Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Mezinárodní konference Expresivních terapií

Rádi bychom vás informovali o chystané Mezinárodní konferenci expresivních terapií „Open Space of Art Therapies“, která se bude konat od 18. 6. do 19. 6. 2010 v Praze. Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace, Asociace dramaterapie České republiky, České muzikoterapeutické asociace a Asociace tanečních terapeutů.

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.
Konferenční poplatek by neměl přesáhnout 2000,- Kč (bude samozřejmě zajištěna sleva pro studenty a členy asociací). Bližší informace získáte od konce října 2009 na www.expresivniterapie.org.