Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Třetí běh výcviku v hudebně - dramatických terapiích Zdeňka Šimanovského

Brzy se otevře již třetí běh systemického výcviku v hudebně-dramatických terapiích pod záštitou Sekce systemické muzikoterapie při ČPS při LSP a pod vedením Mgr., MgA. Zdeňka Šimanovského. Metody expresivních terapií pracují s hudbou, zpěvem, dramatem a autentickým nebo tanečním pohybem. Lze je využít v řadě profesí: při terapii, ve výchově, při výuce, v prevenci, i k vlastnímu rozvoji. Uvolňují spontánní tvořivost, dispozice a vlohy, upevní naše hranice a zlepší celkovou kvalitu života. V případě tohoto výcviku jsou navíc umocněny užitím principů systemických konstelací. Více informací naleznete zde: http://www.muzikoterapie.cz/kurzy-a-vycviky/systemicky-vycvik-v-hudebne-dramatickych-terapiich-zdenka-simanovskeho