Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nové termíny setkání Sekce systemické muzikoterapie v Praze v roce 2012

Setkání Sekce systemické muzikoterapie se v roce 2012 budou konat (zdarma) opět v Lékařském domě (Praha2, Sokolská 31) a to v úterý 12. dubna a v úterý 13. listopadu. Začátky od 18.00 hodin.