Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový článek od Jany Weber: Jistota a svoboda v muzikoterapii

Proč právě jistota?

Když jsem před mnoha lety začínala pracovat jako muzikoterapeutka na forenzní psychiatrické klinice v New Yorku, jedním z prvotních principů naši práce bylo vytváření bězpečného prostředí pro klienty. Ti, přicházející z různých koutů světa s odlišnými kulturními zvyklostmi a zkušenostmi, evidentně potřebovali místo, kde se budou cítit dobře. Bylo to pro mne tedy jedno z prvních pravidel, které jsem na pozadí všech životních příběhů našich klientů (většinou s kriminální historií) tehdy jako začínající muzikoterapeutka velmi intenzivně vnímala.

Více naleznete zde