Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

POZVÁNKA NA KURZ „CELOSTNÍ POJETÍ MUZIKOTERAPIE“ Tomáše Procházky (květen + červen 2013)

Muzikoterapeut Mgr. Tomáš Procházka ve spolupráci s DÚSP v Tloskově nabízí muzikoterapeutický kurz Celostní pojetí muzikoterapie. Kurz v rozsahu 60 hodin má akreditaci Muzikoterapeutické asociace ČR a Sekce muzikoterapie Psychoterapeutické společnosti LS JEP.
Kurz proběhne formou dvou čtyřdenních na sebe navazujících setkání, v jejichž náplni se bude prolínat a doplňovat rovina sebezkušenostní, praktická a teoretická. Předchozí hudební a muzikoterapeutická průprava není podmínkou účasti ve výcviku, důležitá je osobní motivace a zájem. Kurz je zaměřen na praktické využití muzikoterapie, základním cílem je neexpertním způsobem inspirovat a obohatit účastníky v pracovním i osobním životě. Kurz je vhodný pro všechny zájemce z oblasti pomáhajících profesí, ale též běžné zájemce.

V průběhu kurzu Vás chceme seznámit se způsobem a filozofií našeho muzikoterapeutického přístupu. Součástí kurzu je přímá práce s klienty prostřednictvím muzikoterapie a metod propojujících muzikoterapeutické postupy s dalšími formami terapeutické podpory (postupy bazální stimulace, relaxační techniky, prvky expresivních terapeutických metod, hydroterapie v bazénu s teplotou vody 36° C apod.)

Termíny kurzu: 15.5.-18.5. + 19.6.-22.6. 2013– začátek je ve středu v 16:00 hodin, ukončení v sobotu ve 12:30 hodin.

Kurzovné: Cena kurzu je 6.700,- Kč (6.500,- pro členy CZMTA). V ceně je zahrnuto kurzovné, pronájem místností, a studijní materiály. Cena nezahrnuje ubytování (cena za ubytování v ubytovně na farmě 230,-/noc).

Zájemce potvrdí svou avizovanou účast tím, že zaplatí zálohu 2.000,- na účet 468 535 0297/0100 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje jméno). Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno. V případě odhlášení z kurzu po 5. 5. 2013, je tato záloha stornována (pokud si za sebe zájemce nenajde vhodnou náhradu). Dřívější odhlášení z kurzu není zpoplatněno a peníze se vrací. Zbývající část platby za seminář zaplatí účastník na místě (individuální domluva ohledně způsobu platby je možná). Počet účastníků kurzu je omezen, Vaši účast na kurzu proto prosím potvrďte co nejdříve (Tomáš Procházka 774 489 217).

Lektoři kurzu:

Mgr. Tomáš Procházka – muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v nestátním zdravotnickém zařízení Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (Praha 4) a dále v soukromé praxi. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze –integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod. Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA). Člen rady CZMTA. e-mail: haros@volny.cz, tel.: +420 774 489 217

Tomáš Procházka

Mgr. Alena Dušková -  speciální pedagog, vedoucí denních aktivit DÚSP v Tloskově. Vzdělání – PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Kromě jiných absolvovala výcvikové programy na téma Komunikace a mediace, v oblasti bazální stimulace, možnosti spolupráce s „nespolupracujícími klienty“. Je dlouholetou členkou výboru Psychopedické společnosti a pracuje jako konzultant fakultního pracoviště pro studenty denního i dálkového studia PedF UK v Praze v oboru speciální pedagogiky.e-mail: duskovaa@tloskov.cz

Alena Dušková

Srdečně se těší Tomáš Procházka a Alena Dušková