Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Rozhovor o muzikoterapii v novém čísle časopisu Informatorium

Říká se, že ticho léčí. Možná je ticho taky nějakou podobou, formou hudby, kterou ve své práci používá muzikoterapeut Matěj Lipský. Povídali jsme si nejen o tom, proč člověk potřebuje v životě hudbu, ale i o hranicích mezi terapeutem a klientem a o tom, jak je vymezit a udržet (Mgr. Marie Těthalová, Informatorium, 7/2009). 

Více naleznete na: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=28367