Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Článek Muzikoterapie a psychoterapie

Přinášíme vám nový článek nazvaný Muzikoterapie a psychoterapie, který je součástí nejnovějšího čísla časopisu Arteterapie a byl uvolněn k internetové prezentaci v úplném znění.

Lipský, M.: Muzikoterapie a psychoterapie. Arteterapie - No. 19, Praha 2009.