Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Muzikoterapie u nejmenších dětí

Od pátku 3. 12. do neděle 5. 12., se uskuteční závěrečný kurz běhu expresivních terapií. Lektorem bude Matěj Lipský, který pracuje především jako dětský psycholog a muzikoterapeut u nejmenších dětí. Prožitkově koncipovaný seminář přinese vhled do metodiky Podpůrné vývojové muzikoterapie (bude opřen o spoustu videoukázek z praxe a nácviku aplikace muzikoterapie u nejmenších dětí). Cena kurzu 2100,- (1900,- studenti, důchodci, maminky na mateřské dovolené, absolventi kurzu expresivních terapií). Kurz se uskuteční v prostorách MŠ Sulanského na Praze 4 (u metra Háje). Zájemci se mohou hlásit na e-mail: muzikoterapeut@gmail.com, kde obdrží bližší informace. Kurz je garantován Sekcí muzikoterapie při ČPS při LSJEP.