Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Celostní muzikoterapie s Lubomírem Holzerem

MUZIKOTERAPIE pro kráčející

PSYCHOSPIRITUÁLNÍ, ENERGETICKÁ A TĚLESNÁ OČISTA

Třídenní intenzivní pobyt s Dr. Lubomírem Holzerem

Lektor, odborný garant a supervizor muzikoterapie, speciální pedagog, učitel a umělec, šaman, duchovědec, průvodce šamanstvím a meditacemi

 

CESTA HOLISTICKÉ MUZIKOTERAPIE PRO KRÁČEJÍCÍ

Muzikoterapie jako cesta vnitřní transformace

Muzikoterapie jako umění komunikace a meditace

Seminář holistické muzikoterapie a meditačních technik pro pokročilé (celostní LH metoda)

3. 5. - 5. 5. 2013

Místo konání:

Smraďavka (část obce Buchlovice, okres Uh. Hradiště)

Rekreační Středisko Dopravák

Vede: PaedDr. Lubomír Holzer

www.muzikoterapie.net

Motto:

Máme nyní k dispozici tento život. Byly nám dány talenty i nadání. Umíme je využít? Známe smysl našeho života? Smysl našeho života je východiskem pro formulaci životního záměru. Je na nás, čím ho naplníme. Budeme pouze něčí loutky? Pojďme nalézt cestu zpátky k sobě. K celé své bytosti, ke své duši, svému srdci, své mysli i svému tělu. Najděme cestu do svého středu. Utvářejme svůj život podle svých představ. Jednou z možností je holistická muzikoterapie a její součásti: vnitřní očista a transformace, hluboké celostní odpouštění, nalézání cesty života, pouť k dosahování životní harmonie, štěstí, radosti, pokory, vděčnosti, soucítění, lásky a zdraví cestou holistické muzikoterapie, šamanství, meditace, tance a zpěvu. Muzikoterapie, hudba, tanec, komunikace, relaxace, meditace, prožitek a poznání, získávání osobní duchovní cesty, nalézání vizí, světla, lásky a radosti v srdci – to je holistická muzikoterapie.

Náplň semináře

Kurz holistické muzikoterapie před vámi otevírá prostor další osobní transformace, prostor možné změny životních postojů a nové pochopení smyslu lidské existence a světa, ale také sdílení a předávání již nabytých zkušeností, prohlubování svých znalostí a dovedností. Kurs je prohlubováním poznávání úžasné krajiny celostní muzikoterapie a jejího nekonečného zdroje – Univerza a světového šamanství. Na začátku této cesty sebepoznání je nutná psychospirituální, energetická a tělesná očista celé vaší bytosti. Prostředkem k tomu nám bude celostní muzikoterapie. Muzikoterapie vám může pomoci dosáhnout životní harmonii, štěstí a zdraví vlastním přičiněním. Staňte se svými stvořiteli, stvořiteli vlastního života. Nalezněte znovu sebe sama. Sebepoznání, sebezkušenost a hluboký vnitřní prožitek jsou prostředky na cestě osobní transformace bez dogmat. Respektujme přírodní řád a Vesmírné zákony. Poznejte individuální a skupinový prožitek univerzální energie. Pro většinu z vás bude zcela nové poznání, nakolik spolu souvisí člověk, alikvotní tóny, Přírodní řád, Vesmírné zákony a muzikoterapie.

Účastníci projdou opakováním a prohloubením smyslového i nadsmyslového vnímání. Kurz je orientován na práci se sebepoznáním, prožitkem, sdílením a praxí tak, aby účastník odjížděl s hlubokou praktickou zkušeností – zážitkem z vlastní kreativní tvorby (práce s hlasem, rytmem, muzikoterapeutickými hudebními nástroji a pohybem) a procvičením a zintenzívněním povědomí o vlastním muzikoterapeutickém hudebním výrazu a možnostech jeho rozvoje. Důležitou součástí kurzu bude strukturovaný výcvik meditačních technik (meditace dechem, muzikoterapeutická meditace)

Program semináře:

LEKTOR:                       PaedDr. Lubomír Holzer -  speciální pedagog a muzikoterapeut

TERMÍN KONÁNÍ:    pátek 3. května -  neděle 5. května 2013

MÍSTO  KONÁNÍ:      SMRAĎAVKA  - část obce Buchlovice, okres Uh. Hradiště

Rekreační středisko Dopravák

ČAS:   pátek 18:00 - neděle 17:00 h

prezence pátek 17:30 - 18:00 h

HODINOVÁ DOTACE: 24 hodin

CENA:   2. 400,- Kč

Maximální počet účastníků: 20

URČENO:

Všem, kteří chtějí zlepšit kvalitu svého stávajícího života i pro ty, kteří chtějí začít nový život. Seminář je určen pro zájemce, kteří již mají v nějaké formě znalost muzikoterapeutické LH metody.

CÍL pobytu:

Cílem pobytu je provést základní psychospirituální, energetickou a tělesnou očistu celé lidské bytosti v souladu s přírodním řádem a vesmírnými zákony. Absolvujeme harmonizující, energizující, očistné, sebepoznávací, sebezkušenostní a prožitkové techniky.

Teoretická část:

Zopakování teorie holistické muzikoterapie. Principy a zákonitosti celostní muzikoterapie. Pojmy a jejich vymezení, náplň oboru, možnosti, holistická muzikoterapie, člověk jako nedělitelný celek mnoha částí, energetický systém člověka, podstata relaxace a přirozeného dechu, teoretické základy meditace, muzikoterapeutické způsoby práce a různé přístupy.  Přírodní řád a vesmírné zákony, Zlatý řez, Země a člověk – rezonance Vesmírného řádu. Životní záměr.

Praktická část:

Holistická muzikoterapie, její praktická aplikace a prožitek. Cesta muzikoterapie. Muzikoterapeutické techniky. Psychospirituální, energetická a tělesná očista lidské bytosti.  Rozvoj muzikálnosti a elementárních muzikoterapeutických dovedností – zpěvu, hudebního sluchu, intonace, rytmu, improvizace, tance, smyslového a nadsmyslového vnímání, intuitivního hraní a zpěvu.

Prožitková část:

V sobotu večer proběhne od 20:00-23:00 hlavní program víkendového semináře. Tím je prožitková hluboká relaxace-meditace a následná mentalizace a reflexe prožitého.

Prožitková relaxace, řízená a muzikoterapeutická meditace, mentalizace prožitého, autogenní trénink, technika přirozeného dýchání, hluboká relaxace, meditační techniky, mentalizace, muzikoterapeutický orchestr - muzikoterapeutické nástroje – bubny džembé, šamanský buben, didžeridu, perkuse, tibetské mísy, koncovku, fujarku, vibrační, rezonanční, alikvotní a hrdelní zpěv.

Co vzíti s sebou: pohodlný oděv z přírodních materiálů. Pokud máte: buben džembé, šamanský buben, tibetskou mísu, didžeridu, píšťaly, chřestidla, štěrchadla.  Muzikoterapeutické hudební nástroje si budete moci zapůjčit. Na relaxaci a meditaci si vezměte karimatku (raději větší tloušťky) a spacák.

Kolem RS je les. Některá cvičení mohou tudíž probíhat v lůně přírody (podle počasí). Vezměte tedy s sebou i oděv a obutí do lesa.

Metoda PaedDr. Lubomíra Holzera

Metoda používá zvláště lidové, etnické a staré hudební nástroje, vždy však nástroje s přirozeným laděním a z přírodních materiálů. Pracuje v oblasti smyslového i nadsmyslového vnímání. Chápe člověka, muzikoterapii a Svět holisticky. Využívá ke svému působení energetický systém člověka i univerzální energetický systém. Metoda má přesně stanovená pravidla a východiska, která vyplývají z praxe, empirických poznatků a teoretických studií PaedDr. L. Holzera. Využívá všech popsaných muzikoterapeutických forem. Je naplňována technikami a postupy, které jsou výsledkem syntézy historie, vývoje a současných možností muzikoterapie v celosvětovém a multikulturním hledisku. Autorem těchto technik je rovněž PaedDr. Lubomír Holzer. Od roku 1983 se zabývá muzikoterapií, tj. dvacet devět roků muzikoterapeutické praxe (cca 19.000 hodin) muzikoterapeutické praxe s dětmi a mládeží s postižením mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, se zdravotním postižením, s etopedickými klienty a s klienty z ostatních zdravotních a sociálních skupin.

Lubomír Holzer je autorem vlastní celostní muzikoterapeutické metody, kterou vytváří od roku 1991 a jejíž počátky leží již v roce 1983. Muzikoterapii a vlastní muzikoterapeutickou metodu přednáší od roku 2003 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Metoda, techniky a postupy jsou tedy prověřeny dvaceti dvěma lety (cca 19000 hodin) jejich praktického používání, ověřování, zkoumání, výuky a potvrzování (při práci Dr. Lubomíra Holzera a dalších muzikoterapeutů) při muzikoterapii s klienty všech zdravotních i sociálních skupin, to vše fyziologicky, přirozeně, bez omezení a kontraindikací.

Více informací na: www.muzikoterapie.net

Průběh semináře: začínáme v pátek 3. 5. 2013 v 17:30 prezencí a končíme v neděli 5. 5. 2013 v 17h.

Časový plán semináře

3.5.. pátek 17:30 – 18:00 prezence

18:00 -  20:00 – večeře a osobní volno

20:00 – 22:30 – úvodní prožitková relaxace, harmonizace a energizace

4.5.. sobota 9:00  – 12:00 dopolední program

12:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 odpolední program

17:00 – 18:00 individuální konzultace

18:00 – 20:00 večeře

20:00 – 23:00 prožitková hluboká relaxace-meditace a reflexe

5.5..  neděle 9:00  – 12:00 dopolední program

12:00 – 14:00 oběd

14:00 – 17:00 odpolední program

17:00 – závěr kurzu

Cena semináře:  2.400,- Kč

V ceně semináře jsou relaxace, lektorné, ubytování a strava v RS Dopravák + zapůjčení muzikoterapeutických hudebních nástrojů.

Zálohu ve výši 1.000,- Kč pošlete do 20. 4. 2013 na účet číslo 0954394063/0800 Česká spořitelna, a.s. Doplatek 1.400,- Kč uhradíte na místě v pátek 3. 5. 2013 při prezentaci.

Při závazné rezervaci je složená záloha nevratná. Pokud za sebe najdete náhradníka, převádí se záloha na jeho osobu.

Závazné rezervace zasílejte na:

Magdalena Neoralová, magda.neoralova@seznam.cz, tel: +420 737 386 278

Stravování: jídlo je zajištěno hotelovým způsobem, výběr ze 2 jídel, z toho jedno bezmasé. Stravování je v ceně semináře.

Ubytování: je zajištěno v prostorách RS Dopravák

Další informace u Magdaleny Neoralové, magda.neoralova@seznam.cz, tel: +420 737 386 278

a také na:  www.muzikoterapie.net

 

Za organizátory kurzu:   Dr. Lubomír Holzer, Magdalena Neoralová

holistické muzikoterapie pro kráčející

Smraďavka, RS Dopravák, 3. 5. - 5. 5. 2013

Přihláška

Jméno a příjmení:

Adresa:

Datum narození:

Telefon:

Emailová adresa:

Vegetariánská strava ano/ne:

Speciální dieta – uveďte jaká:

Poznámka:

Přihlášku zašlete emailem na:

magda.neoralova@seznam.cz

Cena semináře je 2.400,- Kč a zahrnuje ubytování na 2 noci + plnou penzi v RS Dopravák, relaxace, meditace + zapůjčení muzikoterapeutických hudebních nástrojů a pomůcek.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu.

Zálohu na kursovné ve výši 1.000,- Kč zaplaťte nejpozději do 20. 4. 2013.

Záloha je nevratná. Pokud za sebe najdete náhradníka, převádí se záloha na jeho osobu.

Doplatek 1.400,- Kč zaplatíte na místě 3. 5. 2013 při prezentaci.

Zálohu uhraďte  na č.ú. 0954394063/0800 Česká spořitelna, a.s. s poznámkou do zprávy pro příjemce – Smraďavka 3. - 5. 5. 2013 a vaše jméno.

Za organizátory kurzu PaedDr. Lubomír Holzer a Magdalena Neoralová