Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Ochutnávkový workshop pořádaný Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA) 26. - 27. 4. 2014 v Praze.

Lektoři: Zdeněk Šimanovský, Svatava Drlíčková, Petr a Hana Bronišovi, Luboš Holzer a Tomáš Procházka

Anotace: Přinášíme vám workshop, který pro vás připravuje přímo Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA). V průběhu dvou dnů budete mít možnost prožitkovou formou nahlédnout do tajů muzikoterapie u pěti předních českých muzikoterapeutů. Dozvíte se vše podstatné o jejich metodách i o aplikaci v praxi. Těšíme se na vás.

bližší informace najdete na: http://www.musictherapy.cz/