Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Aktuality

Nový dlouhodobý (160 hodin) kurz Matěje Lipského 2023 - 2024

28. 02. 2023

Nový dlouhodobý kurz Matěje Lipského

Kurz 2023 - 2024 (160 hodin) je zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky.
Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii a bude probíhat prezenční formou.
Další lektoři: Jana Weber, Jiří Kantor a Jiří Pazour

Zobrazit celý článek

Kurz hudební improvizace s Jiřím Pazourem v dubnu 2023 v Praze

10. 01. 2023

Jednodenní kurz klasické hudební improvizace je určen širokému okruhu zájemců; hudebním pedagogům, studentům, profesionálním i amatérským hudebníkům (klavíristům, skladatelům, ale i ostatním instrumentalistům), muzikoterapeutům nebo i hudebním neprofesionálům se zájmem o tento hudební obor.

Náplň kurzu: - seznámení s oborem klasické hudební improvizace - metodika výuky improvizace (získávání elementárních improvizačních dovedností, tvorba improvizovaných doprovodů, improvizace podle akordických značek atd.) - praktické ukázky improvizačních technik s možností aktivního zapojení účastníků - zákonitosti improvizace sólové, duové a multiinstrumentální - improvizace veřejná (koncertní) - improvizace v různých hudebních stylech - využití improvizace (scénická hudba, muzikoterapie)- ukázka koncertní klavírní improvizace

Termín konání kurzu: sobota 29. 4. 2023– Praha-Háje, 9 – 17 hod. (8 výukových hodin)

Zobrazit celý článek

Vychází kniha muzikoterapeuta Matěje Lipského a album písniček pro děti

27. 05. 2021

Muzikoterapeut, hudebník, skladatel, spisovatel, ředitel Centra sociálních služeb v Tloskově a vnuk Lubomíra Lipského Matěj Lipský vydává knihu pro děti Mámo, táto, v komoře je krockodýl. Součástí je 2CD dětských skladeb s Vaškem Bláhou, Ivanem Hlasem, Milanem Caisem, Jiřím Lábusem a mnoha dalšími skvělými hosty. Úvodní slovo k nim namluvil Lubomír Lipský. Knihu se dvěma CD a QR kódem pro stažení nahrávky v mp3 můžete koupit zde: http://www.loboknihy.cz/

Zobrazit celý článek

Rozhovor s muzikoterapeutem Matějem Lipským na Českém rozhlasu 2

08. 03. 2019

 

Zajímavé povídání s muzikoterapeutem Matějem Lipským zařadili na Českém rozhlase 2. Audio-záznam půlhodinového pořadu najdete zde

 

Zobrazit celý článek

Komunitní muzikoterapie v CSS Tloskov

08. 03. 2019

Fenoménem dnešní doby se stává komunitní uzikoterapie. Jakým způsobem ji rozvíjí v Centru sociálních služeb Tloskov (formou rozhlasové stanice, hudebního klubu a kapely lidí s mentálním a kombinovaným postižením) se můžete podívat v záznamu pořadu Klíč

Zobrazit celý článek

Jak pomáhá muzikoterapie u mozkové příhody?

08. 03. 2019

Zajímavý článek v angličtině s názvem Music Therapy can Rewire a Broken Brain najdete zde

Zobrazit celý článek