Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kurz CELOSTNÍ POJETÍ MUZIKOTERAPIE pořádaný v DÚSP v Tloskově.

Informace a přihláška ke stažení