Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Seminář skupinové supervize muzikoterapie - pro velký zájem přidán termín v lednu 2014

MUZIKOTERAPEUTICKÝ SUPERVIZNÍ SEMINÁŘ v Tloskově, 18. - 19. 1.  2014

Supervizní seminář je určený pro členy CZMTA i pro další zájemce, kteří mají chuť a potřebu reflektovat svoji muzikoterapeutickou práci. Supervizní seminář povedou Mgr. Tomáš Procházka a Mgr. Matěj Lipský. Seminář je pro 10 účastníků a je koncipován tak, aby zajistil pro každého cca 60 - 70 minut přímé supervize. Každý z účastníků by měl být připravený nabídnout k práci svůj supervizní případ (videozáznam, přímá ukázka práce, případně osobní supervizní téma).

 

Zájemci o supervizní seminář se mohou přihlásit u Tomáše Procházky na tel. 774 489 217, nebo e-mailem (haros@volny.cz).

Cena semináře je 2.500,- Kč. Lektoři odvádí 20% odměny za supervizi ve prospěch CZMTA . Supervizní seminář je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republoky.

Zájemce potvrdí svou avizovanou účast na supervizním semináři tím, že zaplatí zálohu 1.000,- Kč (na čet 468 535 0297/0100 a to nejpozději do 22. listopadu 2013. Při neúčasti tato záloha propadá  - pokud si za sebe zájemce nenajde vhodnou náhradu).

Zbývající část platby za seminář zaplatí účastník na místě (individuální domluva ohledně platby je možná).

Supervize při méně než 8 přihlášených může být zrušena. Platba se v tomto případě vrací zájemcům v plném rozsahu.

Supervizní seminář se uskuteční v Centru sociálních služeb Tloskov (bližší informace o místě kde seminář probíhá, získáte na adrese www.tloskov.cz).

 

Supervize probíhá v sobotu od 09:00 - 20:00 hodin a v neděli od 8:30 - 14:00 hodin.

V sobotu večer (po supervizním programu) je možné domluvit relaxační či diskusní blok (bazén, film, volné téma).

 

Ubytování si platí účastníci na místě (200,- Kč/noc).

 

Za absolvování semináře bude účastníkům uznáno 15 hodin supervize v rámci naplňování profesních standardů CZMTA (počet hodin bude potvrzen do indexu supervize).

 

Srdečně vás zvou Matěj Lipský a Tomáš Procházka

 

Mgr. Tomáš Procházka - muzikoterapeut, psychoterapeut, supervizor a speciální pedagog. Pracuje jako psychoterapeut a rodinný terapeut v nestátním zdravotnickém zařízení Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov (Praha 4) a dále v soukromé praxi. Vzdělání - absolutorium státní konzervatoře v Praze obor zpěv (1990), PedF UK v Praze – integrované studium speciální pedagogiky (1996). Z dlouhodobých výcvikových programů absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch (Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny Liberec) a dále řadu krátkodobých výcviků a studijních pobytů v oblasti muzikoterapie, práce s tělem apod.Je lektorem muzikoterapeutických kurzů a akreditovaným supervizorem (EAS, ČIS, CZMTA). Člen rady CZMTA

Tomáš Procházka

 

Mgr. et Mgr. Matěj Lipský - muzikoterapeut, psycholog a speciální pedagog. Pracoval jako muzikoterapeut v DC Sulická při Thomayerově nemocnici, v integrační MŠ Sulanského, v hloubětínském Paprsku a v soukromé praxi. Dále externě vyučoval muzikoterapii na Univerzitě Karlově a spolu s dalšími autory sepsal knihu Základy muzikoterapie (Grada 2009). V současné době je ředitelem CSS Tloskov a supervizorem pro oblast manažerské supervize, muzikoterapie a sociální práce. Je zakladatelem Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA) a od roku 2011 jednatelem ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT) za CZMTA.