Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Pozvánka na kurz muzikoterapie 2009/podzim

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…

Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině.

Kurz se bude skládat ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. 

Semináře budou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Termíny:
1. seminář: 19.09.
2. seminář: 17.10. od 10 00 – do 17 00 ( s větší přestávkou na oběd).
3. seminář: 21.11. 
4. seminář: 12.12.

Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena 1 000,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 4 000,-
V případě platby jednotlivých seminářů 1200,- Kč. 

Semináře probíhají v omezeném počtem účastníků.

Lektorkou bude Mgr. Markéta Gerlichová, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog , absolventka muzikoterapeutické školy Musica Humana Praha - Dornach,Švýcarsko a PedF. UK. V současné době se dále vzdělává v PBSP (Pesko Boyden Systém Psycho-motor)- sebezkušenostní (trénink vedený PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem). Lektorka již 13.rokem praktikuje muzikoterapii ve VFN Praha, je odborným asistentem při 1. LF UK. Je zakladatelkou muzikoterapeutické metody Ikapus. Více na www.mg-muzikoterapie.cz

V případě zájmu se přihlašujte na marketa.gerlich@seznam.cz