Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Víkendový kurz systemické muzikoterapie

Víkendový kurz systemické muzikoterapie, prosinec 2009 v Praze. Kurz vás seznámí s metodami, které spojují muzikoterapii, systemické principy  a konstelace. Nové, účinné metody lze užít pro široké spektrum klientů, od dětí po seniory, individuálně, i při skupinové práci. 

Lektor vychází z připravované knihy Systemická muzikoterapie. Praktické ukázky doplňuje o příběhy z praxe. 

Místo konání kurzu : MŠ Na Děkance 2, 128 00, Praha 2 (nedaleko zast. metra - B - Karlovo nám.) 
Lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský
Časový rozpis kurzu : od pátku 4. 12. do neděle 6. 12. 2009

Tento prožitkový kurz vás seznámí s postupy systemické muzikoterapie. S postupy, organicky  spojujícími potenciál sytemických principů, hudby zpěvu a tance a míří k hlubší, vědomí skryté podstatě problémů. 

Možnost přespání na místě ve spacáku (sprcha, kuchyňka). Absolventi obdrží certifikát o účasti s garancí Sekce muzikoterapie ČPS při LSJEP.Počet zájemců je omezen.

Přihlášky : vaše účast v kurzu je zajištěna až po uhrazemí plné částky (2000,- studenti 1800,-) na účet: 103007619 / 0300 variabilní symbol : 603750017 
Přihlášky zasílejte na : zsimanovsky@volny.cz