Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

DVOULETÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK V HUDEBNĚ - DRAMATICKÝCH TERAPIÍCH

Praha 2012 / 2014 (Třetí běh) - metody a principy systemického pojetí expresivních terapií (tady těch, které pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem) lze použít v řadě profesí. V terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní hranice a zlepší celkovou kvalitu života. Některá témata : receptivní a aktivní muzikoterapie, základní potřeby psyché, léčivé frekvence, systemická práce s písní a příběhem, terapie a řecké divadlo, archetypy, commedia dell arte, Z – efekt, psychodrama J. L. Morena, absurdní drama a divadelní konstelace. Na závěr – muzikoterapie ve vodě a v přírodě. Při práci vyvažujeme přínos informativní a praktický. Účastníci tak poznají podstatné principy v teorii i v praxi.

Metody expresivních terapií a konstelací se umocňují navzájem. Výcvik je sebezkušenostní a představuje významný krok v osobním rozvoji každého z přítomných. Představuje i významný krok k naplnění standardů pro profesi „muzikoterapeut“. Certifikát o absolvování je garantován Sekcí systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při ČLS (Česká lékařská společnost). Hlavní lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, UK Praha, supervizor CZMTA. Více informací naleznete na: www.simanovsky.wbs.cz, Zahájení: 21. září 2012 v KC RIAPS Praha