Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Otevření druhého běhu postgraduálního studia Edukační muzikoterapie

Plně akreditované (MŠMT) kvalifikační studium muzikoterapie pro absolventy psychologie, speciální a sociální pedagogiky bude opět otevřeno na Univerzitě Karlově. Více informací naleznete na www.muzikoterapie.eu. Uzávěrky přihlášek již v říjnu 2009 !!!