Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Organizace

Muzikoterapeutická asociace České republiky vznikla sloučením dvou předních tuzemských asociací. Konkrétně jde o integraci České muzikoterapeutické asociace (CZMTA) a České asociace muzikoterapie a dramaterapie (ČAMAD). Ponechává si zkratku CZMTA.

CZMTA sdružuje muzikoterapeuty a občany se zájmem o obor a jeho rozvoj,
 podporuje rozvoj muzikoterapeutické profese a 
hájí zájmy všech svých členů v plném rozsahu
. Je tvořena zástupci akademické obce a odborníky z praxe.

Vytváří a reviduje profesní a etické standardy muzikoterapeutické profese a zveřejňuje jejich aktuální podobu. Reflektuje potřeby muzikoterapeutů, reaguje na ně, hájí profesní a etické standardy a na ně navazující zájmy muzikoterapeutů.

Prezentuje tuzemskou muzikoterapii ve styku s domácími i zahraničními právními subjekty. Je členem Světové federace muzikoterapie a Evropské muzikoterapeutické konfederace.
 Spolupracuje s univerzitami tuzemskými i zahraničními.

Informuje veřejnost o oboru a podporuje jeho prezentaci: vyvíjí osvětovou činnost, pořádá semináře, tématické konference, publikuje, provozuje webové stránky, apod.

Odborně garantuje supervizi pro oblast muzikoterapie
 a vytváří seznam muzikoterapeutů a supervizorů garantovaných asociací, kteří splnili profesní a etické požadavky.

Usiluje o profilování muzikoterapie jako oboru a změnu legislativních podmínek pro rozvoj profese.

Více informací naleznete na www.czmta.cz

 

CZMTA