Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Víkendový kurz systemické muzikoterapie

Víkendový kurz systemické muzikoterapie od disharmonie k harmonii vás seznámí s hrami a postupy muzikoterapie, využívajícími systemické principy a konstelace.

Víkend je informativní, prožitkový a sebezkušenostní.

Účinné praktické metody pro široké spektrum klientů : od dětí po seniory

V MŠ Na Děkance 2, 128 00, Praha 2 (nedaleko metra trasa B zast. Karlovo náměstí., nebo tram. č.16, 17, zast. Výtoň )

Možnost přespání ve spacáku (sprcha, kuchyňka).

Lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský (www.simanovsky.wbs.cz)

Vaše účast v kurzu je rezervována po uhrazení plné částky : 2000,- (studenti 1800,-) na účet: 975552163/ 0800 variabilní symbol VS : 603750017

Absolventi kurzu obdrží certifikát Sekce muzikoterapie ČPS při LSJEP.

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení a titul, bydliště, zaměstnání a váš kontaktní telefon! Zašlete ji na: zsimanovsky@volny.cz

Budeme pracovat v komorní skupině. Počet účastníků je omezen