Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový kurz Tomáše Procházky v listopadu 2014

V termínu 5. – 8. listopadu bude otevřen kurz "Celostní muzikoterapie" Mgr. Tomáše Procházky, v jehož průběhu máte možnost se seznámit s pojetím a filozofií jeho muzikoterapeutického přístupu. Součástí je přímá práce s klienty prostřednictvím muzikoterapie a metod propojujících muzikoterapeutické postupy s dalšími formami terapeutické podpory (bazální stimulace, relaxační techniky, prvky expresivních terapeutických metod, hydroterapie v bazénu s teplotou vody 36° C apod.). Účastníci se seznámí se základním teoretickým kontextem a prožitkovou sebezkušenostní formou i s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz je vhodný pro pracovníky pomáhajících profesí v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství, ale i další zájemce. Předchozí hudební dovednosti a muzikoterapeutická průprava nejsou podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem.

Více informací o kurzu naleznete zde:

http://www.muzikoterapie.cz/download/20140901200907kurz-mzt-tloskov-listopad-2014.pdf