Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový běh kurzu Muzikoterapie na cestě mezi myslí a srdcem

Muzikoterapie na cestě mezi myslí a srdcem – je unikátní kurz předních českých muzikoterapeutů Ivo Sedláčka a Matěje Lipského, s hudební spoluprácí Marka Hlosty. V tomto roce se uskuteční v termínu 27. – 29. 4. 2012 v Praze 4. Zážitkový kurz, v němž se inovativním způsobem propojí metody klasické muzikoterapie s hlubokými prožitky živé inspirované hudby, působící na harmonizaci těla, mysli, emocí i systému vnitřních energií člověka. Cílená individuální terapie ve spojení s hudbou bez hranic. Budete mít též možnost seznámit se s řadou unikátních hudebních nástrojů, z nichž mnohé jsou jediným exemplářem u nás.  Bližší informace o kurzu jsou zde: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/muzikoterapie-na-ceste-mezi-mysli-a-srdcem