Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Česká muzikoterapeutická asociace

Rádi bychom vás informovali o tom, že nedávno vznikla Česká muzikoterapeutická asociace (Czech Music Therapy Association – CZMTA), která je členem Světové muzikoterapeutické konfederace (World Federation of Music Therapy).

Zakládající členi asociace jsou: Weber Jana, Šramlová Lenka, Šimanovský Zdeněk, Procházková Jana, Procházka Tomáš, Pejřimovská Jitka, Lipský Matěj, Krček Josef, Kantor Jiří, Káčerková Eva, Grochalová Katarína, Gerlich Markéta.

V současné době byly stanoveny dvě pracovní komise:

Představenstvo asociace: Matěj Lipský (předseda), Jiří Kantor (místopředseda), Markéta Gerlichová (místopředsedkyně)

CZMTA v současné době připravuje mezinárodní konferenci na rok 2010 s účastí japonské muzikoterapeutické delegace. Tato konference je pořádána ve spolupráci s arteterapeuty (ČAA), dramaterapeuty (ADCR) a tanečními terapeuty.

CZMTA zahájili aktivní spolupráci na poli muzikoterapie s těmito státy a zeměmi: Polsko, Slovensko, Velká Británie, Francie, Norsko, Švédsko, USA a Japonsko.

Sídlo: CZMTA, Hradešínská 70, 101 00 Praha 10

Od května 2012 budou v provozu internetové stránky asociace na  www.musictherapy.cz.