Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nové kurzy Markéty Gerlichové

Markéta Gerlichová Vás zve na  Muzikoterapeutický kurz Jaro 2012/I - který se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Hudba je krásná, tajemná i léčivá. A každý z nás, bez rozdílu, je hudební. Hledejme jak lépe vnímat a více slyšet. A jak se lze hudebně vyjádřit skrz hudbu.Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve vlastním seberozvoji, ale i ve zdravotnictví, školství, sociální práci a rodině. Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:1. 4. 2012 (neděle), 21. 4. 2012 (sobota) 20.5. 2012 (neděle), 9. 6. 2012 (sobota). Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků. Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování. Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena 1 200,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 4 800,-Kč., v případě platby jednotlivých seminářů 1500,- Kč. Kurz je garantován Sekcí systemické muzikoterapie České psychoterapeutické společnosti  při České lékařské společnosti.Více informací na www.mg-muzikoterapie.cz, přihlašovat se můžete na marketa.gerlich@seznam.cz

 

Muzikoterapeutický kurz Jaro 2012/II - je navazující kurz Markéty Gerlichové, pro absolventy kurzu Muzikoterapie I. Rozšiřující kurz je zaměřen především na rozvíjení stávajících dovedností, konkrétní muzikoterapeutické techniky a improvizaci v muzikoterapii. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla před „vyhořením“. Jistě bude prostor i na případové studie a kasuistiky. Dále se budeme věnovat muzikoterapeutické metodě Ikapus. Může být prostor pro konkrétní požadavky frekventantů kurzu. Kurz je garantován Sekcí systemické muzikoterapie ČPS při ČLS. Více na www.mg-muzikoterapie.cz.