Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Evropský den muzikoterapie

I. Evropský den muzikoterapie v Centru sociálních služeb Tloskov se uskuteční pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí

 

V loňském roce schválila Evropská muzikoterapeutická konfederace (EMTC) http://emtc-eu.com na návrh Holandska první Evropský den muzikoterapie, který připadne na sobotu 15. 11. 2014. Cílem je podpora oboru muzikoterapie napříč jednotlivými státy EU. Česká republika je součástí této konfederace a připravuje několik akcí spojených s muzikoterapií.

 

Již dne 14. 11. 2014 proběhne na Rehabilitační klinice I. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference zaměřená na muzikoterapii ve zdravotnictví. Na samotný Evropský den muzikoterapie, tedy 15. 11. 2014, je naplánováno praktické setkání s muzikoterapií v sociálních službách.

 

Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové proběhnou v Centru sociálních služeb Tloskov, jehož je MPSV zřizovatelem, od 12:30 do 16:00 praktické workshopy a semináře zaměřené na muzikoterapii.

 

Veřejnost bude mít možnost seznámit se s muzikoterapeutickým modelem Mgr. Tomáše Procházky (Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy), který je využíván pod jeho odbornou supervizí v CSS Tloskov již více jak 15 let týmem 20 muzikoterapeutů.

 

Pro klienty CSS Tloskov, jimiž jsou lidé s mentálním i kombinovaným postižením, pro zaměstnance připravili speciální program zástupci Muzikoterapeutické asociace České republiky:

 

Z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci představí svůj model PaedDr. Lubomír Holzer, který rovněž pozve všechny příchozí k závěrečné společné rytmické a bubenické improvizaci, neboť tématem I. Evropského dne muzikoterapie je „Rytmus“. Z Pedagogické fakulty téže univerzity přispěje svým seminářem známý autor odborných muzikoterapeutických publikací Mgr. Jiří Kantor, PhD.

Známý muzikant a skladatel relaxační hudby Ivo Sedláček zahraje na flétny, violu a další hudební nástroje imobilním klientům s těžkým kombinovaným postižením.

Ředitel CSS Tloskov Mgr. Matěj Lipský, Ph.D., se klientům představí v netradiční roli muzikoterapeuta a připraví pro ně ucelený program zaměřený na model Podpůrné vývojové muzikoterapie. Tomuto muzikoterapeutickému modelu se před působením v CSS Tloskov řadu let prakticky i výzkumně věnoval v jiných zařízeních.

 

V rámci doprovodného programu, který je připravován ve spolupráci s neziskovým spolkem Adventor, se představí talentovaný klavírista s Aspergerovým syndromem Denis Szalbot, který nedávno úspěšně reprezentoval Českou republiku na hudebním festivalu v Jižní Koreji.

 

Více informací o Evropském dni muzikoterapie

http://www.europeanmusictherapyday.com