Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Kurz expresivních terapií 2010

Od dubna 2010 bude otevřen kurz expresivních terapií, který bude zahrnovat osm víkendových setkání a frekventanti se blíže seznámí s muzikoterapií, dramaterapií, arteterapií a taneční terapií. Kurz bude probíhat v Praze 4 Háje. Cena víkendového kurzu je 2200,- (pro studenty 2000,- - při platbě celého kurzu najednou je tato cena vztažena i na ostatní účastníky). Bližší informace o termínech, lektorech a místě konání čekejte do konce roku na www.muzikoterapie.cz. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Vzhledem k tomu, že je kurz určen pouze pro 15 účastníků, doporučujeme případným zájemcům, aby se registrovali již nyní na e-mailu: muzikoterapeut@gmail.com