Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kniha Základy muzikoterapie

Knihu Základy muzikoterapie můžete objednávat na http://www.grada.cz/katalog/kniha/zaklady-muzikoterapie_5598/