Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

V Praze bude otevřen nový 160 hodinový kurz Matěje Lipského (červen 2022 - červen 2023)

Kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Garantující a hlavní lektor kurzu:

 

Matěj Lipský

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D. – muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. V současné době pracuje jako ředitel Centra sociálních služeb Tloskov a supervizor s garancí CZMTA a ČIS. Jako muzikoterapeut pracoval v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií při Thomayerově nemocnici, v hloubětínském DS Paprsku, v integrační MŠ Sulanského a v soukromé praxi. Přednášel muzikoterapii na Univerzitě Karlově. Je autorem řady odborných článků a publikací. Je zakladatelem Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

Další lektoři:

 

Jiří Kantor

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 

Mgr. Jiří Pazour

 

Jana Weber

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT, MA

 

 

 

 

Hlavní teoretická a praktická témata kurzu:

1) Úvod do muzikoterapie
2) Kreativní a komunitní muzikoterapie
3) Muzikoterapeutické metody, techniky, procedury a systémy
4) Muzikoterapeutické modely
5) Muzikoterapeutický proces
6) Muzikoterapeutická dokumentace
7) Cílové skupiny klientů - dle věku a diagnostiky
8) Muzikoterapeutická supervize
Rozloženo do 8 víkendů - termíny:


1) 10. - 12. 6. 2022
2) 16. - 18. 9. 2022
3) 21. - 23. 10. 2022
4) 25. - 27. 11. 2022
5) 24. - 26. 3. 2023
6) 21. - 23. 4. 2023
7) 19. - 21. 5. 2023
8) 16. - 18. 6. 2023


 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení s počtem absolvovaných hodin, které budou započítány do oddílu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesní garance Muzikoterapeutické asociace České republiky.

Kurz bude rozdělen do období dvou let celkem bude obsahovat 160 vyučovacích hodin dovedností a teorie muzikoterapie prostřednictvím prožitkově vedených seminářů i on-line kurzů.

Počet míst v kurzu je omezen.

Zájemci piště o další informace na muzikoterapeut@gmail.com