Informace

Zveřejnění nekomerčně zaměřených informací je i nadále zdarma, avšak zveřejnění informací o komerčně laděných kurzech a workshopech je od 1. 11. 2008 zpoplatněno. Info na e-mailu matej@muzikoterapie.cz

Jednoletý systemický výcvik v hudebně-dramatických terapiích

Uzavřená skupina účastníků z řad pedagogů, psychologů, zdravotníků a dalších profesí zažije na šesti víkendových setkáních mnoho metod, které využívají hudby, dramatu a literatury, tedy z oblastí muziko- drama- poeto- a dance-/- terapie). Jsou používány při podpůrné léčbě, ve výchově a při prevenci sociálně patologických jevů.

Vedle teorie klademe důraz na praktické využití metod, často v kontextu systemických konstelací. Účastníci se seznámí s některými novými metodami a přístupy. Výcvik je sebezkušenostní a skupina bude početně omezena. Certifikát o absolvování bude garantován Sekcí systemické muzikoterapie Čs. psychoterapeutické společnosti při LSJEP; akreditace MŠMT je v jednání. 

Hlavní lektor : Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský, vyučující na UK Praha. Externí lektorky: Mgr., MgA.Vendula Kodetová (Bohnická divadelní společnost) a Lucie Horychová (ZŠ Integrál). Podrobnosti na www.simanovsky.wbs.cz nebo na tel.: 603750017

Zahájení již 17. září 2010 v Praze!