Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

PŘÍBĚHY VYPRÁVĚNÉ TĚLEM – kurz taneční a pohybové terapie

Zážitkový kurz je určen všem, kdo se zajímají o možnosti využití tance a kreativního pohybu v terapii. Tanec je universálním jazykem, který člověku umožňuje naladit se na své prožívání a vyjádřit nepřebernou škálu emocí. Zároveň je prostředkem k navázání citlivé komunikace s druhými lidmi, a to i s těmi, kteří z různých důvodů nedokáží komunikovat na verbální rovině.

Během setkání se budeme snažit naslouchat impulsům vlastního těla, a zároveň vnímat, co nám pomocí výrazového pohybu a metafory sdělují ti druzí. Využijeme práci s rytmem, vědomí těla a možnosti, které nám nabízí pohyb a tanec při setkání s ostatními lidmi. V rámci semináře lze také zprostředkovat případným zájemcům informace o aktuálním dění na poli taneční a pohybové terapie v ČR.

Na konci obdrží frekventanti osvědčení o absolvování s garancí Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSJEP.

Kurz je vhodný pro všechny zájemce o taneční a pohybovou terapii.

Počet účastníků je omezen!

Lektorka:

Klára Čížková

Mgr. Klára Čížková – taneční terapeutka, psycholožka. Věnuje se práci s lidmi po traumatickém poranění mozku (Cerebrum o.s.) a s lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta). Pracovala také s lidmi s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Zabývá se antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na pražské HAMU, a FF UP v Olomouci. Je bývalou předsedkyní TANTER - České asociace taneční a pohybové terapie (2007 – 2011). V současnosti je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

Časový rozpis kurzu.1. - 3. 3. 2013:

Pátek: 17. 00 – 20. 00

Sobota 9:00 – 17.00

Neděle 9:00 – 12:00

(Celkem 19 vyučovacích hodin)

Místo konání: v prostorách Integrační mateřské školy Sulanského (Sulanského 693, Praha 4) – u stanice metra Háje. Přespání na místě konání není možné, proto si prosíme zařiďte ubytování jinde. Děkujeme za pochopení.

Způsob přihlášení a platby: Přihlaste se prostřednictvím e-mailu. Potvrďte svůj zájem na muzikoterapeut@gmail.com. Dále uhraďte zálohu na kurz ve výši 500,- Kč na účet: 1056443163 kód banky: 0800, variabilní symbol: 2. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Až poté vám bude místo na kurzu rezervováno. Kapacita účastníků kurzu je omezena.

Zbytek platby se bude provádět na místě. Samozřejmě na tento účet můžete uhradit částku celou. V případě, že byste potřebovali vystavit fakturu, prosíme informujte nás o tom. Pro faktury je potřeba získat jiný variabilní symbol.

Cena celého kurzu je: 2300,- Kč (pro členy TANTER a CZMTA 2200,- Kč)

Informace o storno poplatcích: v případě odhlášení z kurzu týden před jeho konáním, je stornována zálohová částka 500,- Kč. Dřívější odhlášení z kurzu není zpoplatněno a peníze se vrací.