Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Výcvik taneční pohybové terapie

Výcvik taneční pohybové terapie

Čtyřletý mezinárodní výcvik, bude probíhat v ČJ a AJ.

 

Lektoři: Andrea Nundy Malá, Jana Špinarová Dusbábková a další evropští a američtí akreditovaní lektoři

Termíny: zahájení předpoklad – prosinec 2013, interview budou probíhat v září 2013

 

Dle požadavků a standardů ADTA i České asociací taneční a pohybové terapie TANTER, Americké asociace taneční a pohybové terapie ADTA, ČPA, EADMT.

Výcvik má sebezkušenostní, vzdělávací a supervizní část.

 

Preworkshopy – otevřené veřejnosti, ale pro zájemce o výcvik je toto místo, kde se můžeme setkat a poznat v pohybu, kde můžete vidět naši práci

14.-16. červen 2013 – téma: Změna v TPT

3.-4. srpen 2013 Téma: Kontakt v TPT

 

Více informací na http://www.expresivniterapie.org/vycvik

 

Kontakt: expresivni.terapie@gmail.com

 

V případě zájmu zasílejte motivační dopis a životopis v ČJ a AJ

Termín pro žadatele do 15.7.2013

Dance Movement Therapy Training

 

4 Year International Training Program in Czech and English

Lecturers: Andrea Nundy Malá, Jana Špinarová Dusbábková and other European and American lecturers

Dates: Expected Beginning December 2013, Interviews September 2013

The training program follows the guidelines of the Czech dance therapy Association TANTER, ADTA, ČPA and EADMT. And it contains self experience, theory and supervision.

 

Pre-workshops are open to the public, but if you are interested in the program, this is the space where we can see you and you can see our work; a space where we can meet in movement.

23.-24. Feb 2013 – Topic: Contact in DMT

6.-8.April 2013 – Topic: Time and timing in DMT

8.-9. June 2013 – Topic: Transitions in DMT

3.-4.8. August 2013 Topic: Contact in DMT

 

For more info http://www.expresivniterapie.org/vycvik

Contact expresivni.terapie@gmail.com

If interested, please send your CV and motivation letter in Czech and English

Deadline 15.7.2013