Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový běh dlouhodobého kurzu muzikoterapie (200 hod./2 roky)

Kurz bude zaměřen na praktickou muzikoterapii. Bude se opírat o zkušenosti hlavního lektora a bude veden převážně prožitkovou formou. Nebudou však chybět praktické i teoretické bloky. Kurz je určen všem zájemcům o muzikoterapii.

Garantující a hlavní lektor kurzu:

 

Matěj Lipský

PhDr. Matěj Lipský, Ph.D. – muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. V současné době pracuje jako ředitel Centra sociálních služeb Tloskov a supervizor s garancí CZMTA a ČIS. Jako muzikoterapeut pracoval v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinou terapií při Thomayerově nemocnici, v hloubětínském DS Paprsku, v integrační MŠ Sulanského a v soukromé praxi. Přednášel muzikoterapii na Univerzitě Karlově. Je autorem řady odborných článků a publikací. Je zakladatelem Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

Další lektoři:

 

Jiří Kantor

Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph.D.

 

Jiří Pazour

Mgr. Jiří Pazour

 

Jana Weber

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT, MA

 

Wolfgang Mastnak

Prof., Dr., Dr., Dr., Dr,. Dr. Wolfgang Mastnak

 

Hlavní teoretická a praktická témata kurzu:

1) Úvod do muzikoterapie (Matěj Lipský)
2) Kreativní muzikoterapie (Matěj Lipský)
3) Muzikoterapeutické metody (Matěj Lipský, Jiří Pazour, Jana Weber)
4) Muzikoterapeutické systémy (Jiří Kantor)
5) Muzikoterapeutické modely (Matěj Lipský, Jiří Kantor, Jana Weber, Wolfgang Mastnak)
6) Muzikoterapeutický proces (Matěj Lipský, Jana Weber, Jiří Kantor)
7) Muzikoterapeutická dokumentace (Jana Weber)
8) Muzikoterapeutický výzkum (Wolfgang Mastnak)
9) Cílové skupiny klientů - dle věku a diagnostiky (Matěj Lipský, Jiří Kantor, Jana Weber, Wolfgang Mastnak)
10) Supervize a psychohygiena v muzikoterapeutickém procesu (Matěj Lipský)


Rozloženo do 10 prožitkových víkendů s názvy:


1) Úvod do muzikoterapie
2) Podpůrná vývojová muzikoterapie
3) Kreativní muzikoterapie
4) Improvizace v muzikoterapii
5) Muzikoterapeutické systémy, speciálně pedagogická intervence
6) Muzikoterapeutický proces
7) Muzikoterapeutická dokumentace
8) Muzikoterapeutický výzkum, psychiatrická intervence, Soud Work
9) Supervize a psychohygiena
10) Supervize a obhajoba

 

Absolventi kurzu obdrží osvědčení s počtem absolvovaných hodin, které budou započítány do oddílu „teorie a dovednosti muzikoterapie“ v rámci profesní garance Muzikoterapeutické asociace České republiky.

Kurz bude rozdělen do období dvou let celkem bude obsahovat 200 vyučovacích hodin dovedností a teorie muzikoterapie prostřednictvím prožitkově vedených seminářů. První setkání se uskuteční 13. - 14. 4. 2019 v Praze. Na tomto kurzu budou dohodnuty termíny dalších setkání.

Počet míst v kurzu je omezen.

Zájemci piště o další informace na muzikoterapeut@gmail.com