních terapií 2010

08. 11. 2009

Od dubna 2010 bude otevřen kurz expresivních terapií, který bude zahrnovat osm víkendových setkání a frekventanti se blíže seznámí s muzikoterapií, dramaterapií, arteterapií a taneční terapií. Kurz bude probíhat v Praze 4 Háje. Cena víkendového kurzu je 2200,- (pro studenty 2000,- - při platbě celého kurzu najednou je tato cena vztažena i na ostatní účastníky). Bližší informace o termínech, lektorech a místě konání čekejte do konce roku na www.muzikoterapie.cz. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Vzhledem k tomu, že je kurz určen pouze pro 15 účastníků, doporučujeme případným zájemcům, aby se registrovali již nyní na e-mailu: muzikoterapeut@gmail.com

Článek Muzikoterapie a psychoterapie

02. 11. 2009

Přinášíme vám nový článek nazvaný Muzikoterapie a psychoterapie, který je součástí nejnovějšího čísla časopisu Arteterapie a byl uvolněn k internetové prezentaci v úplném znění.

Lipský, M.: Muzikoterapie a psychoterapie. Arteterapie - No. 19, Praha 2009.

Křest knihy Základy muzikoterapie

05. 10. 2009

Na zítřejším křtu Knihy Základy muzikoterapie (Grada) v lékařském domě (Praha - u metra I. P. Pavlova) nebudou knihy k dostání. Využijte ke koupi běžná knihkupectví (anpř. Akademia na Můstku, Portál ve Vodičkově ulici apod.) a knihu si v případě zájmu o podpisy autorů vezměte s sebou. Křest začíná zítra od 18.00 hodin

Tělo - hlas - zvuk

05. 10. 2009

Zde naleznete pozvánku a informace o dílně "Tělo - hlas - zvuk", která se koná 17. 10. 2009.

Muzikoterapie.cz na Facebooku

29. 09. 2009

Muzikoterapie.cz je i na Facebooku a budeme rádi za vaši podporu - http://www.facebook.com/pages/Muzikoterapie/106928394045

Rozhovor o muzikoterapii v novém čísle časopisu Informatorium

29. 09. 2009

Říká se, že ticho léčí. Možná je ticho taky nějakou podobou, formou hudby, kterou ve své práci používá muzikoterapeut Matěj Lipský. Povídali jsme si nejen o tom, proč člověk potřebuje v životě hudbu, ale i o hranicích mezi terapeutem a klientem a o tom, jak je vymezit a udržet (Mgr. Marie Těthalová, Informatorium, 7/2009). 

Více naleznete na: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=28367

Mezinárodní konference Expresivních terapií

29. 09. 2009

Rádi bychom vás informovali o chystané Mezinárodní konferenci expresivních terapií „Open Space of Art Therapies“, která se bude konat od 18. 6. do 19. 6. 2010 v Praze. Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace, Asociace dramaterapie České republiky, České muzikoterapeutické asociace a Asociace tanečních terapeutů.

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.
Konferenční poplatek by neměl přesáhnout 2000,- Kč (bude samozřejmě zajištěna sleva pro studenty a členy asociací). Bližší informace získáte od konce října 2009 na www.expresivniterapie.org.

Otevření druhého běhu postgraduálního studia Edukační muzikoterapie

29. 09. 2009

Plně akreditované (MŠMT) kvalifikační studium muzikoterapie pro absolventy psychologie, speciální a sociální pedagogiky bude opět otevřeno na Univerzitě Karlově. Více informací naleznete na www.muzikoterapie.eu. Uzávěrky přihlášek již v říjnu 2009 !!!

Křest knihy Základy muzikoterapie v rámci setkání Sekce muzikoterapie při ČMPS při LSJEP

29. 09. 2009

V úterý 6. 10. 2009 se od 18.00 hodin bude konat další setkání Sekce muzikoterapie vedené Zdeňkem Šimanovským. Toto otevřené setkání je zdarma a koná se v Lékařském domě v Praze u metra I. P. Pavlova. Hlavním programem tentokrát bude křest knihy Základy muzikoterapie (Grada 2009) a setkání s jejími autory: J. Kantorem, J. Weber, M. Lipským, T. Procházkou a K. Grochalovou. Všichni jste srdečně zváni.

Víkendový kurz systemické muzikoterapie

22. 09. 2009

Víkendový kurz systemické muzikoterapie, prosinec 2009 v Praze. Kurz vás seznámí s metodami, které spojují muzikoterapii, systemické principy  a konstelace. Nové, účinné metody lze užít pro široké spektrum klientů, od dětí po seniory, individuálně, i při skupinové práci. 

Lektor vychází z připravované knihy Systemická muzikoterapie. Praktické ukázky doplňuje o příběhy z praxe. 

Místo konání kurzu : MŠ Na Děkance 2, 128 00, Praha 2 (nedaleko zast. metra - B - Karlovo nám.) 
Lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský
Časový rozpis kurzu : od pátku 4. 12. do neděle 6. 12. 2009

Tento prožitkový kurz vás seznámí s postupy systemické muzikoterapie. S postupy, organicky  spojujícími potenciál sytemických principů, hudby zpěvu a tance a míří k hlubší, vědomí skryté podstatě problémů. 

Možnost přespání na místě ve spacáku (sprcha, kuchyňka). Absolventi obdrží certifikát o účasti s garancí Sekce muzikoterapie ČPS při LSJEP.Počet zájemců je omezen.

Přihlášky : vaše účast v kurzu je zajištěna až po uhrazemí plné částky (2000,- studenti 1800,-) na účet: 103007619 / 0300 variabilní symbol : 603750017 
Přihlášky zasílejte na : zsimanovsky@volny.cz

Kurz Celostní pojetí muzikoterapie

15. 09. 2009

Informace o kurzu Celostní pojetí muzikoterapie a závazná přihláška na něj jsou ke stažení zde.

Nový běh studia Edukační muzikoterapie

30. 08. 2009

Nový běh studia Edukační muzikoterapie na Univerzitě Karlově v Praze s akreditací MŠMT pro psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy, s garancí České muzikoterapeutické asociace a Sekce muzikoterapie při ČPS při LSJEP, bude otevřen od prosince 2009.

INFORMACE:

Přijímací řízení proběhne v 20. 10. 2009. Přesný časový harmonogram a další informace obdrží zájemci až po řádném přihlášení.

Přihlášení: 

  1. řádně vyplněnou vysokoškolskou přihlášku – Studijní program: Edukační muzikoterapie
  2. životopis
  3. fotokopii zaplacené složenky (pro účast na přijímacím řízení je nutné uhradit pouze složenkou!!! Poplatek Pedagogické fakultě UK, jenž činí 550,- Kč. Peníze uhraďte složenkou na účet: 85236011/0100 variabilní symbol: 920)

Vše zasílejte na adresu: Matěj Lipský, Hradešínská 70, 101 00 Praha 10 (pokud nevyžaduje váš zaměstnavatel zaslání přihlášky přímo na fakultu, posílejte prosím přihlášky na tuto adresu!)

nebo Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Přihlášky posílejte do: 5. 10. 2009

Veškeré informace o přijímacím řízení i o kurzu získáte na www.muzikoterapie.eu nebo se obraťte přímo na: matej@muzikoterapie.cz

Přijímací řízení: cílem je zjistit motivaci žadatelů ke studiu. Nejde tedy o teoretickou zkoušku z muzikoterapie či speciální pedagogiky nebo psychologie.

Přednostně budou přijímáni absolventi jakéhokoliv studia speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie.

Informace ke studiu: vzhledem k okolnostem na poli finančním došlo ke zdražení školného z 8500,- na běžných 9000,- za semestr, proto prosíme zvažte i finanční stránku (studium trvá 4 semestry, tj. 2 roky)

Pozvánka na kurz muzikoterapie 2009/podzim

04. 08. 2009

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…

Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině.

Kurz se bude skládat ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. 

Semináře budou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Termíny:
1. seminář: 19.09.
2. seminář: 17.10. od 10 00 – do 17 00 ( s větší přestávkou na oběd).
3. seminář: 21.11. 
4. seminář: 12.12.

Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena 1 000,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 4 000,-
V případě platby jednotlivých seminářů 1200,- Kč. 

Semináře probíhají v omezeném počtem účastníků.

Lektorkou bude Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog , absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha - Dornach,Švýcarsko a PedF. UK. V současné době se dále vzdělává v PBSP (Pesko Boyden Systém Psycho-motor)- sebezkušenostní (trénink vedený PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem). Lektorka již 13.rokem praktikuje muzikoterapii ve VFN Praha, je odborným asistentem při 1. LF UK. Je zakladatelkou muzikoterapeutické metody Ikapus. Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V případě zájmu se přihlašujte na marketa.gerlich@seznam.cz

Základy muzikoterapie na Radiožurnálu

20. 07. 2009

20. 7. 2009 od 23:00 do 24:00 budou na Českém rozhlasu 1 - Radiožurnálu hovořit živě někteří z autorů knihy Základy muzikoterapie, která nedávno vyšla u nakladatelství Grada.

Knihu můžete objednat: Čechy, Slovensko

Sloučení dvou muzikoterapeutických asociací

09. 07. 2009

Přinášíme vám milou zprávu o sloučení dvou muzikoterapeutických asociací. Známá Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie, která je uznána Evropskou muzikoterapeutickou konfederací, se stává součástí České muzikoterapeutické asociace (CZMTA), která je uznána Světovou muzikoterapeutickou konfederací. Od listopadu budou spuštěny internetové stránky www.muzikoterapie.info, kde se dozvíte vše podrobné o fungování této České muzikoterapeutické asociace, včetně toho, jak se stát řádným či mimořádným členem.

Kniha Základy muzikoterapie

24. 06. 2009

Knihu Základy muzikoterapie můžete objednávat na http://www.grada.cz/katalog/kniha/zaklady-muzikoterapie_5598/

Česká muzikoterapeutická asociace

07. 05. 2009

Rádi bychom vás informovali o tom, že nedávno vznikla Česká muzikoterapeutická asociace (Czech Music Therapy Association – CZMTA), která je členem Světové muzikoterapeutické konfederace (World Federation of Music Therapy).

Zakládající členi asociace jsou: Weber Jana, Šramlová Lenka, Šimanovský Zdeněk, Procházková Jana, Procházka Tomáš, Pejřimovská Jitka, Lipský Matěj, Krček Josef, Kantor Jiří, Káčerková Eva, Grochalová Katarína, Gerlich Markéta.

V současné době byly stanoveny dvě pracovní komise:

Představenstvo asociace: Matěj Lipský (předseda), Jiří Kantor (místopředseda), Markéta Gerlichová (místopředsedkyně)

CZMTA v současné době připravuje mezinárodní konferenci na rok 2010 s účastí japonské muzikoterapeutické delegace. Tato konference je pořádána ve spolupráci s arteterapeuty (ČAA), dramaterapeuty (ADCR) a tanečními terapeuty.

CZMTA zahájili aktivní spolupráci na poli muzikoterapie s těmito státy a zeměmi: Polsko, Slovensko, Velká Británie, Francie, Norsko, Švédsko, USA a Japonsko.

Sídlo: CZMTA, Hradešínská 70, 101 00 Praha 10

Od května 2012 budou v provozu internetové stránky asociace na  www.musictherapy.cz.


Seminář: Využití prvků Muzikoterapie u nejmenších dětí se zdravotním nebo sociálním rizikem

17. 02. 2009

Srdečně Vás zveme na seminář Muzikoterapie II. Využití prvků Muzikoterapie u nejmenších dětí se zdravotním nebo sociálním rizikem dne 28. 2. 2009 Lektorem bude Matěj Lipský. Poplatek 400,- více informací zde

Kurz CELOSTNÍ POJETÍ MUZIKOTERAPIE pořádaný v DÚSP v Tloskově.

17. 02. 2009

Informace a přihláška ke stažení

Nová kniha muzikoterapie

11. 02. 2009

Josef Krček: MUSICA HUMANA - ÚVOD DO ANTHROPOSOFICKÉ MUZIKOTERAPIE

Anthroposofická muzikoterapie je vhodná pro všechny lidi, kteří hledaji kompenzaci jednostranného života ve svém povoláni, lze ji uplatnit ve školstvi, v nemocnicich, v terapeutických zařízeni, dětských domovech, v domovech pro seniory apod. Léčebná podstata hudby pomáhá uspořádat tělesné, duševni a duchovni sily, pravidelná teraputická cvičeni posiluji naše vnitřni síly a pomáhají dosáhnout zdravou rovnováhu. Je nutností v pedagogice, kde stále vzrůstá potřeba harmonizace různých postižení (dyslexie, dyskalkulie, poruchy chování apod.)

Kniha je vázaná a obsahuje mnoho fotografií. Bude stát 238,- Kč.

Při větší objednávce 10 a více je 30 % rabat. Při objednávce 4 knih je rabat 10 %.

dr. Hana Jankovská - nakladatelství Fabula
Přátelství 1370
753 01 Hranice
tel. 737 623 045
581 603 498

fabula.jank@worldonline.cz