Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

TANTER - Asociace tanečně pohybové terapie ČR pořádá workshop Kláry Čížkové

TANEČNÍ POHYBOVÁ TERAPIE - Tělo a expresivita pohybu

15. – 17. 11. 2013

Mgr. Klára Čížková

Náš pohyb odráží naši duši v celé její hloubce. Je to tanec, který vypráví…. Umíme naslouchat?

Sebezkušenostní workshop vám umožní prožít a poznat, jak je propojeno vnímání těla a pohyb s emocemi, vnitřním prožíváním a myšlením. Zaměříme se na pohyb/tanec jako prostředek sebevyjádření a budeme mapovat tělo v pohybu jako zdroj podpory a tvořivosti („být pro sebe“, abychom mohli „být pro druhé“, vnímání vlastních potřeb, hranic, energie….)

Workshop je určen především pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí, kteří využívají nebo by chtěli využívat tanec a pohyb ve své práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, dále tanečním pedagogům, fyzioterapeutům a všem, kteří mají chuť vnímat své tělo a tančit.

Je součástí série 3 na sebe navazujících workshopů mapující metody a principy TPT jako zdroje kreativní práce (více info na www.tanter.cz). Série workshopů má akreditaci MPSV.

Předchozí zkušenosti s tancem či tanečně pohybovou terapií nejsou podmínkou.

Mgr. Klára Čížková, je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta) a s lidmi po poranění mozku (Cerebrum o.s.). , pracovala také s lidmi s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Zabývá se antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na pražské HAMU, a FF UP v Olomouci. Je bývalou předsedkyní TANTER - České asociace taneční a pohybové terapie (2007 2011). V současnosti je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

Více informací níže

Časový rozvrh : pátek  17:0020:00 h

sobota 10:00-17:30 h,

neděle  9:00-12:00 h

Místo konání: taneční škola Backstage Praha, Pešlova 9, Praha 9 – Vysočany.

Cena: 2500,- Kč/ 1 workshop. (Při přihlášení na celou sérii 2200,- Kč), Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky posílejte nejpozději do 30.10. 2013.

Pro registraci a rezervaci místa je nutné zaslat do 30.10. zálohu 1000 Kč na účet č. 178200261 /0300 (ČSOB)