Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Individuální muzikoterapie s Ivo Sedláčkem

"V inspirujícím prostoru najdete nejen stovky hudebních nástrojů všeho druhu (od nejmenších až po monumentální) - v rozsahu, který u nás nemá obdoby, ale zároveň zde vstoupíte do světa, kde se můžete naplno otevřít hudbě, tónům a vibracím, které budou vznikat jen pro vás ... Můžete se jimi nechat unášet, nechat aby naplnily a prozářily váš vnitřní prostor, aby opět vyladily a harmonizovaly vaše tělo i mysl a zároveň vám otevřely vhled do hlubších úrovní vašeho vlastního já ...

To vše prostřednictvím plynoucí hudby, kterou bude pro vás osobně rozeznívat Ivo Sedláček - hudebník, jehož hudba je v této oblasti už mnoho let považována za jednu z nejkrásnějších a nejvíce inspirujících (www.savitamusic.com , www.hudebni-terapie.cz www.savitayoga.com

Zároveň se budete moci nechat prostoupit hlubokými léčivými vibracemi mistrovského rezonančního terapeutického lůžka (se dvěma osmdesátistrunnými monochordy) - jediného svého druhu u nás a též můžete sami rozeznít mnohé z přítomných hudebních nástrojů v rámci sebevyjádření a hudebního dialogu, případně i vstoupit do jemnějších úrovní vaší mysli prostřednictvím některé z mentálních technik propojených s hudbou.

Muzikoterapie je v obecném povědomí často spojena spíše s představou práce s lidmi s různými druhy postižení, psychoterapií apod. V našem pojetí je však hudební terapie a léčivá hudba něčím, co se vrací k oné prapůvodní roli a poslání hudby jako jednoho z nejhlubších, nejúčinnějších a nejvíce povnášejících prostředků pro každého člověka. A hlavním a zásadním prvkem hudební terapie v tomto pojetí je skutečná plynoucí inspirovaná HUDBA, vznikající v hlubokém propojení toho kdo hraje a toho kdo naslouchá, nikoliv jen sled neosobních zvuků a vibrací.

Proto je tato hudebně harmonizující terapie vhodná pro každého - jako ono tolik žádané a potřebné zastavení v našem hektickém toku dnů, pročištění a prozáření našeho vnitřního prostoru v jeho různých úrovních, nabití novou tvůrčí energií a též jako otevření se tomu, co je v náš nejhlubší a co nás přesahuje.