Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Linky

Muzikoterapeutická asociace České republiky www.musictherapy.cz

Sekce systemické muzikoterapie při České psychoterapeutické společnosti www.sekcemuzikoterapie.717.cz

Česká arteterapeutická asociace www.arteterapie.cz

Asociace dramaterapeutů České republiky www.adcr.cz

Česká asociace taneční a pohybové terapie www.tanter.cz

Evropská muzikoterapeutická konfederace www.emtc-eu.com

Světová federace muzikoterapie www.musictherapyworld.net

Stránky konference Space for Art Therapies www.expresivniterapie.org

Stránky expresivních terapií v Olomouci www.expresivniterapie.cz

Stránky konference Common Space www.spolecnyprostor.cz