Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Nový běh studia Edukační muzikoterapie

Nový běh studia Edukační muzikoterapie na Univerzitě Karlově v Praze s akreditací MŠMT pro psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy, s garancí České muzikoterapeutické asociace a Sekce muzikoterapie při ČPS při LSJEP, bude otevřen od prosince 2009.

INFORMACE:

Přijímací řízení proběhne v 20. 10. 2009. Přesný časový harmonogram a další informace obdrží zájemci až po řádném přihlášení.

Přihlášení: 

  1. řádně vyplněnou vysokoškolskou přihlášku – Studijní program: Edukační muzikoterapie
  2. životopis
  3. fotokopii zaplacené složenky (pro účast na přijímacím řízení je nutné uhradit pouze složenkou!!! Poplatek Pedagogické fakultě UK, jenž činí 550,- Kč. Peníze uhraďte složenkou na účet: 85236011/0100 variabilní symbol: 920)

Vše zasílejte na adresu: Matěj Lipský, Hradešínská 70, 101 00 Praha 10 (pokud nevyžaduje váš zaměstnavatel zaslání přihlášky přímo na fakultu, posílejte prosím přihlášky na tuto adresu!)

nebo Pedagogická fakulta UK, katedra speciální pedagogiky, M. D. Rettigové 4, Praha 1, 116 39

Přihlášky posílejte do: 5. 10. 2009

Veškeré informace o přijímacím řízení i o kurzu získáte na www.muzikoterapie.eu nebo se obraťte přímo na: matej@muzikoterapie.cz

Přijímací řízení: cílem je zjistit motivaci žadatelů ke studiu. Nejde tedy o teoretickou zkoušku z muzikoterapie či speciální pedagogiky nebo psychologie.

Přednostně budou přijímáni absolventi jakéhokoliv studia speciální pedagogiky, sociální pedagogiky, psychologie.

Informace ke studiu: vzhledem k okolnostem na poli finančním došlo ke zdražení školného z 8500,- na běžných 9000,- za semestr, proto prosíme zvažte i finanční stránku (studium trvá 4 semestry, tj. 2 roky)