Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Pozvánka na kurz muzikoterapie Markéty Gerlichová

„Cesta k harmonii“ 2013 / jaro

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR a Sekcí systemické muzikoterapie ČPS při ČLS.

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka… Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.

Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Dílny jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů: 1. seminář:   23. 3. 2013, 2.   seminář:     6. 4. 2013, 3. seminář:   27. 4. 2013, 4. seminář:   18. 5. 2013

od 10 00 – do 17 00 ( s větší přestávkou na oběd).

Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1. Cena 1 200,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 4 800,-; V případě platby jednotlivých seminářů 1500,- Kč.

Lektorkou je Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog ,  absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha - Dornach,Švýcarsko a PedF. UK. Dále se vzdělává v PBSP (Pesko Boyden Systém Psycho-motor)- sebezkušenostní trénink (vedený PhDr. Yvonnou Luckou, PhDr. Lubošem Kobrlem a MUDr. Zuzanou Lebedovou). Lektorka již 16. rokem praktikuje muzikoterapii ve VFN Praha, je odborným asistentem při  1. LF UK, studuje doktorandské studium při Ped.f. UK zaměřené na výzkum muzikoterapie. Je zakladatelkou muzikoterapeutické metody Ikapus. Od r. 2009 zastupuje českou muzikoterapii v Evropské konfederaci muzikoterapeutů EMTC.

Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V případě zájmu se přihlašujte na marketa.gerlich@gmail.com