Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Sloučení dvou muzikoterapeutických asociací

Přinášíme vám milou zprávu o sloučení dvou muzikoterapeutických asociací. Známá Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie, která je uznána Evropskou muzikoterapeutickou konfederací, se stává součástí České muzikoterapeutické asociace (CZMTA), která je uznána Světovou muzikoterapeutickou konfederací. Od listopadu budou spuštěny internetové stránky www.muzikoterapie.info, kde se dozvíte vše podrobné o fungování této České muzikoterapeutické asociace, včetně toho, jak se stát řádným či mimořádným členem.